Hengellisellä ja biologisella lapsuudella on siinä merkityksessä kytköksiä toisiinsa, että biologinen lapsi - joka myöhemmässä iässä menettää Jumalan lapseuden tulevan syntielämänsä takia - voi saada menetetyn hengellisen lapseuden takaisin (Ef.2:1,5, Joh.11:25) uudestisyntymän kautta (Tiit.3:5, Joh.3:3-7); silloin kun hän ottaa vastaan Jeesuksen oman elämänsä Herraksi (Joh.1:12) ja tekee parannuksen (mielenmuutoksen) pahoista teoistaan (Matt.4:17, Apt.2.38, Luuk.24:47).

Pietari kirjoitti juutalaisille että he ovat tulleet Aabrahamin lapsiksi, silloin kun he tekevät hyviä asioita (1.Piet.3:6). Hän tarkoitti että juutalaiset olivat tullet Aabrahamin lapsiksi hengellisessä mielessä, eikä niinkään biologisessa. Minä taas kirjoitan teille, ja väitän Raamatun ilmoitukseen nojaten, että kaikki ne ihmiset jotka tekevät Jumalan tahdon elämässään, he ovat hengellisessä merkityksessä Jumalan lapsia kuuliaisuuden kautta (Apt.5:32, Apt.2:38, Room.2:8).

Niin ikään; jälleen kerran hengellisessä merkityksessä; se ei ole juutalainen joka on sitä ulkonaisesti, vaan se joka on sitä sisäisesti, ja hän saa siitä kiitoksen Jumalalta (Room.2:28,29).

Toivottavasti olen pystynyt lisäämään edes jollekulle Sanan kautta ymmärrystä siihen miksi meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi kuuliaisuutemme takia, ja miksi Jeesusta kutsuttiin Korkeimman Pojaksi, ja miksi Daavidia kutsuttiin hänen isäkseen (Luuk.1:32).

Hengelliset ja biologiset asiat menevät monesti ristiin Raamatussa, mikä ei sinällään ole mikä ristiriita. Nämä vastakkaisuudet ovat melko pitkälle vain näennäisiä. Raamatun kerronnat näyttävät ristiriitaisilta erityisesti silloin, kun ei huomata erottaa hengelliset ja biologiset lapseudet ja asiat toisistaan.

Hengelliset asiat pitää aina selittää hengellisestä näkökulmasta, eikä biologisesta. Hengellinen näkökulma on avarampi kuin biologinen, sillä se ottaa aina huomioon myös biologisen puolen. Hengellinen Isämme on henki (Joh.4:24) ja hän loi biologian Jeesuksen kautta (Joh.1:3,10, 1.Moos.1:26, Heb.1:2). Hengellisestä perpektiivistä katsottuna voi tämän biologian olemassaolon aina selittää; miksi se on olemassa, mitä varten ja ketä varten. Mutta hengellisiä asioita ei voi koskaan selittää biologialla. Hengelliset asiat on aina selitettävä hengellisesti, ja "...siitä me myös puhumme, emme inhimmillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti" (1.Kor.2:13).

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä