Matt.19:2

Ja suuri kansan paljous seurasi häntä, ja hän paransi heitä siellä.