4.Moos.14:20

Ja Herra vastasi: ”Minä annan anteeksi, niinkuin sinä olet anonut.