Joh.6:69

ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä.”