Apt.3:19

Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,