Luuk.22:69

Mutta tästedes Ihmisen Poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella.”