Luuk.2:30

 sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi,