Jeesuksen pre-eksistenssi (eli ennalta oleminen)

Jeesuksen pre-eksistenssi aikojen alussa.

Aina silloin tällöin törmää sellaisiin kristittyihin, jotka eivät usko että Jeesus olisi ollut olemassa ennen maailman luomista. He uskovat että on olemassa enemmän todisteita sen puolesta, että Jeesus ei ollut olemassa ennen syntymäänsä Marian kautta, ja vähemmän todisteita sen puolesta, että Jeesus oli olemassa ennen syntymistään maailmaan. Itse olen saanut juuri päinvastaiseen käsityksen. Käsitykseni on, että Jeesus oli olemassa jo ennen kuin maailma luotiin.

Totuus esille aihepiirin kokonaisilmoituksella

Kaikesta paras tapa tutkiskella Jeesuksen ennalta olemista tai ennalta olemattomuutta, on se, että ottaa tutkiskeluunsa mukaan joka ikisen Raamatun jakeen joka tavalla taikka toisella kertoo asiasta jotakin. Mikäli otetaan mukaan vain muutaman harvan valitun jakeen (kuten pre-eksistenssin kieltäjät tekevät), silloin voisi päätyä siihen lopputulokseen, että Jeesus ei ollut olemassa ennen kuin syntyi Marian kautta. Mutta mikäli ottaa mukaan kaikki aihepiiristä kertovat jakeet, silloin ei voi enää kieltää että Jeesus oli olemassa ennen Mariaa, hänen maallista äitiään. Näin se on. Joka etsii totuutta koko sydämestään, hän tulee löytämään sen.

Jumalan Sana tuli lihaksi

Se että sana (Joh.1:1) tuli lihaksi (Joh.1:14) ei välttämättä tarkoita ainoastaan että Jeesus tuli lihaksi (ihmiseksi). Vaan se voi myös tarkoittaa sitä, että alussa Jumalan tykönä oleva jaettava sana (Jumalan suunnitelmat ja ajatukset tulevaisuutta varten) toteutettiin ja jaettiin Jeesuksen kautta; se on hänen kauttaan jota kutsutaan myös nimellä “Jumalan sana” (Ilm.19:13). Tällainen kaksisuuntainen tulkinta, Jumalan tykönä olevasta sanasta, ei sulje pois sellaista mahdollisuutta, että Jeesus olisi ollut olemassa ennen “lihaksi tulemistaan”.

Väittelyyn osallistuvilla osapuolilla on yleensä edes jossain määrin loogista ajattelutapaa. Mutta kaikesta loogisinta on ajatella asiassa siten, että Jeesus oli olemassa sekä “Jumalan suunnitelmana” että “Jumalan Poikana”, ennen kuin hänet lähetettiin maailmaan Isän toimesta. Tosiasia on, että Jumala ei ainoastaan lähettänyt suunnitelmansa maailmaan, vaan myös ilmielävän Poikansa (Joh.1:14), joka toi esille tuon suunnitelman niiden sanojen kautta jotka Jumala pisti hänen huulilleen.

Jeesus ei päättänyt mitä tulisi opettamaan, vaan sen päätti Isä Jumala hänen puolestaan (Joh.3:32, Joh.8:26, Joh.8:28, Joh.12:49, Joh.15:15, Joh.17:8). Se on omiaan antamaan meille sellaisen uskomuksen että Jeesus on sanan varsinaisessa merkityksessä myös Jumalan sana.

Jeesuksen ennalta olemisen vastaan puhuvia jakeita

Valitettavasti en tiedä mitkä ne jakeet ovat, mitkä kertovat että Jeesus ei ollut olemassa ennen Mariaa, kun eivät edes pre-eksistenssin vastustajat auta minua niiden löytämisessä. Ainoa tapa millä he voisivat kieltää Jeesuksen ennalta olemisen on se, että he ottavat meidän toisin tavoin ajattelevien totuuksia, ja muuttavat ne toisenlaisiksi, antamalla niille toisen lähestymistavan ja tulkinnan, kuten esimerkki on käynyt jakeessa Joh.1:1. Siinä heidän mielestään puhutaan ainoastaan Jumalan suunnitelmasta, ideasta ja sanoista jotka tulivat lihaksi vasta Jeesuksen syntymisen kautta (Joh.1:14). Jeesuksen ennalta olemisen kieltäminen ei ole rehellinen tapa lähestyä tätä aihepiiriä, jos ei tahdota ottaa mukaan kaikkia aihepiiristä kertovia jakeita.

Pre-eksistenssin puolesta puhuvia jakeita

Todisteet Jeesus pre-eksistenssistä löytyy useita. Lue ja hämmästele jakeiden runsautta:

Miik. 5:2  Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.

Joh. 1:3  Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

Joh. 1:10  Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut.

Joh. 1:15  Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: ”Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä.”

Joh. 3:13  Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.

Joh. 3:31  Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien.

Joh. 6:33  Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän.

Joh. 6:38  Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.

Joh. 6:62  Mitä sitten, jos saatte nähdä Ihmisen Pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen!

Joh. 8:14  Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Vaikka minä todistankin itsestäni, on todistukseni pätevä, sillä minä tiedän, mistä minä olen tullut ja mihin minä menen; mutta te ette tiedä, mistä minä tulen, ettekä, mihin minä menen.

Joh. 8:23  Ja hän sanoi heille: ”Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.

Joh. 8:58  Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut”.

Joh. 13:3  niin Jeesus, tietäen, että Isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö…

Joh. 16:28  Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö.

Joh. 17:5  Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.

Joh. 17:24  Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista.

1.Kor. 8:6  niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.

1.Kor. 15:47  Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta.

Kol. 1:15-17  ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.

Hepr. 1:2  on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut

1.Piet. 1:20  hänen, joka tosin oli edeltätiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten

1.Joh. 1:2  ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille –

Ilm. 3:14  Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: ’Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku:

Edellisten jakeiden lisäksi Jeesus puhuu seuraavissa jakeissa itsestään, ja tunnustaa olemassaolonsa ennen maailman luomista:

Sananlaskut 8:22-31:

22) Herra loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua.

23) Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan, alusta asti, hamasta maan ikiajoista.

24) Ennenkuin syvyyksiä oli, synnyin minä, ennenkuin oli lähteitä, vedestä rikkaita.

25) Ennenkuin vuoret upotettiin paikoilleen, ennen kukkuloita, synnyin minä,

26) kun hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantua, ei maanpiirin tomujen alkuakaan.

27) Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän veti piirin syvyyden pinnalle,

28) kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman,

29) kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti maan perustukset,

30) silloin minä hänen sivullansa hoidokkina olin, ihastuksissani olin päivästä päivään ja leikitsin hänen edessänsä kaikin ajoin;

31) leikitsin hänen maanpiirinsä päällä, ja ihastukseni olivat ihmislapset.

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*


Leave the field below empty!