Mark.1:23-26

23. Ja heidän synagoogassaan oli juuri silloin mies, jossa oli saastainen henki; ja se huusi
24. sanoen: ”Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä.”
25. Niin Jeesus nuhteli sitä sanoen: ”Vaikene ja lähde hänestä”.
26. Ja saastainen henki kouristi häntä ja lähti hänestä huutaen suurella äänellä.