2.Moos.32:9

Ja Herra sanoi vielä Moosekselle: ”Minä näen, että tämä kansa on niskurikansa.