40 syytä miksi en usko että Jeesus on Jumala

1) Jeesus kielsi olevansa Jumala (Joh.5:44, Joh.17:3).

2) Jeesus EI KOSKAAN sanonut olevansa Jumala.

3) Jeesus oli sitä mieltä että ainoastaan hänen Isänsä on Jumala (Joh.17:3).

4) Jumala on yksi (5.Moos.6:4, Mark.12:29), eikä kaksi taikka kolme.

5) Jeesus tunnusti että tärkein käsky laissa on että Jumala on YKSI (Mark.12:29) ja että Jumalaa ja lähimmäisiämme tulisi rakastaa.

6) Kun ihmiset puhuvat Jumalasta (jopa trinitaarit) niin he käyttävät hänestä persoonapronominia ”Hän”, mutta ei koskaan monikkomuotoa ”He”.

7) Jumala ei olisi terve päästä, jos HÄN persoonallisuushäiriöisenä lähettää itsensä maailmaan, ja sanoo itselleen: ”Tämä on minun rakas Poikani johon olen mielistynyt, Kuulkaa HÄNTÄ”.

8) Jumala puhuu Raamatussa satoja kertoja ITSESTÄÄN profeettojen kautta, muodossa ”Minä”, mutta ei kertaakaan muodossa ”Me”.

9) 1+1+1 ei ole 1 vaan 3. Jumala on vain yksi. Yksi ainoa!

10) Raamatusta ei löydy yhtään jaetta missä Jumala – silloin kun puhuu itsestään – kertoo olevansa monikko. Hän kertoo aina olevansa yksi.

11) Paavali kirjoittaa että ON OLEMASSA PALJON JUMALIA, ja ilmoittaa samalla että he ovat ainoastaan ”niin sanottuja jumalia” (1.Kor.8:5).

12) Paavali kirjoittaa että meillä on VAIN YKSI JUMALA, ja että HÄN on ISÄ (1.Kor.8:6). Jeesus ei ole meille Isä, vaan hän on VELI niille jotka ovat Jumalan lapsia.

13) Käännös ”Jumala” (alkusanoista el, elohim ja theos) ei ole ainoastaan käytetty Raamatuissamme meidän ainoasta Jumalasta, Isästä, vaan myös monta kertaa mahtavista persoonista, tuomareista, enkeleistä, saatanasta (2.Kor.4:4) ja Jeesuksesta. Ei siksi että he ovat kaikki Jumala tai Jumalia, vaan siksi koska etymologian tutkimustiedot ja sanakirjat paljastavat noilla sanoilla olevan moninaiset merkitykset.

14) Alkutekstit eivät kerro miten Jumala/jumala pitäisi kirjoittaa, isolla taikka pienellä j-kirjaimella. VT:n heprealaiset alkutekstit ei tunne isoja eikä pieniä kirjaimia, vaan kaikki on kirjoitettu aina samalla tavalla. Niin ikään UT:n kreikkalaiset alkutekstit kirjoitettiin ainoastaan isoilla kirjaimilla. Tästä voi tehdä sen johtopäätöksen että aina kun luemme Raamatusta Jumala tai jumala, niin alkukirjaimen koko perustuu aina käännöskomiteoiden tulkintoihin, jotka määräytyvät kontekstista, ennakkokäsityksistä ja toisinaan jopa perinteistä.

15) Sana elohim tulee juurisanasta ”el”, mikä on käännetty tarkoittamaan mm. ”Jumala”, ”jumala”, ”epäjumala” ja ”mahtava”. ”El” tarkoittaa kuitenkin KIRJAIMELLISESTI ”mahtava” ja ”voimallinen”.

16) Jeesus väitti että Jumalan sana ei voi raueta tyhjiin, kun se ilmoittaa että kaikki ne joille Jumalan sana tuli, ovat jumalia (Joh.10:35). Jeesus ei tietenkään tarkoittanut että Jumalan sanan saaneet ovat kirjaimellisesti Jumalia, vaan sitä että he ovat ”mahtavia” ja ”voimallisia”. Jos näin ei olisi, olisi Raamattu ristiriitojen kirja, sillä Jeesus tunnusti että Jumala on ainoastaan yksi (Mark.12:29, Joh.5:44, Joh.17:3).

17) Vaikka sana ”elohim” on monikkosana, se kuitenkin käyttäytyy hepreassa samalla tavalla kuin suomalaiset esimerkkisanat silmälasit, housut ja häät. Jos sanot että sinulla on huomenna häät, en tietenkään usko että sinulla on huomenna peräti kahdet tai kolmet häät koska käytit monikollista muotoa. Monikollista muotoa ”elohim” käytetään usein Jumalasta, ei siksi että hän olisi itse monikollinen tai kolme persoonaa, vaan siksi koska sitä käytetään kuvaamaan majesteettisuutta. Myös paavista käytetään monikollisuutta, ”Teidän korkeutenne”, eikä hän silti ole enemmän kuin yksi. Hepreassa monikollinen ”elohim” ei ymmärrettä tai tulkita monikollisena sanana hepreaa puhuvien keskuudessa, silloin kun siihen liitetyt verbit ovat yksikkömuotoisia. Tuota asiaa pastorit eivät kerro sinulle, silloin kun opettavat sinulle, että  sana ”elohim” todistaa että Jumala on enemmän kuin yksi.

18) Raamattu paljastaa että Jeesus rukoilee edelleen (Hepr.7:25, Room.8:34). Entäs rukoileeko Isä? Ketä Isä rukoilee? Isä ei rukoile ketään, koska Jeesus sanoi että Isä on ainut Jumala (Joh.17:3) ja Jumala on Kristuksen pää (1.Kor.11:3).

19) Jeesus sanoi elävänsä Isän kautta (Joh.6:57). Tuo samainen Isä on hänen Jumalansa (Joh.20:17). Jumalan ei tarvitse elää jonkun toisen persoonan kautta/avulla, vaan hän elää itsestään. Mutta Jeesus elää yhä Jumalan voimasta (2.Kor.13:4).

20) Jos Jumala ei olisi yksi persoona, vaan olisi kolme persoonaa, hän ei olisi enää persoona lainkaan, eikä me voitaisi puhua HÄNESTÄ. Jos Jumala olisi kolmen persoonan käsite, hän olisi vailla omaa identiteettiä.

21) Jeesus sanoi itsestään: ”Minä olen tie, totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani” (Joh.14:6). Jeesus ei sanonut: ”Minä olen Jumala; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin meidän kauttamme”.

22) Jumala puhui Moosekselle palavasta pensaasta enkelin välityksellä (2.Moos.3:2). Jumala puhui itsestään (enkelin välityksellä) että hänen kutsumanimensä on israelilaisten edessä: ”Minä olen”. Hän jopa lisäsi sanat (huonossa käännöksessä), että ”minä olen se, joka minä olen”. Jos nyt on olemassa kaksi muutakin persoonaa jotka ovat ”samaa olemusta hänen kanssaan”, niin herääkin kysymys: Miksi hän ei ennemmin sanonut: ”Me olemme mitä olemme”? Jumala ei sanonut: ”Me olemme mitä olemme”; vaan hän käytti yksikkömuotoa; ”Minä olen se, joka minä olen”.

23) Jos Jeesus on Jumala, hänen ei olisi tarvinnut huutaa ristillä: ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?” (Matt.27:46). Vai hylkäsikö kenties Jumala itse itsensä? Se on epäuskottavaa ja absurdia.

24) Raamattu sanoo, että Jeesus elää Jumalalle (Room.6:10). Se ei sano että hän elää itselleen, tai että Jumala elää Jumalalle.

25) Kun Jeesus kuoli, kuoliko myös Jumala? Ei tietenkään, vaan Jumala herätti hänet kuolleista (Apt.10:40). Jumala ei voi kuolla, koska hän on ainut jolla on kuolemattomuus (1.Tim.6:16).

26) Jumala on kaiken yläpuolella, eikä häntä lähetetty kuolemaan, vaan hän lähetti Poikansa kuolemaan. Jos Jumala kuoli, kuka hänet herätti kuolleista? Jumala ei voinut kuolla (1.Tim.6:16), eikä saanut kuolla koska hänet tarvittiin Jeesuksen herättämisessä. Jumala ei ole kuin ihminen (4.Moos.23:19). Hän ei edes nuku (Ps.121:4). Mutta Jeesus nukkui ja jopa kuoli.

27) Kristittyjen ainut Jumala ei huutanut ristillä: ”Jumalani Jumalani, miksi minut hylkäsit”? Siellä ei huutanut Jumala, vaan Jumalan Poika. Eikö ole absurdia sanoa, että on olemassa vain yksi Jumala, vaikka samanaikaisesti väitetään, että Jumala huutaa epätoivoisena Jumalalle: ”Jumalani, Jumalani”?

28) Jeesuksella on oma Jumala (Matt.27:46, Joh.20:17, Room.15:6, Ef.1:3, Ef.1:17, Kol.1:3, 1.Piet.1:3, 2.Kor.1:3, 2.Kor.11:31). Myös Pyhällä Hengellä on oma Jumala (Ef.4:30, Room.8:9, Room.8:11). Mutta olen etsimällä etsinyt sellaisia jakeita missä kerrotaan että Isälläkin olisi oma Jumala. En ole sellaisia löytänyt, enkä tule löytämään. Etkä sinäkään. Siksi Isä on ainut Jumala, koska hänellä ei ole omaa Jumalaa.

29) Kolminaisuusoppi on mahdoton oppi, koska Jumala kärsii siinä identiteettihäiriöstä. Jumala joka on itse yksi persoona, ja vain yksi. Sellaisenaan hän on suvereeninen ja lyömätön. Hänestä on tehty kolmen persoonan käsite, ikään kuin olisi olemassa joku Jumala-rotu isolla J:llä. Ei sellaista rotua ole olemassakaan.

30) Raamattu ilmoittaa, että on olemassa Jumalan Poika (Joh.3:16), ja Jumalan Pyhä Henki (Ef.4:30, Room.8:9,11). Mutta se ei missään ilmoita, että on olemassa Jumalan Isä!

31) Opetuslapsi Kleopas käveli Jeesuksen kanssa Emmauksen tiellä, eikä tunnistanut häntä Jeesukseksi. Kleopas pysähtyi ja sanoi hänelle, että Jeesus Nasaretilainen oli profeetta, voimallinen teossa ja sanassa, sekä Jumalan että kansan edessä. Hän ei sanonut, että Jeesus oli voimallinen itsensä edessä, vaan nimenomaan Jumalan edessä (Luuk.24:18-19).

32) Paavali oli sitä mieltä, että on olemassa YKSI Jumala ja lisäksi YKSI välimies, Kristus Jeesus, Jumalan ja ihmisten välissä (1.Tim.2:5). Jos Jeesus on Jumala, miten hän voi asettua välimieheksi Jumalan ja ihmisten väliin?

33) Jeesus on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jumalan Poika (Hepr.4:14). Kuinka hän voi kulkea läpi taivasten Jumalan Poikana, jos hän onkin Jumala? Eikö siis Jumalalla enää olekaan Poikaa, jos kerran Jeesus on muuttunut itse Jumalaksi, eli Isäksi? Hullunkurista. Sana sanoo, että Jeesus on Jumalan Poika: ”…meillä…on…Jeesus, Jumalan Poika” (Hepr.4:14).

34) Jeesus sanoi pitävänsä Jumalan sanan (Joh.8:54-55). Miksi hän sanoi pitävänsä Jumalan sanan, jos hänestä väitetään että hän on itse Jumala? Jos Jeesus on Jumala, hän olisi voinut sanoa, että hän pitää oman sanansa, mutta hän sanoikin pitävänsä Jumalan sanan.

35) Juutalaiset tunnustivat, että Jumala on Isä (Joh.8:41). Paavalikin tunnusti, että Jumala on Isä (1.Kor.8:6). Ja myös Jeesus tunnusti, että Jumala on Isä (Joh.6:27, Joh.8:54-55). Jeesus ei ainoastaan tunnustanut että Jumala on Isä, vaan myös että Isä on ainut Jumala (Joh.17:3). Joten, miten Poika voi olla Jumala, jos hän kerran tunnustaa, että Isä on ainut Jumala?

36) Paavali kertoi, että Jeesuksella on oma Jumala, ja että tuo Jumala on Isä (2.Kor.1:3, 2.Kor.11:31, Ef.1:17, Ef.4:6). Miten Jeesuksella voi olla oma Jumala, jos oletetaan että hän on itse tuo yksi ainut Jumala? Jotta se olisi mahdollista meillä täytyisi olla kaksi Jumalaa. Mutta siihen ei ole tarvetta. Yksi Jumala riittää alkuperäisessä kristinuskossa ja juutalaisuudessa.

37) On epäuskottavaa, että meillä on ainoastaan yksi Jumala, ja että meillä on silti toinen Jumala Jumalan tykönä (Joh.1:1), joka on sama Jumala jonka oma hän on. Sana joka oli Jumalan tykönä (Joh.1:1), ei ole Jumala samassa merkityksessä kuin Isä. Sanoihan Poika että Isä on ainut Jumala (Joh.5:44, Joh.17:3). Tarkoittaahan ”Jumala” kaikesta huolimatta ”mahtava” ja ”voimallinen”. Ei ole olemassa mitään syytä ilmoittaa että Jumala on Jumalan tykönä.

38) Jeesus on nyt Jumalan oikealla puolella; sekä kuvaannollisesti että kirjaimellisesti (Luuk.22:69, Apt.7:55-56, Room.8:34, Kol.3:1, 1.Piet.3:22). Jeesus on siis Jumalan rinnalla koska hän on Jumalan oikealla puolella. Mutta onko Jumala itse kieltänyt meitä pitämästä muita Jumalia hänen rinnallaan? (2.Moos.20:3, 5.Moos.5:7, 5.Moos.32:39).

39) Kolminaisuusoppi opettaa että Isä ja Poika ovat samaa olemusta. Trinitarit joutuvat opettamaan sellaista puolustuksekseen, koska Raamattu opettaa että Jumala on yksi. Mutta oletko koskaan lukenut Raamatusta, että Jeesus olisi koskaan keskustellut itsensä kanssa? Hänhän vetäytyi useasti pois muusta porukasta rukoillakseen Isäänsä, ainoata suvereenista Jumalaa (esimerkkinä koko Johanneksen 17. luku). Jeesus ei ollut persoonallisuushäiriöinen, eikä hän puhunut itsensä kanssa, taikka oman olemuksensa kanssa.

40) Trinitaarit viittaavat usein vanhan suomalaisen kirkkokäännöksen sanoihin, ”…Jumala sovitti maailman ITSENSÄ kanssa…”, silloin kun haluavat todistaa että sama Jumala joka lähetti ”Jumalan”, lähettikin itsensä ristille roikkumaan. Ei niinkään toisen Jumalan, vaan saman Jumalan joka on hän itse, ja joka on vain yksi, vaikka heidänkin kertomuksissaan on selkeästi kaksi eri olemusta. Eli tämä käännös ”sovitti maailman itsensä kanssa” on juuri viittaus ja todisteena siitä, että suomalainen käännöskomitea on tehnyt tahallisen vilpin kääntäessään sanat noin, jotta he saisivat entistä helpommin lukijat uskomaan että ristillä roikkui Jumala, samana olemuksena Poikansa kanssa. Ja kuitenkin on niin, että kun mennään tutkimaan miten tuon jakeen alkusanat menevät ja miten englanninkieliset käännökset yleensä ovat käännetty, niin me huomaamme, että Jumala ei sovittanut maailman ”itsensä kanssa”, vaan ”itselleen” (2.Kor.5:19).

Ei kommentteja, oletko sinä ensimmäinen?

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*