Ef.3:12

jossa meillä, uskon kautta häneen, on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö.