2.Tess.2:11

Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,