Luuk.9:2

Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita.