Yhdyssana ”henkilahja” esiintyy Raamatussa vain kerran, monikossa ("henkilahjoja"). Se löytyy vanhasta kirkkokäännöksessä vuodelta 1938 (1.Kor.14:12). Sitä vastoin yhdyssana ”armolahja” esiintyy vanhassa kirkkoraamatussa 13 kertaa, muodossa taikka toisessa.

Mistä tuo yhdyssana tulee? Henkilahja! Se tulee siitä kun Raamattu sanoo, että Henki jakaa lahjat (=henkilahjat) ihmisille tahtonsa mukaan (1.Kor.12:11). Henkilahjat ovat siis Pyhän Hengen jakamia lahjoja ja siksi niitä kutsutaan henkilahjoiksi. Mutta yhtälailla niitä voisi kutsua myös armolahjoiksi, sillä ne ovat armosta annettu ilman saajien omia ansioita.

Kaikki armolahjat eivät ole henkilahjoja, koska henkilahjoja on olemassa ainoastaan yhdeksän erilaista, mikäli ei huomioida sitä tosiasiaa, että sairaiden parantamisen henkilahja on mainittuna monikossa, muodossa "terveeksitekemisen lahjat" (1.Kor.12:9). Tästä syystä emme pysty varmasti sanomaan kuinka monta henkilahjaa on olemassa, vaikkakin on luonnollista sanoa että niitä on 9 erilaista, jos ne kaikki jaotellaan omaan kategoriaansa.

Kuvittele että silmiesi edessä on houkutteleva kermakakku jota me kutsumme nimellä "armolahjat". Se on lohkaistu useaan osaan, sillä Raamattu sanoo että armolahjat ovat moninaiset (1.Kor.12:4). Kaikki kakunpalat ovat armolahjoja, riippumatta siitä minkä lisänimen niille annetaan (esim. "luonnolliset lahjat" tai "hengelliset lahjat"). Yhdeksän noista monista paloista muodostavat ryhmän joita kutsumme henkilahjoiksi. Pyhä Henki jakaa niitä Jeesuksen omille, oman tahtonsa mukaan (1.Kor.12:11).

Ne muut armolahjat joita on lukematon määrä (paljon enemmän kuin yhdeksän), ne eivät ole henkilahjoja, koska Henki ei jaa niitä ihmisille samalla tavalla. Ne ovat enemmänkin perittyjä lahjoja, luonnollisia lahjoja, jotka ovat tulleet niin sanotusti (epävirallisemmin) äidinmaidossa tai (virallisemmin) geeniperimän kautta. Eli se millaisilla lahjoilla tai luonnollisilla kyvyillä vanhempasi tai isovanhempasi ovat olleet varustettuina, on määrännyt sinulle nuo muut armolahjat, eli luonnolliset lahjat.

Henkilahjat eivät koskaan tule käyttöön geeniperimän kautta, vaan Henki jakaa ne meille, riippumatta siitä millaisilla lahjoilla meidän vanhempamme ovat olleet varustettuna, tai millaisia kykyjä meillä on.

Henkilahjoja pidetään aktiivisena uskon kautta, niiden saamisen jälkeen. Mikäli usko puuttuu, ne lakkaavat toimimasta. Niiden käyttöä voi laiminlyödä, ja siksi Paavali antoi kehotuksen Timoteukselle, ettei hän laiminlöisi armolahjaa jonka hän oli saanut profetian ja käsien päällepanemisen kautta (1.Tim.4:14).

 

Henkilahjat, Kirkkoraamatussa 1938 (1.Kor.12:8-10):

  1. Viisauden sanat= Viisauden sanat
  2. Tiedon sanat= Tiedon sanat
  3. Uskon= Uskon armolahja
  4. Terveeksi tekemisen lahjat= Sairaiden parantamisen armolahjat
  5. Voimallisia tekoja= Voimatekojen armolahja
  6. Profetoimisen lahja= Profetoimisen armolahja
  7. Arvostella henkiä= Henkien erottamisen armolahja
  8. Kielillä puhumisen lahja= Kielilläpuhumisen armolahja
  9. Lahjan selittää kieliä= Kielten selittämisen armolahja

 

Sekalaisia asioita joita on hyvä tietää henkilahjoista:

Uskovilla on oikeus tavoitella noita lahjoja käyttöönsä. Henkilahjoista on suurta hyötyä Jumalan valtakunnan työssä. Siksi Paavali rohkaisi meitä ja kehotti tavoittelemaan noita lahjoja:

"... pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja..." (1.Kor.14:1).

Tässä Paavali jatkaa rohkaisuasi siihen mitä hän kokee oikeaksi:

"... koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti" (1.Kor.14:12).

Jos elät hengellistä elämää Hengen täyteydessä, saat nopeammin viritettyä ne henkilahjat käyttöösi, jotka sinulle on jo annettu, jotka ovat sinussa piilevänä, tai joita sinulle ei ole vielä annettu.

Jotta oppisimme käyttämään henkilahjoja oikein, se vaatii viipymistä oppimisprosessissa. Niissä saattaa esiintyä "astian makua", etenkin kielellisissä lahjoissa.

Nuo lahjat ovat työkaluja Herran työssä. Työkalujen käyttö helpottuu ajan myötä, sitä mukaa kuin niitä käyttää. Kukaan ei ole seppä syntyessä. Näihin hommiin harjaannutaan.

Kuinka vahva on tahtosi saada henkilahjoja Pyhän Hengen jakamana? Onko tahtosi niin vahva, että olet valmis luopumaan jostakin mistä sinun on ollut aikaisemmin vaikea luopua? Voisitko luopua kokonaan, esimerkiksi television viihdeohjelmista tai tietokonepeleistä, vain siksi, että sinulla jäisi enemmän aikaa tavoitella henkilahjoja? Oletko varmasti osoittanut Jumalalle, että koko sydämestäsi etsit niitä lahjoja, joita haluaisit itsellesi käyttöön? Mieti, mitä tarkalleen olet tehnyt asian eteen. Riittääkö se? Mitä voisit vielä tehdä? Eikö usko ilman tekoja ole kuollut?

Lahjojen suhteen kyse ei ole ansiostamme, vaan luotettavuudestamme. Meidän on käytettävä niitä vastuullisesti ja Jumalan kunniaksi, jotta seurakunta rakentuisi ja hyötyisi niiden toiminnasta.

Paavali muistutti nuorta Timoteusta, virittämään palavaksi sen armolahjan, minkä hän oli saanut kätten päällepanemisen kautta (2.Tim.1:6). Pohdi miten armolahjojen palavaksi virittäminen tapahtuu. Onko se eräänlaista harjoittelua käytännön tasolla? Uskon askeleen ottaminen? Harppaus tuntemattomaan?

Sielusi palavuudella hengellisille asioille, sillä voi olla useita asteita. Mitä palavampi olet tuossa asteikossa, sitä suuremmalla todennäköisyydellä tulet saamaan käyttöösi henkilahjoja (ellei sinulla ole ne jo piilevinä). Esimerkiksi Ilm.3:15,16 kertoo meille kolme eri palavuuden astetta: kylmä, penseä ja palava.

 

Joitakin armolahjoihin liittyviä raamatunjakeita:

Room.12:6 ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu; jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on;

1.Kor.12:28 Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä.

Room.5:16 Eikä lahjan laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi.

Room.11:29 Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu.

1.Kor.1:7 niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä.

1.Kor.12:4 Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama;

1.Kor.12:30 Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään?

1.Kor.12:31 Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien.

1.Kor.14:1 Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa.

1.Kor.14:12 Samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti.

1.Tim.4:14 Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta, vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi.

2.Tim.1:6 Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päällepanemisen kautta.

1.Piet.4:10 Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina.

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä