Apt.10:40

Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä,