Kol.2:9

Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti,