Matt.15:6

Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden.