Glossary Category:
Ei kuvaa

1.Joh.2:19

12.2.2020 Pete 0

Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; […]

Ei kuvaa

1.Joh.2:2

29.6.2019 Pete 0

Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän vaan koko maailman. (KR-1992)

Ei kuvaa

1.Joh.2:22

10.7.2019 Pete 0

Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan.

Ei kuvaa

1.Joh.2:23

12.2.2020 Pete 0

Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.

Ei kuvaa

1.Joh.2:25

5.7.2019 Pete 0

Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä.

Ei kuvaa

1.Joh.3:1

16.7.2019 Pete 0

Katsokaa, minkäkaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sentähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä.

Ei kuvaa

1.Joh.4:10

29.6.2019 Pete 0

Siinä on rakkaus – ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

Ei kuvaa

1.Joh.4:12

10.7.2019 Pete 0

Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.

Ei kuvaa

1.Joh.4:14

29.6.2019 Pete 0

Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi.

Ei kuvaa

1.Joh.4:15

12.2.2020 Pete 0

Joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi, hänessä Jumala pysyy, ja hän pysyy Jumalassa.