Kun täytymme Hengellä, me emme täyty persoonalla, vaan Jumalan voimavaikutuksella (ja siten myös voimalla), jonka kautta Isä ja Poika kirkastuu elämämme kautta (Joh.16:14).

Pyhä Henki ei täytä ketään, vaan sillä täytytään. Et löydä yhtään jaetta Raamatusta mikä kertoo että Pyhä Henki täyttää. Saarnaajat voivat toki taitamattomuudessaan saarnata että "nyt Pyhä Henki täyttää". Mutta todellisuudessa se on Jumala joka täyttää voimavaikutuksellaan Jeesuksen kautta (Apt.2:17, Matt.3:11). 

Millä mittarilla mittaat Pyhän Hengen täyteyden?

Kukaan ei pysty millään luotettavalla mittarilla mittaamaan, milloin joku on TÄYNNÄ Pyhää Henkeä. Täyteys on viittaus siihen, kuinka paljon Jumalan voimavaikutus pääsee vaikuttamaan meissä, eikä niinkään siihen, kuinka paljon meissä on persoonaa. Niinhän monet sanovat, että Pyhä Henki on persoona, ja siten heidän täytyy siis uskoa, että Pyhällä Hengellä täyttymisellä he täyttyvät persoonalla. Se ei ole lainkaan uskottavaa.

Vastaväittelijät voivat toki sanoa, että "Pyhän Hengen täyteys ei ole viittaus siihen että ihminen täyttyy persoonalla, vaan siihen että Jumalan kolmas persoona täyttää meidät voimalla". Mutta se on ilmeinen virhe ajatella noin, sillä Raamattu ei edelleenkään sano missään, että Pyhä Henki täyttää. Ja se on edelleen Isä ja Poika jotka täyttävät, kuten jo aikaisemmin kerroin (Apt.2:17, Matt.3:11).

Käsityksemme omasta täyteydestämme ei välttämättä ole kaikilta osin täysin totuudellinen, etenkin jos kuvittelemme olevamme jotain suurta ja mahtavaa, ja sen takia röyhistelemme rintojamme (Gal.6:3). Mielestäni on tuhat kertaa tärkeämpää se, mitä Jumala saa olla meissä, kuin se mitä me olemme itsessämme (1.Kor.6:20).

Pyhän Hengen jäljitelmää kundaliinihengen kautta:

Ihmeet ja tunnusteot OVAT JÄLJILTELTÄVISSÄ Saatanan antamalla kundaliinihengellä (Matt.7:21-23). Mutta Hengen hedelmä (Gal.5:22) on Saatanalle vaikeasti jäljiteltävissä, koska yksi sen erinomaisista ominaisuuksista on rakkaus, jonka kautta ne muutkin ominaisuudet vaikuttavat.

Rakkaus on sielunviholliselle tietenkin vastenmielinen asia koska Jumala on rakkaus. Ja samaisesta syystä Hengen hedelmä EI OLE JÄLJITELTÄVISSÄ kuin vain tiettyyn pisteeseen asti. Yleensä sellaiset jäljittelyt jäävät pintapuolisiksi ja läpinäkyviksi, mikäli ne ovat Saatanasta lähtöisin. Ja siksi Raamattu sanoo:

"Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta" (1.Joh.2:10).

Hengen hedelmää Pyhän Hengen täyteyden kautta:

Jeesus sanoi että puu tunnetaan sen hedelmästä (Matt.12:33). Mutta myös jokainen "oksa" tunnistetaan hedelmästä, koska Jeesus sanoi viikunapuun vertauksessa että JOKAINEN oksa joka pysyy hänessä, kantaa PALJON HEDELMÄÄ (Joh.15:5).

Voimme tarkkailla ihmisten "hedelmää" heidän käyttäytymisestään ja elämäntavastaan (Matt.7:16). Niistä selvinnee pian, onko heissä Pyhän Hengen täyteyttä. Mikäli heissä on Hengen hedelmää (Gal.5:22), se on yksi merkki siitä että heillä on täyteyttä (Joh.15:5). Mutta mikäli jotkut tekevät ihmeitä ja tunnustekoja, ja heissä ei sittenkään näy Hengen hedelmää, kyse ei silloin ole Pyhän Hengen täyteydestä.

Ihmeitä voi tehdä Jeesuksen nimessä vaikka ei olisi uudestisyntynyt Jumalan lapsi (Matt.7:21-23). Ja sanoihan Jeesus, että viimeisinä päivinä tulee vääriä kristuksia (eli vääriä voideltuja), ja että he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä eksyttääkseen mahdollisimman monta (Matt.24:24). Mutta on olemassa myös oikeata Pyhän Hengen täyteyttä, mikä sekin ilmenee ihmeiden ja tunnustekojen kautta, mikäli uskoa löytyy. Mutta erityisesti täyteys ilmenee Hengen hedelmän kautta, joka edesauttaa Jumalan kirkastumista Kristuksen kautta, ja Kristuksen kirkastumista Pyhä Hengen kautta (Joh.16:14).

Onko sinulla vähän vai paljon voimaa?

Jotkut uskovaiset saattavat ajatella itsestään että heissä on vain vähän voimaa, vaikka totuus on, että Jumala EI ANNA Henkeä mitalla (Joh.3:34) ja että olemassa oleva voima aktivoituu USKON KAUTTA (Mark.16:17,18). Täyteys on käsitteenä hyvinkin tulkinnanvarainen asia. Täyteys on selkeästi viittaus status-tilaan, eli olotilaan Jumalan lapsena, ja Jumalan palvelijan asemaan Kristuksen kautta (Apt.5:32). Paavali kirjoitti kolosalaisille, että "TE OLETTE TÄYTETYT HÄNESSÄ" (Kol.2:10). Jeesuksen täyteydestä me kaikki (uskovaiset) olemme tulleet osalliseksi (Joh.1:16). Sinussa on jo Kristuksen Henki, mikäli olet hänen omansa (Room.8:9). KRISTUKSESSA on kaikki riittävä täyteys (Kol.1:19). Oletko Kristuksessa? Jos olet, sinulla on jo silloin täyteys koska Jumala EI ANNA Henkeä mitalla (Joh.3:34).

JHVH, meidän Jumalamme sanoi:

"Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan MINUN HENGELLÄNI..." (Sak.4:6).

Vuoret ovat yleensä isoja. Ongelmatkin ovat välillä isot. Mutta vuorien lailla ongelmatkin voidaan heittää mereen, jos meillä on edes pienen pieni usko (Matt.17:20, Mark.11:23). Jos Jeesus saa vaikutta meissä uskoa, ihmeitä tulee tapahtumaan (Apt.3:16). Mutta saako hän vaikutta meissä; se onkin jo toinen juttu. Sanoohan Raamattu, että Pyhä Henki on annettu niille jotka tottelevat Jumalaa (Apt.5:32).

Pyhän Hengen täyteyden saamisella on useita merkityksiä:

Mikäli Pyhän Hengen täyteys on viittauksena meissä olevaan Pyhän Hengen vaikutukseen, ja siihen, että meissä on Pyhää Henkeä, silloin Pyhän Hengen täyteyden merkitys on AINAKIN seuraavat asiat:

  • Täyteys antaa meille vakuuden siitä, että me olemme Jumalan lapsia, sillä Henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia (Room.8:16).
  • Täyteys antaa meille rohkeuden ja kyvyn olla Jeesuksen todistajia, koska täytyimme voimalla SEN JÄLKEEN kun Pyhä Henki tuli YLLEMME, ja siten me täytyimme Hengen kasteesta (Apt.1:8 alkutekstien mukaisesti, ja Apt.4:31).
  • Täyteys antaa rohkeuden kestää vainot ja pahoinpitelyt henkisellä tasolla, silloin kun jumalattomat ja uskonnolliset ihmiset kohdistavat sen meihin (Apt.7:55-60, Apt.16:23-25, Heb.11:36-38, 1.Kor.4:9-13).
  • Täyteytemme vaikuttaa meidän evankeliumissamme voimaa. Tämä voiman täyteinen puhe koskettaa ihmisiä hyvällä tavalla Jumalan voiman ilmenemisellä (Luuk.4:1,14,15,32).
  • Täyteyden kautta on tullut parempi kyky julistaa ilosanomaa, niin että vangitut ja sorretut pääsevät vapauteen, ja niin että sokeat saavat näkönsä (Luuk.4:18,19).
  • Täyteyden kautta Jumalan voima vaikuttaa meissä Hengen manifestaatioita (ilmentymiä) niin että ihmeitä tapahtuu ja sairaita paranee Jeesuksen nimessä.

Olen nyt tuossa edellä esittänyt sinulle muutaman tärkeän syyn siihen, miksi Hengen täyteys on tärkeä jokaiselle uskovaiselle.

Hengen täyteyttä seuraa aina ihmeet, mutta vain siellä missä Sanaa julistetaan ilman kompromisseja.

 

He olivat täynnä Pyhää Henkeä:

Jos tutkit Raamatusta suurennuslasin kanssa ketkä ihmiset tekivät ihmeitä, niin tulet huomaamaan että se oli ne joista sanottiin, että he olivat täynnä Pyhää Henkeä. Siihen ihmisryhmään ei kuulunut ainoastaan Jeesus (Apt.10:38), vaan myös Stefanus (Apt.6:5-8), Pietari (Apt.4:8-10), Barnabas (Apt.11:21-24) ja Paavali (Apt.13:9, 28:8,9).

Jeesus sanoi:

"Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!" (Luuk.11:13).

Apostolien Teot kertoo meille myös yhden ehdon Pyhän Hengen saamiselle:

"Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat" (Apt.5:32).

Millä tavalla he olivat siis totelleet Jumalaa jotta he saivat Pyhän Hengen lapseuden henkenä? Tässä on yksi esimerkki:

"Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan" " (Apt.2:38).

Edellä oli oiva esimerkki siitä miten voi Jumalalta pyytää itselleen Pyhän Hengen lahjan: Tekemällä parannuksen synneistään ja ottamalla vesikasteen Jeesuksen nimessä syntiensä anteeksisaamiseksi.

 

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä