Luuk.3:6

ja kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden.”