(Biblia 1776, Joh.1:1)

Alussa oli sana, ja se Sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli se Sana.