Annan esimerkkejä ja vastakohtia oikeasta elämästä, jotka kertovat karua kieltä uskovien näkemyseroista oppikysymyksissä. Esimerkit paljastavat meille että uskovaiset ajattelevat totuudesta eri tavalla. Sekä uskovaisuutta että luulevaisuutta on siis olemassa, sillä varma on, ettei kaksi vastakkaista totuutta voi olla yhdessä totta.

Uskon eri tavalla kuin monet muut jotka sanovat, että totuus ei ole absoluuttinen. Olen asiasta täysin eri mieltä. Totuus on aina ehdoton.

Miljoonien uskovien joukossa ei ole olemassa edes kahta yksilöä, jotka ajattelevat kaikista asioista samalla tavalla. Mitä tässä käyn läpi, on luonnollisesti vain jäävuoren huippu.

En usko että minäkään olen kaikessa oikeassa. Se on sula mahdottomuus. Mutta kun tutkin Raamattua ja sen alkutekstejä rukouksien kera niin tiedän oppivani jatkuvasti uusia totuuksia. Nuo totuudet ovat kaikki kätkettynä viisauden ja tiedon aarteina Jeesuksessa Kristuksessa (Kol.2:3).


Uskovaisuus ja Luulevaisuus:

Jotkut uskovat perisyntiin, ja että lapsille on tarvittaessa annettava hätäkaste. Toiset eivät usko perisyntiin, eivätkä siihen että lapset kantavat vanhempiensa syntivelkaa.

Jotkut uskovat lapsikasteeseen. Toiset uskovat uskovien kasteeseen.

Jotkut uskovat että kaste pitää tapahtua pirskottamalla vettä pään päälle. Toiset uskovat että se pitäisi tapahtua kokonaan veteen upottamalla.

Jotkut uskovat että on olemassa vain yksi kaste, ja että uudelleen kastaminen on heistä väärin. Toiset uskovat että yksi kaste on viittaus yhteen oikeaan kasteeseen mikä ei ole pakkokaste, ja siksi he kastattavat tarpeen tullen uudestaan upottamalla.

Jotkut uskovat että pitää kastaa Kristukseen, nimessä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Toiset uskovat että kaste Kristukseen pitää aina tapahtua Jeesuksen nimessä.

Jotkut uskovat että Isällä, Pojalla ja Pyhällä Hengellä on yhteinen nimi. Toiset eivät usko että heillä on yhteistä nimeä, koska Isän nimi on JHWH, Pojan nimi on Jeshua/Jehoshua ja pyhällä hengellä ei ole omaa nimeä.

Jotkut uskovat että kristityksi kääntyneen pitää kastattaa vasta sitten kun on seuraavan kerran kastetilaisuus, muutaman viikon tai kuukauden päästä, tai sitten kun järvivesi on tarpeeksi lämmintä. Toiset uskovat että kaste pitäisi suorittaa välittömästi kun ihminen on tullut uskoon ja kun hän haluaa haudata vanhan elämän noustakseen uuteen elämään Kristuksen kanssa.

Jotkut uskovat että vesikaste on merkitykseltään vain symbolinen. Toiset uskovat että sen merkitys on myös hengellinen ja liittyy uskoon tulemiseen koska se on tunnustuksellinen.

Jotkut uskovat että pelastus tulee kun ihminen rukoilee kahden minuutin pelastusrukouksen. Toiset uskovat että pelastus saadaan tekemällä parannuksen synneistä ja ottamalla vesikasteen jolloin saadaan Pyhän Hengen lahja.

Jotkut uskovat että tunnelmallisella taustamusiikilla ja toistuvilla vetoomuksilla saadaan jumalattomia helpommin uskoon. Toiset uskovat että uskon ratkaisu tapahtuu kun Jumalan Henki tekee heissä työtä Sanan kautta, synnyttämällä heissä uskon ilman turhia manipulaatioita.

Jotkut uskovat olevansa pelastettuina kun nimi on kirkon tai uskonnollisen yhdistyksen jäsenrekisterissä. Toiset uskovat että pelastettuina ollaan silloin kun nimi on Elämän Kirjassa.

Jotkut uskovat että Jeesus kuoli hengellisesti. Toiset uskovat että hän ei kuollut hengellisesti.

Jotkut uskovat että kaikki ihmeet ja merkit ovat saatanasta. Toiset uskovat että merkit seuraavat niitä jotka uskovat.

Jotkut uskovat että television roskaohjelmien katseleminen, tupakoiminen ja alkoholin juominen on sallittua. Toiset uskovat että mikään noista ei ole sallittua.

Jotkut uskovat yhdessä kulttuurissa että tupakoiminen on sallittua, mutta ei alkoholin juominen. Toiset uskovat eri kulttuurissa, että alkoholin juominen on sallittua, mutta ei tupakan polttaminen.

Jotkut uskovat että seksi ilman lisääntymistarkoitusta ei ole sallittua edes naimisissa olevien kesken. Toiset uskovat että se on sallittua avioliitossa ilman lisääntymistarkoitusta ja täysin luonnollista.

Jotkut eivät usko että demoneja voi olla uskovaisissa. Toiset uskovat että uskovaisissakin voi olla demoneja, mutta ei heidän hengessään, sillä se on kaikkein pyhin missä Jumala asustaa Henkensä kautta.

Jotkut uskovat että eksorsismi on vain muutaman harvan oikeus ja taito. Toiset uskovat että eksorsistina voi toimia kuka tahansa uudestisyntynyt ihminen jolla on uskoa.

Jotkut uskovat että demonit ovat langenneita enkeleitä. Toiset uskovat että ne ovat langenneiden jälkeläisiä ilman omaa kehoa jonka he menettivät kuolemassaan.

Jotkut uskovat että demoneja pitää ajaa ulos taikakaluilla; ristillä, vedellä, öljyllä, kirjalla ja ehtoollisella. Toiset uskovat että niitä ajetaan ulos Hengen voitelulla ja uskolla.

Jotkut uskovat että Jeesus syntyi nuoresta naisesta, mutta ei neitsyestä. Toiset uskovat että Jeesus syntyi kirjaimellisesti nuoresta neitsyestä.

Jotkut uskovat että kielilläpuhuminen on nykyään merkki Saatanan vaikutuksesta. Toiset uskovat että se saattaa olla merkki Pyhän Hengen täyteydestä ja että samainen voimavaikutus inspiroi kielillä puhujaa palvomaan hengessä ja totuudessa.

Jotkut uskovat että kielilläpuhuminen on lakannut koska Raamattu sanoo että kielilläpuhuminen lakkaa. Toiset uskovat että kielilläpuhuminen ei ole vielä lakannut, mutta tulee lakkaamaan vasta sitten kun ollaan taivaassa, koska siellä sitä ei enää tarvita.

Jotkut uskovat että Pyhä Henki on eri persoona kuin Isä Jumala, mutta silti sama Jumala joka lähetti hänet maailmaan. Toiset uskovat että Pyhä Henki ei ole persoona eikä edes Jumala, vaan Jumalan vaikuttava voima, jonka Jumala lähetti maailmaan Jeesuksen kautta.

Jotkut uskovat että Pyhä Henki on persoona koska siitä käytetään käännöksissä persoonapronomineja. Toiset uskovat että Pyhä Henki ei ole persoona, mm. koska UT:n kreikankielisissä alkuteksteissä on neutrisesta "henki"-sanasta käytetty demonstratiivipronomineja, mikä pitäisi kieliopin mukaan kääntää esim. muotoon "se".

Jotkut uskovat että Pyhä Henki on persoona, koska sillä on persoonallisia ominaisuuksia. Toiset eivät usko että se on persoona vaikka sillä on persoonallisia ominaisuuksia, koska se Jumalan voimavaikutuksena edustaa Jumalan omaa tahtoa ja tekemistä.

Jotkut uskovat että Pyhä Henki on persoona koska sitä personoidaan muutamassa jakeessa. Toiset uskovat että personointi ei välttämättä ole todiste siitä, että kohde josta puhutaan on persoona, sillä mm. rakkaus, se uskoo, toivoo ja kärsii.

Jotkut uskovat että Pyhää Henkeä pitää ylistää, kiittää ja palvoa. Toiset eivät usko että niin saa tehdä, koska kukaan ei Raamatussa, eikä siten edes Apostolien Teoissa, puhunut Pyhälle Hengelle, eikä kohdistanut sille rukouksia tai palvontaa.

Jotkut uskovat että Jeesus on Jumala koska hän oli alussa Sanana Jumalan tykönä ja Sana oli Jumala. Toiset eivät usko että Jeesus on se sama ainut Jumala jonka tykönä hän oli alussa, sillä jälkimmäinen "theos"-sanan edestä puuttuu määräävä artikkeli, jolloin kreikan kieliopin mukaan sana saattaa olla laadullinen sana mikä kertoo millainen joku on; eli tässä tapauksessa "mahtava" ja "voimallinen" etymologian kautta.

Jotkut uskovat että Jeesus on sama ainut Jumala jonka oma hän on, ja jolle hän huusi: "Jumalani, Jumalani". Toiset uskovat että se on totta mitä Jeesus sanoi, kun hän ilmoitti että ainoastaan hänen Isänsä on totinen Jumala.

Jotkut uskovat että Jeesus ei istu Isän oikealla puolella koska ovat samaa olemusta. Toiset uskovat että he eivät ole samaa olemusta ja että he sen takia voivat istua vierekkäin.

Jotkut uskovat että Isä ja Poika ovat kirjaimellisesti samaa olemusta. Toiset uskovat että heidän yhtä oleminen on ykseyttä ja samankaltaisuutta koska Poika Jumalan kuvana toteuttaa Isän tahdon, olemalla hänelle kuuliainen, tekemällä ja puhumalla mitä hän tahtoo.

Jotkut uskovat että Isä ja Poika ovat samaa olemusta koska Isä on Pojassa ja Poika on Isässä. Toiset uskovat että kristitytkin ovat heissä, sillä Jeesus sanoi Isälleen: "... Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt".

Jotkut uskovat että kaikesta tärkein käsky on kaksiosainen. Toiset uskovat että se on kolmiosainen, siten että kaikesta korkeimmalla komeilee käsky siitä että Jumala on yksi.

Jotkut uskovat että Jumala on kolme. Toiset uskovat että Jumala on ainoastaan yksi, koska molemmat, sekä Jumala että Jeesus tunnusti sen, ja riivaajatkin vapisevat saman tiedon edessä.

Jotkut uskovat että Jeesus sanoi olevansa sama Jumala jonka oma hän on. Toiset uskovat hänen sanoneen että vain hänen Isänsä on Jumala.

Jotkut uskovat että ainut Jumala on kolme persoonaa ja siten ainoastaan kolmen persoonan käsite. Toiset uskovat että Jumala ei ole identiteettihäiriöinen ja että hän on vain yksi.

Jotkut uskovat että pitää tunnustaa että Jeesus on Jumala päästääkseen taivaaseen. Toiset eivät usko että sellainen tunnustus on tarpeellinen koska sitä ei Raamatussa esitettä kertaakaan vaatimuksena eikä esiinny siellä missään muodossa.

Jotkut uskovat rakastavansa ekumeniaa. Toiset uskovat että porttokirkon kanssa ei pitäisi tehdä yhteistyötä, vaan että jokainen istutus, mikä ei ole Jumalan istuttama, pitäisi reväistä pois maasta juurineen.

Jotkut uskovat haluavansa rakentaa kirkkoa. Toiset uskovat haluavansa rakentaa seurakuntaa.

Jotkut uskovat perustavansa uusia seurakuntia. Toiset uskovat, että ainut seurakunta perustettiin noin 2000 vuotta sitten, ja että sen jälkeen samaan seurakuntaan on liitetty uusia jäseniä.

Jotkut uskovat palvelevansa Jumalaa olemalla kirkon opetuslapsia. Toiset uskovat olevansa Jumalan palvelijoita olemalla Jeesuksen opetuslapsia.

Jotkut uskovat että kulta pyhittää kirkon. Toiset uskovat että Jumala ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, ja että kirkkojen kultaukset ovat siten vain turhaa ulkokultaisuutta.

Jotkut uskovat että kun he ovat kuunnelleet tuhansia saarnoja he pääsevät lähemmäksi totuutta. Toiset uskovat että totuutta lähemmäksi päästetään olemalla kuuliaisia Jumalalle.

Jotkut uskovat omaavansa paljon viisautta koska ovat saaneet paljon tietoa ja teologisen koulutuksen mikä on kestänyt useamman vuoden. Toiset uskovat että Jumalan Sana on tehnyt ihmisen viisaaksi vasta sitten, kun opittua toteutetaan käytännön elämässä.

Jotkut uskovat omalla kohdallaan, etteivät voi tehdä syntiä uskovaisina. Toiset uskovat että uskovaisetkin voivat langeta ja jopa saada anteeksi todellisen katumuksen kautta.

Jotkut uskovat että pyhät eivät voi olla syntisiä. Toiset uskovat että pyhät voivat langeta syntiin, mutta eivät voi harjoittaa syntiä.

Jotkut uskovat että kaikki järjen päätelmät pitää heittää roskakoriin. Toiset uskovat että järki on Jumalan lahja ja että ne ajatukset jotka asettuvat Jumalan tuntemista vastaan pitää hyljätä.

Jotkut uskovat että on olemassa ylihengellisiä uskovaisia. Toiset uskovat että ylihengellisyys on utopiaa, koska uskovainen on aina maailmassa hengellinen ja sielullinen yhtä aikaa.

Jotkut uskovat että kaikki raamatunkäännökset ovat kaikilta osin hyviä ja Jumalan Sanaa. Toiset uskovat että Jumalan Sanaa ovat vain ne käännökset, jotka seuraavat uskollisesti alkutekstejä ja etymologian tutkimusalan tietoa.

Jotkut uskovat että he palvelevat Jumalaa kun he istuvat jumalanpalveluksessa kerran viikossa. Toiset uskovat että oikea jumalanpalvelus on käydä katsomassa ahdistuneita ihmisiä ja varjella itseänsä niin ettei maailma saastuta.

Jotkut uskovat että "meidän seurakuntamme on oikeassa" ja muut lahkot ovat enemmän väärässä. Toiset uskovat että on olemassa vain yksi seurakunta mikä on Kristuksen ruumis, ja että sen jäseniä ei voi erottaa toisistaan kuppikunnilla.

Jotkut uskovat olevansa erehtymättömiä. Toiset uskovat että me kaikki jossakin kohden hairahdumme.

Jotkut uskovat että synnit saadaan anteeksi aina kun ne tunnustetaan papille. Toiset uskovat että syntien anteeksisaamisen edellytys on mielenmuutoksen tekeminen.

Jotkut uskovat että "pedon merkki" on sapatin rikkominen. Toiset uskovat että pedon merkin ottaminen on merkki pedon kumartamisesta ja injektoitu maksuväline oikeassa kädessä tai otsassa.

Jotkut uskovat että antikristus on Saatana. Toiset uskovat että hän on laittomuuden ihminen jossa vaikuttaa antikristillinen henki mikä on Saatanasta lähtöisin.

Jotkut uskovat että antikristus on se oikea Kristus. Toiset uskovat että antikristus on oikeata Kristusta vastaan, ja että hän yrittää matkia Kristusta eksyttääksensä mahdollisimman monta.

Jotkut uskovat että Jeesus tulee vielä kerran. Toiset uskovat että hän tulee vielä kahdesti.

Jotkut uskovat että erillistä ylöstempausta ei tule. Toiset uskovat että se tulee.

Jotkut uskovat että kohta tulee maailmanloppu. Toiset uskovat että se ei tule yli tuhanteen vuoteen.

Jotkut uskovat että Jeesus ei voi tulla takaisin maan päälle ennen kuin kaikki juutalaiset ovat omassa kotimaassa. Toiset uskovat että viimeinen exodus tapahtuu tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan aikana, jolloin Jeesus hallitsee maailmaa Jerusalemista käsin.

Jotkut uskovat että se on hengellisen herätyksen merkki, silloin kun ihmisiä kaatuu kumoon kun heidän ylleen laitetaan kädet. Toiset uskovat että hengellinen herätys on se, kun ihmisille tulee synnin tunto ja kun he haluavat luopua maallisista pahoista himoista seuratakseen Jeesusta kuuliaisuuden kautta.

Jotkut uskovat että Pyhä Henki tulee kun sitä pyydetään tulemaan. Toiset uskovat että Pyhä Henki on jo tullut ja että se on jokaisessa Jeesuksen opetuslapsessa.

Jotkut uskovat että heillä on Pyhän Hengen kasteen kautta nasta rinnuksessa joka antaa heille tiettyjä etuuksia heihin verrattuna jotka eivät ole puhuneet kielillä. Toiset uskovat että jokainen on saanut ensimmäisen Henkikasteen uudestisyntymisessään, vaikka eivät silloin välttämättä vielä puhuneet kielillä, ja että sitä jälkeenpäin tapahtuvat uudet kasteet tai täyteydet ovat hyväksi, sillä ihmisillä on taipumusta vuotaa astioina.

Jotkut uskovat että Pyhällä Hengellä täyttymiseen liittyy aina jonkinlainen tunnekokemus tai hurmoksellisuus. Toiset uskovat että täyttymistä voi tapahtua jopa ilman tunteita jotka tulevat monesti vasta jälkeenpäin iloisessa mielessä ja vapautuneisuudessa, mikä tulee sen seurauksena että he ovat avanneet suunsa puhuakseen Jumalan sanoja, jolloin he ovat saaneet jaettavaksi Hengen inspiroimia sanoja tai sairaat ovat parantuneet heidän välityksellään.

Jotkut uskovat että hengellistä herätystä päästään lähemmäksi, kun yritetään manipuloida Henkeä esiin tunnelmallisessa ilmapiirissä, laulamalla muutamia kymmeniä kertoja "Tule Pyhä Henki...". Toiset uskovat että pysyvää hengellistä herätystä ei saada lauluilla tai manipulaatioilla, vaan ainoastaan siten, että uskovaiset tekevät parannuksen helmasynneistään ja tulevat Jeesuksen opetuslapsiksi kuuliaisuuden kautta.

Jotkut uskovat saavuttavansa hengellisen herätyksen pyytämällä sitä Jumalalta vuosikymmenien ajan. Toiset uskovat että Jumala haluaa antaa sen välittömästi jokaiselle joka tekee parannuksen synneistään, ja siksi he parannuksen tehneenä lähtevät kaikkeen maailmaan saarnaamaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".

Jotkut uskovat että pitää saarnata menestysteologiaa ja mahdollisimman vähän synnistä miellyttääksensä kuulijoita. Toiset uskovat että meidän on tyydyttävä alhaisiin oloihin ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava.

Jotkut uskovat että he uskovat ilman tekoja. Toiset uskovat että usko ilman tekoja on kuollut.

Jotkut uskovat että hyvien tekojen tekeminen on tarpeetonta, koska olemme pelastuneet uskon kautta eikä itsemme kautta. Toiset uskovat että olemme luodut hyviä tekoja varten ja että uskomme osoitetaan eläväksi tekojemme kautta, vaikka olemme pelastetut uskon kautta.

Jotkut uskovat että kauniit sanat riittää. Toiset uskovat että meidän tulee rakastaa, ei ainoastaan sanoilla, vaan myös teoilla.

Jotkut uskovat että maailmaa ja sen ihmisiä pitää rakastaa. Toiset uskovat että maailman ihmisiä pitää rakastaa, mutta että maailmaa ei saa rakastaa, sillä joka rakastaa maailmaa, hänessä ei ole Isän rakkaus.

Jotkut uskovat että me olemme maailmasta. Toiset uskovat että me olemme maailmassa, mutta emme maailmasta.

Jotkut uskovat että heillä on oikeus lausua kadotustuomiota toisille uskoville. Toiset uskovat että kadotustuomion antaminen on vain Jumalan oikeus, koska Jeesus sanoi: "Älkää tuomitko ettei teitä tuomittaisi".

Jotkut uskovat olevansa hurskaita kun he huomaavat toisten tekemiä virheitä ja niistä mielellään kylillä puhuvat ja yrittävät niillä peittää oman syntisyytensä. Toiset uskovat että hurskaat ovat oikeamielisiä ja puhdassydämisiä, jotka kilpailevat toinen toisensa kunnioittamisessa, sekä ovat esikuvina puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa.

Jotkut uskovat että kaikki mikä maistuu hyvälle, näyttää hyvälle tai tuntuu hyvälle on synti ja himo. Toiset uskovat että Jeesus säästi parhaimman viinin häätilaisuuden loppuun, että Jumala loi kaiken sangen hyväksi ja että Jumala antaa meille kaikenlaista hyvää nautittavaksemme.

Jotkut uskovat että alkoholin juominen on syntiä. Toiset uskovat että sen juominen on sallittua ja että juopuminen on kiellettyä.

Jotkut uskovat että he voivat ansaita armolahjoja itselleen. Toiset uskovat että kyse ei ole ansiosta, vaan luotettavuudesta.

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä