Synti voi aiheuttaa mm. seuraavanlaisia ikäviä asioita:

 

Orjuutta (riippuvuutta/kahleita):

"Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja" (Joh.8:34).

Tuskaa ja ahdistusta:

"Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen..." (Room.2:9).

Hengellisen kuoleman:

"Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme" (Room.6:23).

On olemassa myös syntiä mikä ei aiheuta hengellistä kuolemaa (kts. 1.Joh.5:16,17).

Ihmisten eliniän lyhenemistä:

"Silloin Herra sanoi: "Minun Henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha. Niin olkoon hänen aikansa sata kaksikymmentä vuotta" ". (1.Moos.6:3).

Eliniät lyhenivät aikojen kuluessa. Ensimmäiset ihmiset elivät parhaimmillaankin liki 1000 vuotta (1.Moos.5:5-27). Sen jälkeen ehkä keskimäärin noin 120 vuotta (1.Moos.6:3), ja sitä myöhemmin keskimäärin 70-80 vuotta (Ps.90:10).

Biologisen kuoleman:

"Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet ..." (Room.5:12).

Jumalan vihan ilmenemistä:

"Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa..." (Room.1:18).

Estää rukousvastauksien saamista:

"...vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule" (Jes.59:2).

Jumalan kirkkauden puutetta meissä:

"Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla..." (Room.3:23).

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä