”Henki”-sanan epämääräisyys raamatunkäännöksissä

On utopistista uskoa, että kaikilla raamatunkääntäjillä on samanlainen näkemys ”henki”-sanasta, ja mitä sillä kussakin jakeessa tarkoitetaan. Heidän erilaiset tulkintatavat on äärimmäisen helppo todistaa. Parhaiten sen voi todistaa vertailemalla eri käännöksiä toisiinsa ja tarkastelemalla miten ne on käännetty.

Kääntäjillä on usein vastakkaisia näkemyksiä siitä mistä hengestä on kysymys. Jumalan Henki, ihmisten henget ja erilaiset voimavaikutukset menevät usein sekaisin keskenään; ehkä siksi koska kääntäjillä on ollut erilaiset käsityskyvyt ymmärtää luettua tekstiä? Tulkintaerot huomaa parhaiten tarkkailemalla miten he ovat kirjoittaneet ”henki”-sanan; joko isolla taikka pienellä h-kirjaimella (Henki/henki).

Yleinen käytäntö on kääntäjien kesken aina ollut, että kun he uskovat että kyse on Pyhästä Hengestä, silloin ”Henki” on kirjoitettu isolla alkukirjaimella. Ja vastaavasti, jos he uskovat että ”henki” on viittauksena johonkin voimavaikutukseen, tai ihmisen omaan henkeen, mutta ei Pyhään Henkeen, silloin he kirjoittavat ”henki” pienellä h-kirjaimella. Näin he tekevät, jotta ymmärtäisimme mitä he ymmärtävät, tai kenties jotta ymmärtäisimme heidän ymmärtävän?

Edellä mainittu käytäntö on mielestäni yhtä aikaa sekä hyvä että huono. Hyvä puoli asiassa on se, että harjaantumattomat lukijat ymmärtäisivät paremmin, milloin on kyse Pyhästä Hengestä ja milloin muista hengistä. Asian huono puoli on kuitenkin siinä, että lukijoille on annettu valmis tulkinta siitä mistä hengestä on kysymys. Sen seurauksena lukija ei enää kovin helposti edes osaa kyseenalaistaa ristiriitaista tulkintaa jossa esimerkiksi ihmisen omaa henkeä luullaan Pyhäksi Hengeksi koska Henki on kirjoitettu isolla H-kirjaimella (esimerkkinä Room.8:5 suhteessa jakeeseen Room.8:6). Jälkimmäisessä jakeessa ”hengen mieli” ei ole enää kirjoitettu isolla H-kirjaimella, vaikka se on isolla edellisessä jakeessa.

Eräs tuttavani, joka on opiskellut Raamatun kreikkaa yli 15 vuotta, on ainakin joskus harkinnut tehdä oman käännöksen Uudesta Testamentista. Hän sanoi, että jos hän joskus tekisi oman käännöksen, hän kirjoittaisi aina ”henki”-sanan pienellä h-kirjaimella (mikäli sana ei esiinny lauseen alussa). Näin hän tekisi, jotta lukija voisi itse miettiä mistä hengestä on kyse. Sanoisin että se on varteenotettava idea. Mutta käännöskomiteat eivät ole tähän mennessä sellaiseen käytäntöön suostuneet. En ole vielä löytänyt sellaista käännöstä, missä ”henki”-sana on aina kesken lauseen kirjoitettu ainoastaan pienellä h-kirjaimella läpi koko Raamatun.

Yksi esimerkki tavasta jolla kääntäjät tekevät lukijoille valmiita tulkintoja

Komiteat haluavat olla vaikuttamassa siihen, että heidän näkemyksenä ja heidän tulkintansa tulisi esille käännöstyössä. He haluavat, että sinä uskot Pyhän Hengen olevan persoona, ja siksi he ovat kirjoittaneet ”Pyhä Henki” isolla P- ja H-kirjaimella. He haluavat myös, että osaat erottaa ihmisen hengen Pyhästä Hengestä ja ettet sotke niitä keskenään. Siksi ihmisen henki on yleensä kirjoitettu pienellä h:lla, siitäkin huolimatta että he uskovat molempien olevan persoona. Onko niistä toinen enemmän persoona kuin toinen, koska toinen hengistä on isolla alkukirjaimella ja toinen pienellä?

Näen asian niin, että ihmisen henki on yksi osa ihmisen persoonaa, kun taas Jumalan Henki ei ole persoona lainkaan, vaan pikemminkin Jumalan voimavaikutus, mikä kuvastaa meille Jumalan tahdon, mitä hän itse tekee ja tahtoo. Jos olet täynnä Pyhää Henkeä, et ole sanan varsinaisessa merkityksessä täynnä persoonaa, vaan Jumalan tahdon toteutusta, hänen ajatuksiaan ja sanojaan, sekä hänen voimavaikutustaan.

Siinä Raamatun kertomuksessa, jossa Pyhä Henki tuli neitsyt Marian ylle (niin että Jeesus sikisi yliluonnollisesti Pyhästä Hengestä), siinä en usko että Marian ylle tuli jokin erillinen persoona Jumalasta, vaan Jumalan voimavaikutus (Luuk.1:35, Matt.1:18-20). Olet kuitenkin vapaa uskomaan asian suhteen miten haluat.

Kuten jo aikaisemmin kerroin, voimme huomata useita eri käännöksiä lukemalla, ja vertaamalla niitä toisiinsa, että ”Henki” on välillä kirjoitettu isolla taikka pienellä h-kirjaimella. Sen huomaa jo yhdestäkin käännöksestä. Mutta heti kun vertaat eri käännöksiä toisiinsa, niin huomaat myös ettei kääntäjillä ole aina ollut samanlaisia tulkintoja samoissa kohdissa. Siinä missä yksi komitea luulee että kyse on Pyhästä Hengestä, toinen komitea uskoo että kyse on esimerkiksi ihmisen omasta hengestä, asenteesta, tai jostain muusta voimavaikutuksesta kuin Pyhästä Hengestä.

10 ESIMERKKIÄ SIITÄ MITEN HENKI TARKOITTAA ERI ASIOITA ERI KÄÄNTÄJILLE

Laitan tähän alapuolella joitakin esimerkkejä eri raamatunkäännöksistä jossa ymmärretään henki-sanan eri tavalla. Säästääkseni aikaa otan mukaan vain muutaman esimerkin.

5 esimerkkiä Vanhasta Testamentista ja 5 Uudesta Testamentista

Tarkoitus on havainnollistaa sinulle selkeällä tavalla, että kaikki kääntäjät eivät usko kaikesta samalla tavalla, ja että sinun on siksi itse tehtävä omat tulkintasi asiayhteyksistä missä ”henki”-sana esiintyy. Rukoile Jumalalta viisautta nähdä mistä hengestä on kyse kussakin jakeessa (lukemalla koko asiayhteys), niin tulet havaitsemaan uusia yllättäviä asioita.

Esimerkki 1) 4.Moos. 27:18

KIRKKOKÄÄNNÖS 1933 (isolla):
Ja Herra sanoi Moosekselle: ”Ota Joosua, Nuunin poika, mies, jossa on Henki, ja pane kätesi hänen päällensä.

KJV (pienellä):
And the Lord said unto Moses, Take thee Joshua the son of Nun, a man in whom is the spirit, and lay thine hand upon him;

NASB (isolla):
So the Lord said to Moses, ”Take Joshua the son of Nun, a man in whom is the Spirit, and lay your hand on him;

NIV (pienellä):
So the Lord said to Moses, ”Take Joshua son of Nun, a man in whom is the spirit of leadership, and lay your hand on him.

Huomasitko? Samassa jakeessa esiintyy ”henki”-sana sekä isolla että pienellä alkukirjaimella, riippuen kääntäjien teologisesta näkemyksestä! Suomalaisen kirkkokäännöksen komitea uskoi että kyse oli Pyhästä Hengestä. Sen tietää siitä kun ”Henki” on kirjoitettu isolla H:lla. Samaan asiaan uskoi myös NASB-käännöksen tekijät. Mutta KJV- ja NIV-käännöksen tekijät uskoivat että kyse ei ole Pyhästä Hengestä. NIV-kääntäjät uskovat selkeästikin, että kyse on johtajuuden hengestä (kyvystä johtaa, johtajan asenteesta, taikka voimavaikutuksesta joka teki Joosuasta hyvän johtajan).

Esimerkki 2) 1.Kun. 22:24

KIRKKOKÄÄNNÖS 1933 (pienellä):
Silloin astui esille Sidkia, Kenaanan poika, löi Miikaa poskelle ja sanoi: ”Mitä tietä Herran henki on poistunut minusta puhuakseen sinun kanssasi?”

NASB (isolla):
Then Zedekiah the son of Chenaanah came near and struck Micaiah on the cheek and said, ”How did the Spirit of the Lord pass from me to speak to you?”

NKJV (pienellä):
Now Zedekiah the son of Chenaanah went near and struck Micaiah on the cheek, and said, ”Which way did the spirit from the Lord go from me to speak to you?”

ESV (isolla):
Then Zedekiah the son of Chenaanah came near and struck Micaiah on the cheek and said, ”How did the Spirit of the Lord go from me to speak to you?”

Esimerkki 3) 1.Aik. 12:18 (lyhennettynä):

KIRKKOKÄNNÖS 1933 (pienellä):
Mutta henki täytti Amasain…

RAAMATTU KANSALLE (isolla… jakeessa 19):
Silloin Henki puki voimalla Amasain…

WEB (pienellä):
Then the spirit came upon Amasai…

NASB (isolla):
Then the Spirit came upon Amasai…

Tärkeä välihuomautus:
Jae kertoo oikein käännettynä että Henki tuli Amasain ylle. Tai vielä kirjaimellisemmin, että Henki ”vaatetti” (”labash”) Amasain. Vertauskuvannollisesti voitaisiin sanoa, esimerkkinä, että kun täytät lasin vesihanan alla, silloin sinä olet täyttänyt lasin. Samanaikaisesti voidaan myös hyvällä omallatunnolla sanoa, että vesi on täyttänyt lasin. Tällöin ei kukaan tietenkään usko, että vesi on persoona koska se täytti lasin. Vesi ei voi täyttää lasin itsenäisesti, ellet ohjaa tapahtumien kulkua. Niin ikään, Jumala ohjaa Henkeänsä. Ja kun Henki tahtoo, se on Jumala joka tahtoo, koska hän ohjaa voimavaikutustaan tahtonsa mukaan. Hän mm. laittoi Henkensä Jeesuksen ylle (Jes.42:1). Hän ei laittanut persoonan Jeesuksen ylle, vaan voimavaikutuksensa. Tiedän että tällaista ei opeteta perinteisessä kristinuskossa.

Esimerkki 4) Jes. 32:15

KIRKKOKÄÄNNÖS 1933 (isolla):
Näin on hamaan siihen asti, kunnes meidän päällemme vuodatetaan Henki korkeudesta. Silloin erämaa muuttuu puutarhaksi…

KJV (pienellä):
Until the spirit be poured upon us from on high, and the wilderness be a fruitful field, and the fruitful field be counted for a forest.

ESV (isolla):
…until the Spirit is poured upon us from on high, and the wilderness becomes a fruitful field, and the fruitful field is deemed a forest.

WEB (pienellä):
Until the spirit shall be poured upon us from on high, and the wilderness shall be a fruitful field, and the fruitful field shall be counted for a forest.

Esimerkki 5) Hes. 2:2

KIRKKOKÄÄNNÖS 1933 (pienellä):
Niin minuun tuli henki, kun hän puhui minulle, ja se nosti minut jaloilleni, ja minä kuulin hänen puhuvan minulle.

HNV (isolla):
The Spirit entered into me when he spoke to me, and set me on my feet; and I heard him who spoke to me.

WEB (pienellä):
And the spirit entered into me when he spoke to me, and set me upon my feet, that I heard him that spoke to me.

DBY (isolla):
And the Spirit entered into me when he spoke unto me, and set me upon my feet; and I heard him that spoke unto me.

Esimerkki 6) Room. 8:10

KIRKKOKÄÄNNÖS 1938 (pienellä):
Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.

KJV (isolla):
And if Christ be in you, the body is dead because of sin; but the Spirit is life because of righteousness.

NASB (pienellä):
If Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the spirit is alive because of righteousness.

WEB (isolla):
And if Christ is in you, the body is dead because of sin; but the Spirit is life because of righteousness.

Esimerkki 7) 2.Kor. 3:6

KIRKKOKÄNNÖS 1938 (isolla):
…joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.

ASV (pienellä):
…who also made us sufficient as ministers of a new covenant; not of the letter, but of the spirit: for the letter killeth, but the spirit giveth life.

HNV (isolla):
…who also made us sufficient as servants of a new covenant; not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life.

YLT (pienellä):
…who also made us sufficient to be ministrants of a new covenant, not of letter, but of spirit; for the letter doth kill, and the spirit doth make alive.

Esimerkki 8) 2.Kor. 4:13

KIRKKOKÄÄNNÖS 1938 (isolla):
Meillä on täten sama uskon Henki, kuten on kirjoitettu: ”Minä uskon, sen tähden minä puhun.” Niin mekin uskomme, ja siksi myös puhumme.

ESV (pienellä):
Since we have the same spirit of faith according to what has been written, ”I believed, and so I spoke,” we also believe, and so we also speak…

RAAMATTU KANSALLE (isolla):
Koska meillä on sama uskon Henki, niin kuin on kirjoitettu: ”Minä uskon ja siksi puhun”, niin mekin uskomme ja sen tähden myös puhumme.

NIV (pienellä):
It is written: ”I believed; therefore I have spoken. Since we have that same spirit of faith, we also believe and therefore speak…

Esimerkki 9) Room. 1:4

KIRKKOKÄÄNNÖS 1938 (pienellä):
…ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa – Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme..

RAAMATTU KANSALLE (isolla):
…ja pyhyyden Hengen puolesta hänet on kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa.

ASV (pienellä):
…who was declared to be the Son of God with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the dead; even Jesus Christ our Lord…

NASB:
…who was declared the Son of God with power by the resurrection from the dead, according to the Spirit of holiness, Jesus Christ our Lord…

Esimerkki 10) Room. 8:15

KIRKKOKÄÄNNÖS 1938 (pienellä):
Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!”

NKJV (isolla):
For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the Spirit of adoption by whom we cry out, ”Abba, Father.”

RSV (pienellä):
For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of sonship. When we cry, ”Abba! Father!”

HNV (isolla):
For you didn’t receive the spirit of bondage again to fear, but you received the Spirit of adoption, by whom we cry, ”Abba! Father!”

Esimerkillinen tunnustus raamatunkäännöskomitealta

Raamattu Kansalle-käännöksessä tunnustetaan alaviitteellä erinomaisen rehellisesti, etteivät he osaa sanoa, tai eivät halua sanoa, pitäisikö ”henki”-sana kirjoittaa isolla tai pienellä h-kirjaimella jakeessa 1.Kor.14:2. Itse käännöksessä ”henki”-sana esiintyy pienellä h-kirjaimella. Mutta jakeen alaviitteessä on maininta: ”tai: ”Hengessä” ”. Näin he eivät siis 100%:lla varmuudella halua väittää tietävänsä, onko kyse siitä, että me ”puhutaan salaisuuksia” Pyhässä Hengessä tai omassa hengessämme.

Mielestäni varteenotettavin tulkinta jakeesta 1.Kor.14:2 on se, että kielilläpuhumisessa me itse rukoilemme hengessämme, ja tietenkin Pyhän Hengen vaikutuksessa (1.Kor.14:15). Jumalan voimavaikutuksen johdattamana ja inspiraatiossa ihminen voi kumartaa Jumalaa ”hengessä ja totuudessa”, joko kielilläpuhumisen armolahjalla, tai jopa ilman sitä. Tärkeintä on että Henki vaikuttaa meidän henkemme kanssa. Jokainen yksilörukoilija on yksi puu metsässä, eli seurakunnassa. Kun puu on metsässä ja metsä tuulessa, silloin tämäkin puu kumartaa Jumalaa ”hengessä ja totuudessa”, koska koko metsä on tuulessa ja tuuli metsässä.

Loppusanat

Nyt olen osoittanut sinulle eri käännöksistä, että kääntäjät tulkitsevat eri tavalla henki-sanan ja että heillä ei ole aina yksimielisyyttä siitä, mistä hengestä on kysymys. Asia tulee esille siinä miten he kirjoittavat ”henki”-sanan kesken lauseen; joko isolla tai pienellä alkukirjaimella. Tästä syystä olisi parempi että sinä itse, rukouksien kera, teet oman tulkintasi asiayhteydestä missä sana mainitaan. Rukoile Jumalalta viisautta nähdä, milloin kyse on Pyhästä Hengestä, ihmisen hengestä, asenteesta tai muista vaikutuksista, niin hän auttaa sinua ymmärtämään mitä olisi hyvä ymmärtää, mikäli sitä vilpittömästi haluat.

2 Kommentit

  1. Jumala on Henki, mutta Henki ei ole Jumala. Jumalan kylläkin. Jumala, Isä, on persoona. Jeesus Kristus, Poika, on persoona. Pyhä Henki, joka ei omasta aloitteestaan puhu mitään, ei siksi voi olla Jumala. Oma-aloitteisesti Pyhä Henki kylläkin huokaa. Pyhä Henki muistuttaa ennemmin viatonta ja puhdasta enkeliä, jolla ei ole nimeä. Jos Pyhä Henki olisi persoona, se olisi suurempi kuin Isä ja Poika. Koska jos kahta viimeksi mainittua pilkataan voi saada anteeksi, mutta jos Pyhää Henkeä vastaan jotakin edes sanoo, ei saa koskaan anteeksi. Nosta vasen kätesi ja sano Isä, sitten oikea kätesi ja sano Poika. Vie nyt kädet yhteen ja sano Pyhä Henki. Ymmärrätkö? Voit nyt erottaa kädet toisistaan taas ja kysyä: ”Missä nyt on Pyhä Henki.” Siunausta.

  2. Jeesus Kristus täytyy löytyä meistä (2 Kor 13:5). Jeesus Kristus on uskovissa (Joh 17:26). Ja Jeesuksen kanssa tulee myös Isä, Jumala (Joh 14:23). Joh 17:20-26. Näin meillä on Pyhän Hengen yhteys  (1 Joh 1:3). Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus = Pyhän Hengen yhteys/osallisuus (2 Kor 13:13). Varokaa ettette kiellä Isän ja Pojan!! Pysyköön teissä se, minkä olette kuulleet ALUSTA ASTI. Jos teissä pysyy se , minkä olette kuulleet ALUSTA ASTI, tekin pysytte Pojassa ja Isässä (1 Joh 2: 24). Siunausta.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*


Leave the field below empty!