Kol.1:17

ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.