Harhaoppi: ”Täytyy uskoa että Jeesus on Jumala”

Isä ja Poika eivät ole samaa olemusta.
Jokaisella persoonalla on oma olemuksensa. Poika sanoi Isälle, "Älköön tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun tahtosi". Jumalaa ei voi jakaa kahteen tai kolmeen osaan. Kolminaisuus on silti tärkeä asia pakanauskonnoissa, jossa uskotaan jumaliin, myös nykykristinuskossa (monoteistisessa polyteismissa) jossa on kolme Jumalaa, ja silti vain yksi Jumala. Narratiivissa he ovat yhdessä yhtä ja samaa olemusta, vaikka jaettuna, eikä sittenkään jaettuna.

Joulukuussa 2012 lähetin monille eri helluntaiseurakuntien pastoreille seuraavanlaisen kyselyn sähköpostilla:

”Voinko päästä taivaaseen, jos olen tehnyt parannuksen synneistäni, jos uskon ja tunnustan että Jeesus on Herra ja Jumalan Poika, mutta en usko että Jeesus on Jumala?”

Maaliskuussa 2013 ynnäsin lopulta yhteen saamani vastaukset. En siis odottanut saavani enää mitään uusia vastauksia. Lähetin kysymyksen 47 sähköpostiosoitteeseen. Vastaus tuli ainoastaan 29:stä sähköposti-osoitteesta. Eli kyselyn saaneista pastoreista ainoastaan 61,7% vastasi kyselyyn antamalla palautetta sähköpostitse.

Ilmeisesti helluntaiseurakuntien pastoreita ei kiinnostanut antaa opastusta noinkin tärkeään kysymykseen? Okei, myönnän että monilla pastoreilla oli varmaan muita kiireitä. Mutta jos liki 40% jättää vastaamatta tuohon tärkeään kysymykseen, niin ei voi muuta kuin ihmetellä. Tule pakostakin mieleen, että osa jätti vastaamatta pelkästä laiskuudesta, tai siitä syystä etteivät kokeneet että kysymys olisi ollut lainkaan tärkeä. Luulisi että heillä on omat toimistosihteerit tai vapaehtoisia apulaisia jotka pystyisivät ilmoittamaan, että pastori ei valitettavasti ehdi vastata kyselyyn. Sekin vastaus olisi ollut parempi kuin ei mitään.

Minä vähäpätöinen ihminen lähetin aikoinaan USA:n presidentille sähköpostin. Pyysin kunnioittavasti, että jos hän tulee kesällä vierailemaan Suomeen, niin hän voisi tulla piipahtamaan myös meillä päin. Lupasin että jos hän tulee käymään, tarjoamme hänelle kahvit ja tuoreita mansikoita omasta pellostamme. Hän ei tietenkään ollut tavoitettavissa tärkeimpien asioiden tai henkilöiden takia. Mutta sihteeri otti myöhemmin yhteyttä valkoisesta talosta ja kiitti kovasti tarjouksesta. Noin se homma pitää hoitaa! Asiat pystyy hoitamaan ja organisoimaan vaikka olisi kuinka paljon kiireitä.

Yhteensä 3 pastoria (10,34 %) vastasi myöntävästi kyselyyni. Olivat sitä mieltä, että taivaaseen voi päästä jos ei usko että Jeesus on Jumala, mikäli täyttää muut ehdot. Sen sijaan 3 muuta pastoria (10,34%) ilmoitti joko suoraan tai epäsuorasti, että taivaaseen ei voi päästä, mikäli ei usko että Jeesus on Jumala. Loput vastaajista (noin 79,3%) kiersivät kysymystä kuin kissa lautasella olevaa kuumaa puuroa, eivätkä siten vastanneet lainkaan varsinaiseen kysymykseen. Sen sijaan he esittivät vastakysymyksiä, tai selittivät miksi Jeesus on Jumala.

Pistin erityistä huomiota noiden kolmen pastorin vastaukseen, jotka ilmoittivat (suorasti taikka epäsuorasti) että täytyy uskoa, että Jeesus on Jumala, mikäli haluaa päästä joskus taivaaseen. Kukaan heistä ei osoittanut yhtään ainoata jaetta Raamatusta, joka olisi tukemassa heidän käsitystään. Eipä tietenkään. Ei sellaisia jakeita löydy Raamatusta.

Tutkimustyön lopputulos:

  • Noin 80% pastoreista ei halunnut tai ei osannut vastata kysymykseen.
  • Noin 10% oli sitä mieltä, että pelastuakseen pitää uskoa että Jeesus on Jumala.
  • Noin 10% oli sitä mieltä, ettei pelastuakseen tarvitse uskoa että Jeesus on Jumala.

Ihmettelen miksi en joidenkin helluntaiseurakuntien pastoreiden mukaan ole taivaskelpoinen

On olemassa monta syytä, miksi pidän erittäin outona asiana, etten ole joidenkin saarnaajien mielestä taivaskelpoinen, kun en usko että Jeesus on Jumala. Ja tässä on siihen muutama tärkeä syy:

1) Minä olen aina tunnustanut että Jeesus on Jumalan poika. Raamattu sanoo siitä näin:

”Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa” (1.Joh. 4:15).

2) Minä olen aina tunnustanut että Jeesus on Herra [kyrios”] ja että Jumala on herättänyt hänet kuolleista. Raamattu sanoo siitä näin:

”…jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi [”kyriokseksi”] ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut” (Room. 10:9).

3) Minä tottelen Jumalaa: Rakastan lähimmäisiäni niin kuin itseäni ja Jumalaa yli kaiken; sekä sanoin että teoin. Raamattu sanoo, että Pyhä Henki on annettu niille jotka tottelevat Jumalaa (Apt.5:32). Tottelisinko minä Jumalaa, jos julistaisin, että ainoan Jumalan rinnalla, hänen oikealla puolella, istuu toinen Jumala? En, koska se olisi valhetta. Tottelenko Jumalaa, jos julistan että hänen rinnallaan ei ole toista Jumalaa, vaan että siellä olisi hänen voitelema ainutsyntyinen Poika, jonka hän voiteli pomoksi yli ihmisten, enkelien ja muiden henkivaltojen? Kyllä, sillä se on Raamatun sanoma.

4) Minä uskon että Jumala on YKSI, mutta en usko, että hän on kaksi taikka kolme. Me tiedämme, mitä Jumala ajattelee tuon kaltaisesta uskosta, että hän on vain yksi. Se on ilmoitettu Raamatussa (5.Moos.6:4). Jopa Jeesus viittasi samaan asiaan ja sanoi, että se on ENSIMMÄINEN KÄSKY LAISSA, ETTÄ HERRA JUMALA ON YKSI (Mark.12:29). Tuota asiaa ei läheskään kaikki uskovaiset näe, sillä Uuden testamentin puolella, tuossa jakeessa sana ”Herra” tulee kreikankielisestä sanasta ”kyrios” (mikä tarkoittaa ”herra”). Se ei tule Jumalan nimestä, tetragrammista JHVH. Eli Jeesuksen sanat, jakeessa Mark.12:29, ovat lainaus VT:n puolelta (5.Moos.6:4) jossa sana ”Herra” tulee Jumalan nimestä, tetragrammista JHVH (eikä suinkaan sanoista ”Adonai” tai ”adoni”, jossa ”Adonai” on ainoa Jumala, ja jossa ”adoni” on ne muut herrat).

5) RAAMATTU EI MISSÄÄN ILMOITA ETTÄ MEIDÄN TARVITSEE USKOA JEESUKSEN OLEVAN JUMALA, JOTTA VOISIMME PELASTUA. Voivat toki ottaa Joh.8:24 lyömäkepiksi (kuten eräät pastorit ovat tehneetkin), ja sen perusteella voisivat sitten sanoa omassa hurskaudessaan, että kuolen synteihini, mikäli en usko että Jeesus on se, mikä hän on. Mutta on kuitenkin tärkeätä huomioida, että mikäli Jeesus ei ole sama ainoa Jumala, kuin se Jumala jolle hän huusi ristillä ”Jumalani, Jumalani…”, niin tuomio ei ole enää lainvoimainen. Jos joku uskoo että Jeesus on joulupukki, ja hän sanoo sinulle, että ”sinä kuolet synteihisi koska et usko että Jeesus on se mikä hän on”, niin mitä todellista todistusarvoa on olemassa asiassa, hänen oikeassa olemisesta?

6) Jeesus ei koskaan sanonut olevansa Jumala. Voivat toki vastata perinteisellä tavalla, että Jeesus sanoi itsestään ”Minä olen” (Joh.8:58), ja että se oli viittaus yhteen Jumalan kutsumanimeen, jonka Mooses piti ilmoittaa israelilaisille (2.Moos.3:14). Mutta sellaiselle perustelulle ei ole mitään todistusarvoa, jo siitäkin syystä, että monet muut Uuden testamentin henkilöistä sanoivat ”ego eimi”, aivan samalla tavalla kuin Jeesus. Heidän joukkoonsa kuului mm. sokea mies jonka Jeesus paransi (Joh.9:9), enkeli Gabriel (Luuk.1:19), Pietari (Apt.10:21) ja Paavali (Apt.21:39). Voidaanko varmasti sanoa, että he kaikki olivat se yksi ja sama Jumala, koska he käyttivät itsestään sanoja ”ego eimi”? Ei, siihen auta edes ego eimittelytkään.

7) Tärkein syy ihmettelyyn, kun eräät ilmoittavat etten ole taivaskelpoinen, kun en usko Jeesuksen olevan Jumala, on se seikka, että Jeesus kielsi olevansa Jumala. Hän kielsi olevansa Jumala, ainakin kahdesti, ellei jopa kolmesti, riippuen tulkintatavoista. Huomaa että se on Jeesus itse, joka puhuu seuraavissa jakeissa, joiden kautta hän antaa ymmärtää, että joku muu kuin hän itse on se ainut totinen Jumala (Joh.17:3, Joh.5:44, Mark.10:18).

Jeesus sanoi:

Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. (Joh. 17:3)

Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala? (Joh. 5:44)

”Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin. (Mark. 10:18)

Jos oikeasti pitäisi uskoa että Jeesus on Jumala

Mikäli taivaaseen pääsemisen edellytyksenä ei riittäisi parannuksen tekeminen synneistään (Apt.2:38, Apt.3:19, 1.Joh.1:9), ja tunnustus siitä että Jeesus on Herra ja Jumalan Poika, ja että uskoo Jumalan herättäneen hänet kuolleistaan (1.Joh.4:14, Room.10:9-10), vaan sen lisäksi pitäisi vielä uskoa, että Jeesus on Jumala, että ainoa Jumala lähetti Jumalan maailmaan, että ainoa Jumala herätti Jumalan kuolleista… niin kuinka vaikeaksi onkaan pelastumisen ehdot muuttuneet silloin niille, jotka haluavat ikuisen elämän Isän Jumalan tykönä.

Lopuksi, lue vielä seuraava jae suurella ja avaralla sydämellä, ja mieti samalla mitä siinä sanotaan. Mieti syytä siihen, miksi Raamatussa ei ole mitään vastaavanlaista jaetta jossa luvataan, että tunnustamalla Jeesuksen Jumalaksi, Jumala pysyisi meissä:

”Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa” (1.Joh. 4:15).

Jos taivaaseen pääsemisen ehtona olisi, että me tunnustamme Jeesuksen Jumalaksi, niin siitä olisi tietenkin Raamatussa edes jonkinlainen maininta. Mutta kun ei ole!

 

1 Kommentti

  1. Hei! Olen lukenut mielenkiinnolla kirjoituksiasi! Uskon itsekin nykyään, että Isä yksin on totinen Jumala (Jeesuksen ollessa Jumalan Poika, valittu Kuningas, tie, totuus ja elämä).. Kovin yleistä Raamatun ymmärtäminen näin ei kuitenkaan taida olla, sillä kolminaisuusoppi tuntuu olevan syvään juurtunut ja herättävän paljon tunteita, mikäli siitä avaa keskustelua. Olisi kiva kuulla, että onko Suomessa enemmänkin ihmisiä, jotka haluavat seurata Jeesusta ja tunnustavat uskoa yhteen Jumalaan eli Isään! 🙂 Siunausta!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*


Leave the field below empty!