Tuom.2:13,14

13. Mutta kun he hylkäsivät Herran ja palvelivat baalia ja astarteja,
14. niin Herran viha syttyi Israelia kohtaan, ja hän antoi heidät ryöstäjien käsiin, jotka ryöstivät heitä, ja myi heidät heidän ympärillään asuvien vihollisten käsiin, niin etteivät he enää voineet kestää vihollistensa edessä.