Harhaoppi: ”Jeesus on Jumalan vertainen vallassa”

Isä ja Poika.
Isällä on suurempi valta kuin Pojalla. Isä pitää Poikaa alistettuna itselleen ja on hänen päänsä (1.Kor. 11:3).

Monet sananjulistajat ovat opettaneet valheita, kun ovat sanoneet että Isällä ja Pojalla on yhtä suuri valta. Tuollaiseen harhaiseen käsitykseen voi tulla ainoastaan siten, että otetaan muutamia jakeita sieltä täältä, eikä tutkita mikä on Raamatun kokonaisilmoitus kyseisestä aihepiiristä.

Esimerkki kyseisestä harhaopista jossa Jeesuksen valta kerrotaan olevan yhtä suuri kuin Isä Jumalalla

Edesmennyt Smith Wigglesworth jakeli samaa valheopetusta Jeesuksen vallasta, vaikka hänen sanotaan lukeneen paljon Raamattua. Hän opetti että Jeesus on Jumalan vertainen vallassa. Se tulee esille kirjassa ”Voima Palvella”. Se on pääosin eräänlainen kooste Smithin aikoinaan pitämistä saarnoista ja raamattutunneista. Sivulta 108 voimme lukea:

”… Jeesus oli Jumalan vertainen vallassa, voimassa ja kunniassa.”

Tuo ei tietenkään pidä paikkansa. Siinä puhutaan jopa menneessä muodossa (oli), vaikka samanaikaisesti monet julistavat että Jeesus otti Maan päälle tullessaan orjan muodon, ”tyhjensi itsensä” ja otti orjan muodon (Fil.2:5-8). Minulle on ihan yhdentekevää kuinka monta sairasta parani tai oli parantumatta Smithin lahjojen ja uskon kautta. Tarkoitan sillä ainoastaan sitä, että hän ei olisi saanut puolustaa harhaoppejaan niillä lahjoilla mitkä hän oli saanut Jumalalta. Lahjat, olipa ne kuinka väkevät tahansa, ne eivät koskaan anna saarnaajille oikeutta opettaa sellaista oppia, mikä on vastoin Jumalan Sanaa. Etenkin jos he julistavat samaan hengenvetoon, että Raamattu on heidän oppinsa perusta.

Smith Wigglesworth eksyi saarnaajana tulkinnoissaan, kun opetti että Jeesus oli vallassaan yhtä suuri kuin Jumala. Siten hän myös opetti oppia mikä ei ollut Jumalasta, vaan hänen omasta sielunmaailmastaan.

Saatanallinen valhe kumottu

Tuo on saatanallinen valhe, kun sanotaan että Jeesus oli Jumalan vertainen vallassa, voimassa ja kunniassa. Ja jos joku oikaisee asian ja sanoo, ettei Jeesus ollut sitä alennustilassaan, mutta on sitä nyt, niin sekään ei pidä paikkansa. Ja se on helppo todistaa Sanasta (1.Kor.11:3, 1.Kor.15:28, 2.Kor.13:4).

Silloin kun Jeesus oli ”lihassa” (eli alennustilassaan), hän itse tunnusti seuraavat asiat:

1) että hänen Isänsä on SUUREMPI KAIKKIA…” (Joh.10:29)

2) että hänen Isänsä on häntä SUUREMPI” (Joh.14:28)

3) että hän ei voi itsestään mitään tehdä (Joh.5:30)

4) että hän sai käskyjä Isältään (Joh.5:36, Joh.10:18, Joh.12:49, Joh.14:31)

5) että hän elää Isänsä kautta (Joh.6:57)

6) että lähettiläs ei ole lähettäjäänsä suurempi (Joh.13:16)

7) että palvelija ei ole herraansa suurempi (Joh.15:20).

Jeesus oli Maan päällä Jumalan palvelija

Maan päälle tullessaan Jeesus oli Jumalan palvelija, sillä ei Jumala turhaan puhunut Jesajan kautta:

”Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden.” (Jes. 42:1)

Vieläpä Jesaja ennusti, ikään kuin Jumalan suuta käyttäen:

”Katso, minun palvelijani menestyy, hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea oleva.” (Jes. 52:13)

Mikäli edellä mainittu Smith Wigglesworth olisi ollut oikeassa väitteessään, niin ei Jumala olisi koskaan kutsunut Poikaansa palvelijakseen. Onhan se absurdia uskoa ja edes väittää, että Jumala on  ainoan Jumalan palvelija, ja että he silti ovat yksi ja sama Jumala, ja että he ovat samanaikaisesti yhtä suuria vallassaan.

Kuka on tuo Jeesuksen Isä, vai onko Isä samaa olemusta Jeesuksen kanssa?

Nyt herää kysymys: Kuka on tuo Isä, joka Jeesuksen mukaan oli häntä suurempi? (Joh.14:28). Oliko Isä kenties Jeesus, ja Jeesus Poikana samalla myös Isä, samassa olemuksessa? Eipä tietenkään. Vaan Isä on meidän ainoa Jumala! Eihän Poika voi olla Poika ilman omaa Isää. Sen tietää antikristuskin, ja siksi hän tulee kieltämään Isän ja Pojan (1.Joh.2:22), silloinkin kun hän julistaa olevansa Jumala (2.Tess.2:4).

On helppo saada selville kuka tuo Jeesuksen Isä on. Jeesus rukoili Jumalaansa:

”Isä… YKSIN olet totinen JUMALA…” (Joh. 17:1-3)

Kuinka siunatut nuo sanat ovatkaan! On turvallista tietää ja luottaa siihen,  että on olemassa vain yksi Jumala, koska sehän merkitsee sitä, ettei kukaan voi syöstä häntä pois vallastaan. Isä Jumala on suurin kaikista (Joh.10:29). Olisihan se ikävä asia jos aitoja Jumalia olisi useita, ja jos he alkaisivat taistelemaan keskenään siitä kuka olisi suurin.

Jeesus sanoi myös, että kunnia tulee HÄNELTÄ, JOKA YKSIN ON JUMALA” (Joh.5:44). Ihmekös se, että riivaajatkin vapisevat sen tiedon edessä, että Jumala on yksi (Jaak.2:19), ja siten hänen täytyy myös olla erittäin suvereeninen. Täydellisen ylhäinen ja ainutlaatuinen ilman kilpailijoita.

Epäraamatullista uskonnollista fraseologiaa

Monille teologeille epäraamatullinen uskonollinen fraseologia on paljon tärkeämpi asia kuin Jumalan sanan totuus. Kiittäkää siitä isien perinnäissääntöjä, jos niin tahdotte. Pakko ei ole, eikä edes tarpeellista. Jeesus sanoi fariseuksille ja kirjanoppineille:

”Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet. Ja paljon muuta samankaltaista te teette” (Mark. 7:13).

Miksi kristityt uskovat että Isällä ja Pojalla on yhtä suuri valta?

Monet kristityt uskovat, että Isällä ja Pojalla on yhtä suuri valta ja voima, koska käsitys on tullut heille kolminaisuusopin kautta mikä sanoo, että he ovat yksi ja sama Jumala, sekä samaa olemusta. Heidän on pakko sanoa ja opettaa, että he ovat yksi ja SAMA Jumala samassa olemuksessa, koska jos he eivät sitä tekisi, he olisivat kaksi eri Jumalaa (ja silloin heidän uskonsa ei olisi enää monoteistinen usko).

Onko Jumalalla pomo?

Miten Isä ja Poika voivat olla yksi ja sama Jumala, jos toinen heistä on toisen pomo? Oletko sellaista miettinyt? Ja jos Jeesus on oikeasti Jumala – kuten valtaosa nykykristityistä tahtovat uskoa isien perinnäissääntöjen takia – niin miten se ainut Jumala voi olla Jeesuksen pomo, ja häntä suurempi? Eikö pelkkä ajatus siitä olisi aivan järjetön, että voisimme hyvällä omalla tunnolla julistaa kaduilla ja toreilla, että meillä on vain yksi Jumala, joista yksi Jumala on toista suurempi vallassa ja voimassa, joka pitää sitä toista ainoata Jumalaa alistettuna itselleen, samassa olemuksessa?

Ei ole olemassakaan kahta taikka kolmea Jumalaa

Sellainen ei tietenkään sopisi yhteen monoteistiseen uskoon, että me kerromme heidän olevan kaksi eri Jumalaa. Jumalahan sanoi, että on olemassa vain yksi Jumala (esim. 5.Moos. 6:4).

Sellaista Jumalaa ei ole olemassakaan, joka olisi yhtä aikaa kaksi tai kolme eri Jumalaa. On vain olemassa yksi Jumala, ja yksi Jumalan Poika ja yksi Jumalan Pyhä Henki. Mutta on valitettavasti todettava, että monet uskovaiset tekevät Jumalastamme ainoastaan kolmen persoonan käsitteen, ilman että pitäisivät HÄNTÄ itsenäisesti ajattelevana yksilönä, ilman muita olemuksia.

Kysymyksiä ja vastauksia

ONKO JEESUKSELLA KAIKKI VALTA?

On:

”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä” (Matt. 28:18).

”Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni…” (Matt. 11:27).

”Isä rakastaa Poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä” (Joh. 3:35).

”Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle…” (Ef. 1:22).

”…ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää…” (Kol. 2:10).

”…ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa” (Kol. 1:17).

 

ONKO JEESUKSELLA YHTÄ SUURI VALTA KUIN ISÄLLÄ?

Ei.

1) JUMALA on Kristuksen pää (1.Kor.11:3)

2) JUMALA ei ole alistanut itsensä Jeesukselle (1.Kor.15:27)

3) Jeesus on alistettu JUMALAN valtaan (1.Kor.15:28)

4) Jeesus on JUMALAN Poika (Joh.3:16)

5) JUMALA lähetti Pojan (Joh.3:16, Joh.17:3)

6) Jeesus sanoi että Isä on ainut Jumala (Joh.17:3, Joh.5:44)

7) Jeesus elää YHÄ Jumalan voimasta, eikä omasta voimasta (2.Kor.13:4)

8) Jeesus sanoi että ISÄ on häntä suurempi (Joh.14:28), ja suurempi kun kaikki muut (Joh.10:29).

9) Jeesus rukoilee YHÄ Jumalaa (Heb.7:25, Room.8:34) vaikka Jumalalla ei ole tarvetta rukoilla.

Jos Jeesus olisi tänään yhtä suuri vallassaan kuin Jumala, hän ei enää koskaan rukoilisi. Mutta kuten yllä huomasit, niin Raamattu ilmoittaa, että Jeesus rukoilee yhä tänäkin päivänä. Ketä hän mahtaa rukoilla? Jumalaa tietenkin! Ylipäätänsä se, että Poika yhä rukoilee, mutta Isä ei ole koskaan rukoillut, on vahva todiste siitä, että Jeesus ei ole vallassa ja voimassa samassa tasossa Isän Jumalan kanssa.

Jeesuksella on oma Jumala:

”… muistelen teitä rukouksissani, anoen että meidän HERRAMME JEESUKSEN KRISTUKSEN JUMALA, KIRKKAUDEN ISÄ, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät…” (Ef. 1:16-18).

Jeesus ihmetteli opetuslastensa ymmärtämättömyyttä ja hengellistä sokeutta:

”…Ettekö vielä käsitä ettekä ymmärrä? Onko teidän sydämenne paatunut? Silmät teillä on, ettekö näe?” (Mark. 8:17,18).

Jumala on kaikkeuden ykkönen.  Jeesus on kaikkeuden kakkonen. Eikä heitä suurempia ole.

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*


Leave the field below empty!