Joh.5.27

Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika.