Ihanteellinen Kristitty

Oletko rakkauden täyttämä ihanteellinen kristitty?

Mitä tiedämme kristityistä, paitsi sen että ”kristitty” oli pilkkanimi joka annettiin pari tuhatta vuotta sitten niille ihmisille, jotka seurasivat Jeesuksen opetuksia ja toteuttivat niitä käytännön elämässä? (Apt.11:26). Tiedämme heistä paljonkin.

Tein tutkimustyön kristittyjen ominaispiirteisiin liittyvistä asioista. Valitettavasti hyvin paljon osatotuuksia on jäänyt pois. Ei niinkään tahallaan, vaan siksi koska asioiden luettelointi on vaativaa työtä ja vie paljon aikaa. Tämänkin sivun väsäämiseen meni useita tunteja.

Luettelo antaa kuvan siitä millainen on ihanteellinen kristitty. Kaikki luettelon eri osatekijät toteutettuna yhdessä ihmisessä saattaa olla utopiaa joidenkin mielestä, koska yksikään uskovainen ei ole itsessään täydellinen. Kaikkien hengellisessä elämänvaelluksessa on jotain heikkouksia tai poispantavaa. Me olemme myös hyvin keskeneräisiä (minä ainakin) ja me eletään jatkuvassa kasvuprosessissa. Olemme jossain mielessä kuin hiomattomat timantit.

Olkoot nämä esille tuomani asiat kuitenkin kuvauksena siitä mihin meidän kristittyinä pitäisi pyrkiä, taikka/ja millaisena Jumala haluaa meidän olevan. Jeesus kehoitti meitä olemaan täydellisiä, kuten meidän taivaallinen Isä on täydellinen (Matt.5:48). Jutun juoni on siinä, että jos olemme ottaneet Jeesuksen pomoksemme, Jumala näkee meidät Kristuksessa, ja silloin me olemme täydellisinä Kristuksessa ilman ansioita, sillä hyvät teot ovat meille seuraus ja todistus siitä, että meillä on usko häneen, herrojen Herraan. Kuvakieltä käyttäen, olemme täydellisinä vain hänessä, sekä hänen kauttaan (Kol.1:28, Heb.10:14, Heb.13:21). Kukaan ei ole pelastunut itsensä kautta. Hyvät teot eivät pelasta. Ne todistavat vain elävästä uskosta. Silti, samanaikaisesti, hyvien tekojen tekemättömyys kyseenalaistaa elävän uskon ja uskollisuuden pomoa kohtaan (katso Matt.25:14-46).

Nämä esittelemäni kristittyjen luonteenomaiset piirteet, heidän ominaisuudet, status-tilat ja muutkin heidän elämäänsä liittyvät asiat ovat totuutena ainoastaan osatotuuksia kokonaistotuudesta mikä ei tähän artikkeliin mahtunut.

Lista ei ole kaiken kattava, vaikka siinä mielestäni on 200 totuudellista väittämää. Laaditusta työstä pitäisi saada melko hyvän yleiskuvan kristityistä, uskovista, uudestisyntyneistä, seurakuntalaisista, Jumalan lapsista, Jeesuksen opetuslapsista; tai mitä nimeä nyt halutaan kulloinkin käyttää. Sanonnat eivät välttämättä aina tarkoita samaa asiaa, vaikka ne usein mielitellään samaa asiaa tarkoittaviksi, eräänlaisiksi synonyymeiksi toisilleen.

Mikä on tunnusomaista kristitylle? Mihin hänen pitäsi pyrkiä? Miten hänen pitäisi elää? Mihin hän uskoo? Mikä suhde hänellä on luojaan? Miksi hän on uskossa? Miten hän eroaa jumalattomista? Näihin ja moniin muuhun kysymyksiin yritän vastata Raamatun avulla.

Kristittynä…

1) Hän on muuttunut Jumalan lapseksi, koska hän sai siihen voiman ja valtuuden Jeesukselta (Joh.1:12).

2) Hän on ottanut vastaan Jeesuksen henkilökohtaiseksi pelastajakseen (Joh.1:12).

3) Hän uskoo Jeesuksen nimeen (Joh.1:12), siihen että Jeesuksen nimi on yläpuolella kaikkien muiden nimien Isän Jumalan tahdosta (Apt.4:12, Fil.2:9-11, Ef.1:20-23).

4) Hän on saavuttanut lapseuden Jumalalle uskon kautta (Gal.3:26).

5) Hän on Jumalan lapsi Kristuksessa Jeesuksessa (Gal.3:26).

6) Hän on valkeus Herrassa (Ef.5:8).

7) Hän vaeltaa valkeuden lapsena (Ef.5:8).

8) Häntä seuraa valkeuden hedelmänä kaikkinainen hyvyys, vahurskaus ja totuus (Ef.5:9).

9) Hän on päivän lapsi, eikä yön tai pimeyden lapsi (1.Tess.5:5).

10) Hän on riisunut pois vanhan ihmisen tekoineen ja pukeutunut uuteen (Kol.3:9-10).

11) Hän on Jeesuksen veli tai sisar (Joh.20:17, Room.8:29, Matt.12:50, Mark.3:35, Heb.2:11-12).

12) Hän oli eksynyt, mutta palasi takaisin sielunsa paimenen ja kaitsijan tykö (1.Piet.2:25).

13) Häntä ei voi tappaa (hengellisesti) koska joka uskoo Jeesukseen, ei ikinä kuole hengellisesti (Joh.11:26).

14) Hän rakastaa Jeesusta rakastamalla lähimmäisiään (Matt.25:40).

15) Hän on vihattu maailmassa (Joh.5:19).

16) Hän on tullut vanhurskaaksi uskon kautta (Room.5:1).

17) Hänellä on rauha Jumalan kanssa uskonvanhurskauden kautta (Room.5:1).

18) Hän on Jumalan lapsi koska hän rakastaa vihollistaan ja rukoilee niiden puolesta jotka häntä vainoavat (Matt.5:44-45).

19) Hän on rauhantekijä (Matt.5:9).

20) Hän on Jeesuksen opetuslapsi kun hän rakastaa veljiään ja sisariaan (Joh.13:34,35).

21) Hän tuntee Jeesuksen, kun hän pitää Jeesuksen käskyt (1.Joh.2:3,4).

22) Hän on velvollinen vaeltamaan niin kuin Jeesus vaelsi (1.Joh.2:6).

23) Hän ei vihaa veljiään tai sisariaan (1.Joh.2:9,11).

24) Hänen syntinsä on annettu anteeksi Jeesuksen nimen tähden (1.Joh.2:12).

25) Hän ei rakasta maailmaa eikä sitä (pahaa) mitä maailmassa on, sillä jos hän niin tekee, Isän rakkaus ei ole hänessä (1.Joh.2:15,16).

26) Hän pysyy iankaikkisesti, koska tekee Jumalan tahdon (1.Joh.2:17).

27) Hän ei ole yhtä antikristuksien kanssa (1.Joh.2:18,19).

28) Hänellä on voitelu Pyhältä (1.Joh.2:20).

29) Hän ei kiellä Poikaa, vaan tunnustaa hänet, ja siksi hänellä on myös Isä (1.Joh.2:23).

30) Hänelle on annettu iankaikkisen elämän lupaus (1.Joh.2:25).

31) Hänessä pysyy voitelu jonka hän on saanut Jeesukselta ja samainen voitelu opettaa häntä (1.Joh.2:27).

32) Hän on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan koska hän rakastaa muita (1.Joh.4:7).

33) Hän elää Jumalan Pojan kautta (1.Joh.4:9).

34) Hän on velvollinen rakastamaan muita (1.Joh.4:11).

35) Hän rakastaa toisia, ja siksi Jumala pysyy hänessä (1.Joh.4:12).

36) Hän tietää pysyvänsä Jumalassa ja että Jumala pysyy hänessä, koska on saanut Jumalalta Henkeä (1.Joh.4:13).

37) Hän todistaa että Isä on lähettänyt Poikansa maailmaan sen vapauttajaksi (1.Joh.4:14).

38) Hän tunnustaa että Jeesus on Jumalan Poika, ja sen takia hän pysyy Jumalassa, ja hän Jumalassa (1.Joh.4:15).

39) Hän on oppinut tuntemaan sen rakkauden mikä Jumalalla on häntä kohtaan (1.Joh.4:16).

40) Hän pysyy Jumalassa koska hän pysyy rakkaudessa, sillä Jumala on rakkaus (1.Joh.4:16).

41) Hänellä on turva tuomiopäivänä koska rakkaus on tullut hänessä täydelliseksi (1.Joh.4:17).

42) Hänessä oleva täydellinen rakkaus karkottaa pelon (1.Joh.4:18).

43) Hän rakastaa koska Jumala on ensin rakastanut häntä (1.Joh.4:19).

44) Hän on oksana viinipuussa joka on Jeesus (Joh.15:2).

45) Häntä puhdistetaan jotta hän kantaisi runsaamman hedelmän (Joh.15:2).

46) Hän on puhdas sen sanan takia minkä Jeesus on puhunut (Joh.15:3).

47) Hän pysyy Jeesuksessa, ja siksi Jeesus pysyy hänessä (Joh.15:4).

48) Hän ei voi kantaa hedelmää jos hän ei pysy Jeesuksessa (Joh.15:4).

49) Hän kantaa paljon hedelmää koska pysyy Jeesuksessa (Joh.15:5).

50) Hän pysyy Jeesuksessa ja siksi hän ei ole kuivettunut (Joh.15:6).

51) Hän kuivettuu, mikäli ei pysy Jeesuksessa (Joh.15:6).

52) Hän saa rukousvastauksia koska hän pysyy Jeesuksessa ja Jeesuksen sanat pysyvät hänessä (Joh.15:7).

53) Hän saa anoa Jeesukselta mitä ikinä tahtoo ja hän saa sen, mikäli pysyy Jeesuksessa ja Jeesuksen sanat pysyvät hänessä (Joh.15:7).

54) Hän kirkastaa Jumalaa kun hän kantaa paljon hedelmää ja tulee Jeesuksen opetuslapseksi (Joh.15:8).

55) Hän pysyy Jeesuksen rakkaudessa, mikäli hän pitää Jeesuksen antamat käskyt (Joh.15:10).

56) Hän on Jeesukselta saanut käskyn rakastaa muita ihmisiä, samalla tavalla kuin Jeesus on rakastanut häntä (Joh.15:12).

57) Hän on Jeesuksen ystävä, mikäli hän tekee mitä Jeesus käskee hänen tehdä (Joh.15:14).

58) Hän on kuullut Jeesukselta kaiken sen, mitä Jeesus on kuullut Isältään (Joh.15:15).

59) Hän ei valinnut Jeesusta, vaan Jeesus valitsi hänet (Joh.15:16).

60) Hänen tehtävänä on kantaa pysyvää hedelmää, jotta mitä ikinä hän Jumalalta anoisi Jeesuksen nimessä, hän saisi sen Jumalalta (Joh.15:16).

61) Häntä vihataan maailmassa koska Jeesus valitsi hänet maailmasta (Joh.15:19).

62) Hän ei ole Herraansa suurempi (Joh.15:20).

63) Häntä vainotaan koska hänen Herraansa on vainottu (Joh.15:20).

64) Häntä vainotaan Jeesuksen nimen takia koska vainoajat eivät tunne Jumalaa joka lähetti Poikansa (Joh.15:21).

65) Hänet saatetaan tappaa siten että tappaja luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle (Joh.16:2).

66) Hänet johdetaan kaikkeen totuuteen, totuuden Hengen kautta (Joh.16:13).

67) Hän joutuu itkemään ja valittamaan ja tulee murheelliseksi, mutta murhe on muuttuva iloksi (Joh.16:20).

68) Hän anoo asioita Jumalalta ja hän saa ne Jumalalta Jeesuksen nimessä (Joh.16:23).

69) Hän on Jumalan rakastama (Joh.16:27).

70) Hänellä on ahdistus maailmassa (Joh.16:33).

71) Hän on Jumalan antama ihminen Jeesukselle (Joh.17:6).

72) Hän ottaa vaarin Jumalan sanasta (Joh.17:6).

73) Hän oli Jumalan oma ennen kuin Jumala antoi hänet Jeesukselle (Joh.17:6).

74) Hän on saanut Jumalan sanat Jeesuksen kautta (Joh.17:8,14).

75) Hän tietää Jeesuksen lähteneen Jumalan tyköä (Joh.17:8).

76) Hän uskoo Jeesuksen lähteneen sieltä missä Jumala on (Joh.17:8).

77) Hänen esirukoilijansa on Jeesus (Joh.17:9).

78) Hän on Jeesuksen omana Jumalan oma, ja Jumalan omana Jeesuksen oma (Joh.17:10).

79) Hänessä on Jeesus kirkastettua (Joh.17:10).

80) Hän on yhtä muiden seurakuntajäsenien kanssa, samalla tavalla kuin Isä ja Poikakin ovat yhtä (Joh.17:11).

81) Hän saa Jeesuksen esirukoukset jotta Jumala varjelisi häntä pahasta (Joh.17:15).

82) Hänet pyhitetään Jumalan sanan totuudessa (Joh.17:17).

83) Hän on pyhitetty totuudessa koska Jeesus pyhitti itsensä hänen takiansa (Joh.17:19).

84) Hän on Isässä ja Pojassa (Joh.17:21).

85) Hän on saanut itselleen saman kirkkauden minkä Jeesus sai Isältään (Joh.17:22).

86) Hän sai kirkkauden Jeesukselta (Joh.17:22).

87) Hän on saanut rakkautta Jumalalta samalla tavalla kuin Jeesuskin (Joh.17:23).

88) Hän tulee näkemään Jeesuksen kirkkauden taivaassa (Joh.17:24).

89) Hänessä on se sama rakkaus jolla Jumala rakasti Jeesusta (Joh.17:26).

90) Hän on onnellinen kun joutuu solvatuksi ja vainotuksi Jeesuksen takia, ja myös silloin kun hänestä puhutaan kaikenlaista pahaa (Matt.5:11).

91) Hän on maan suola (Matt.5:13).

92) Hän on maailman valkeus (Matt.5:14).

93) Hän on ansioton Jumalan palvelija ja tekee sen mitä hän on velvollinen tekemään (Luuk.17:10).

94) Hän julistaa parannusta syntien anteeksisaamiseksi (Luuk.24:47).

95) Hän on kastettu Kristukseen ja pukenut hänet ylleen (Gal.3:27).

96) Hän rakastaa Jeesusta (Joh.8:42).

97) Hän on valittu olemaan pyhä ja nuhteeton Jumalan edessä (Ef.1:4).

98) Hänet on etukäteen määrätty Jumalan lapseuteen Jeesuksen kautta, jopa ennen kuin oli maailmaan syntynyt (Ef.1:4-5).

99) Hänellä on Jumalan lapseudessa lunastus Jeesuksen veren kautta (Ef.1:7).

100) Hän on saanut ylenpalttisesti armoa viisaudeksi ja ymmärrykseksi (Ef.1:8).

101) Hän on saanut tiedokseen Jumalan tahdon salaisuuden, siitä että hän yhdistää kaiken yhdeksi Kristuksessa (Ef.1:9-10).

102) Hän on saanut Kristuksessa perintöosan Jumalan suunnitelmien mukaisesti, jotta hän eläisi Jumalan kirkkauden ylistykseksi (Ef.1:11-12).

103) Hänet on sinetöity Pyhän Hengen sinetillä joka on hänelle annetun perinnön vakuutena (Ef.1:13-14).

104) Hänellä on rakkautta kaikkia pyhiä kohtaan (Ef.1:15).

105) Hänellä on uskoa Jeesuksessa (Ef.1:15).

106) Hän on kykeneväinen saamaan Isältä viisauden ja ilmestyksen hengen (Ef.1:7).

107) Hänet on tehty eläväksi, vaikka oli aikaisemmin kuollut syntiensä takia (Ef.2:1).

108) Hän vaelsi ennen tämän maailman menon mukaan (Ef.2:2).

109) Hän vaelsi ennen lihansa himoja toteuttaen (Ef.2:3).

110) Hän noudatti aikaisemmin turmeltuneen luontonsa ja ajatusten mielitekoja (Ef.2:3).

111) Hän oli aikaisemmin vihan lapsi, kuten muutkin (Ef.2:3).

112) Hänet on Jumala tehnyt eläväksi Kristuksen kanssa (Ef.2:5).

113) Hän on pelastunut armosta (Ef.2:5).

114) Hänet on Jumalaa herättänyt yhdessä Jeesuksen kanssa (Ef.2:6).

115) Hänet on asetettu taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa (Ef.2:6).

116) Hän saa tulevina päivinä ylenpalttista runsautta Jumalalta Kristuksessa Jeesuksessa (Ef.2:7).

117) Hän on pelastunut uskon kautta mikä on Jumalan lahja (Ef.2:8).

118) Hän on Jumalan teko, luotu Kristuksessa Jeesuksessa (Ef.2:10).

119) Hän on luotu hyviä tekoja varten (Ef.2:10).

120) Hän vaeltaa Jumalan edeltäpäin valmistetuissa teoissa (Ef.2:10).

121) Hän eli aikaisemmin maailmassa ilman Jumalaa (Ef.2:12).

122) Hän on saanut Jeesuksen rauhakseen (Ef.2:14).

123) Hänen ja Jumalan välillä ei ole enää vihollisuuden väliseinää koska Jeesus purki sen pois verensä kautta (Ef.2:14-15).

124) Hän on pyhä kansalainen ja kuuluu Jumalan perheeseen (Ef.2:19).

125) Hän on Kristuksessa muiden kristittyjen kanssa Jumalan asumus Hengessä (Ef.2:22).

126) Hänen kauttaan tulee Jumalan moninainen viisaus taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon (Ef.3:10).

127) Hänellä on uskon kautta Jeesukseen, rohkeus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö (Ef.3:12).

128) Hänen sydämessään asuu Kristus uskon kautta (Ef.3:17).

129) Hän tulee osalliseksi Jumalan kaikesta täyteydestä kun hän tuntee Kristuksen rakkauden (Ef.3:19).

130) Hänessä vaikuttavan voiman kautta, Jumala voi tehdä monin verroin enemmän kuin mitä hän anoo tai ymmärtää (Ef.3:20).

131) Hän antaa Jumalalle kunnian Kristuksessa Jeesuksessa (Ef.3:21).

132) Hän vaeltaa kutsumuksensa arvon mukaisesti (Ef.4:1).

133) Hän vaeltaa nöyryydessä, hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä (Ef.4:2).

134) Hän pyrkii säilyttämään hengen yhteyden muihin uskoviin rauhan yhdyssiteellä (Ef.4:3).

135) Hänet on kutsuttu yhteen ja samaan toivoon muiden uskovien kanssa (Ef.4:4).

136) Hän on jäsenenä yhdessä ruumiissa jossa vallitsee yksi henki (Ef.4:4).

137) Hänellä on yksi Herra, yksi usko ja yksi kaste (Ef.4:5).

138) Hänellä on yksi Jumala joka on kaikkien Isä (Ef.4:6).

139) Hänen Jumalansa on seurakunnassa yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa (Ef.4:6).

140) Hänelle on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaan (Ef.4:7).

141) Hän pitää totuutta rakkaudessa, ja siten hän kasvaa Kristuksessa (Ef.4:15).

142) Hän rakentuu rakkaudessa (Ef.4:16).

143) Hän pyrkii olla vaeltelematta mielensä turhuudessa (Ef.4:17).

144) Hän ei ole oppinut tuntemaan Kristuksen irstauden vallassa, saastaisuudessa tai ahneudessa (Ef.4:19).

145) Hän on pannut pois vanhan ihmisensä, jonka mukaan hän aikaisemmin vaelsi (Ef.4:22).

146) Hänen mielensä henki uudistuu (Ef.4:23).

147) Hän pukee itse yllensä uuden ihmisen joka on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen (Ef.4:24):

148) Hän panee pois valheen ja puhuu totta lähimmäisilleen (Ef.4:25).

149) Hän saa vihastua, mutta ei anna auringon laskea vihansa ylle (Ef.4:26).

150) Hän ei anna perkeleelle sijaa (Ef.4:26).

151) Hän ei enää varasta vaan tekee ennemmin töitä (Ef.4:28).

152) Hänellä on työnteon kautta jotain mitä antaa tarvitsevalle (Ef.4:28).

153) Hänen suustaan ei lähde mitään rietasta puhetta (Ef.4:29).

154) Hän puhuu sitä mikä rakentaa ja on tarpeellista ja muille mieluisia asioita (Ef.4:29).

155) Hänelle on annettu Pyhä Henki sinetiksi eikä siksi halua murehduttaa Pyhää Henkeä (Ef.4:30).

156) Hänestä on kaukana katkeruus, kiivastus, viha, huuto, herjaus ja kaikki pahuus (Ef.4:31).

157) Hän on toisia kohtaan ystävällinen, hyväsydäminen ja anteeksiantavainen (Ef.4:32).

158) Hän on Jumalan seuraaja (Ef.5:1).

159) Hän vaeltaa rakkaudessa (Ef.5:2).

160) Hänen seurassaan ei puhuta puheita joissa on haureutta, saastaisuutta, ahneutta, rivoutta, tyhmiä loruja tai ilvehtimistä, sillä ne ovat sopimattomia (Ef.5:3-4).

161) Hän ei ole haureellinen, saastainen tai ahne, sillä se on epäjumalanpalvontaa (Ef.5:5).

162) Hän oli ennen pimeys, mutta nyt hän on valkeus Herrassa (Ef.5:8).

163) Hänen valkeuden hedelmänä on hyvyys, vanhurskaus ja totuus (Ef.5:9).

164) Hän tutkii mikä on otollista Herralle (Ef.5:10).

165) Hänellä ei ole osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin (Ef.5:11).

166) Hän ottaa huomioon miten hän vaeltaa (Ef.5:15).

167) Hän ei vaella kuin tyhmät, vaan kuten viisaat (Ef.5:15).

168) Hän ei ole mieletön, vaan ymmärtää mikä on Herran tahto (Ef.5:17).

169) Hän ei juovu viinistä, vaan täyttyy Hengellä (Ef.5:18).

170) Hän täyttyy Hengellä, puhumalla ja laulamalla Herralle, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, kiittämällä Jumalaa kaikesta Jeesuksen nimessä (Ef.5:19-20).

171) Hän on muiden uskovien kanssa alamainen toinen toisilleen Kristuksen pelossa (Ef.5:21).

172) Hän ei vihaa omaa kehoaan, vaan ravitsee sitä ja pitää siitä huolen, samalla tavalla kuin Kristus seurakunnastaan (Ef.5:29).

173) Hän on Kristuksen ruumiin jäsen (Ef.5:30).

174) Hän kunnioittaa Isäänsä ja äitiänsä ja siksi hän elää kauan ja menestyy (Ef.6:2-3).

175) Hän on kuuliainen maallisille isännilleen ja tekee sen kuin Kristukselle (Ef.6:5).

176) Hän ei elä silmänpalvelijana isännilleen, vaan tekee sen Kristuksen palvelijana sydämestään, Jumalan tahdon mukaan (Ef.6:6).

177) Hän palvelee muita hyvällä mielellä, koska hän tekee sen ikään kuin Herralleen ja saa hyvistä teoistaan palkan Herralta (Ef.6:7-8).

178) Hän vahvistuu Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa (Ef.6:10).

179) Hän pukee ylleen koko Jumalan sota-asun ja siksi hän kestää perkeleen kavalat juonet (Ef.6:11).

180) Hän ei taistele lihaa ja verta vastaan (Ef.6:12).

181) Hän taistelee hallituksia ja valtoja vastaan, pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa (Ef.6:12).

182) Hän pysyy pystyssä pahana päivänä kun hän tekee vastarintaa, koska hänen päällään on koko Jumalan sota-asu (Ef.6:13).

183) Hänellä on kupeet totuuteen vyötettynä (Ef.6:14).

184) Hänen pukunaan on vanhurskauden haarniska (Ef.6:14).

185) Hänen jaloissaan on kenkinä alttius rauhan evankeliumille (Ef.6:15).

186) Hänellä on uskon kilpi jolla hän sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet (Ef.6:16).

187) Hän on ottanut vastaan pelastuksen kypärän (Ef.6:17).

188) Hänen käytössään on Hengen miekka joka on Jumalan sana (Ef.6:17).

189) Hänellä on yllään koko Jumalan sota-asu ja käytössä rukouksella ja anomisella (Ef.6:18).

190) Hän rukoilee koko ajan Hengessä (Ef.6:18).

191) Hän valvoo kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta (Ef.6:18).

192) Hän on uudestisyntynyt ylhäältä (Joh.3:3) vedestä ja Hengestä (Joh.3:5), sekä sanasta (1.Piet.1:23) Pyhän Hengen uudistuksen kautta (Tiit.3:5).

193) Hän ei voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta (Joh.3:27).

194) Hän uskoo Poikaan, ja siksi hänellä on iankaikkinen elämä (Joh.3:36).

195) Hän uskoo että Poika sanoi Isän olevan ainut Jumala (Joh.5:44, Joh.17:3).

196) Hän uskoo että Jumala on yksi, mutta ei kaksi taikka kolme (5.Moos.6:4, Mark.12:29).

197) Hän uskoo että kaikesta tärkein käsky laissa on että Jumala on yksi (Mark.12:29).

198) Hän tietää että riivaajatkin uskovat että Jumala on yksi, mutta he vapisevat sen tiedon edessä (Jaak.2:19).

199) Hänellä on vain yksi Jumala, Isä, ja sen lisäksi, yksi Herra, Jeesus Kristus (1.Kor.8:6).

200) Hän tunnustaa että Jeesus on Jumalan Poika, ja siksi Jumala pysyy hänessä, ja hän Jumalassa (1.Joh.4:15).

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*


Leave the field below empty!