Jaak.2:17

Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut.