Jos haluamme vastauksen siihen, rukoileeko Pyhä Henki, vastaus on etsittävä Raamatusta. Ainoat jakeet joista voi saada sellaisen käsityksen että Pyhä Henki rukoilee ovat seuraavat kaksi:

"Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä" (Room.8:26,27).

Noissa jakeissa ilmoitetaan kahdesti, että Henki rukoilee meidän puolestamme. Molemmissa tapauksissa Henki on kirjoitettu isolla H:lla:

Jakeessa 26: "... Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla".

Jakeessa 27: "... Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä".

Asiasta tietämättömät ihmiset voivat helposti saada noista jakeista sellaisen vaikutelman että Pyhä Henki rukoilee, johtuen ainakin kolmesta syystä:

1) "Henki" on kirjoitettu isolla H:lla. Se antaa vaikutelman että kyseessä on Pyhä Henki, koska Pyhä Henki kirjoitetaan lähes poikkeuksetta kaikissa raamatunkäännöksissä isolla P:llä ja isolla H:lla.

2) Jakeista saa sellaisen vaikutelman että joku muu rukoilee meidän puolestamme, eikä niinkään että me itse rukoilemme itsemme puolesta.

3) Pidetään mahdottomana ajatuksena, että henkemme rukoilee itsemme puolesta.

 

Lähden nyt oikomaan väärinkäsityksiä noista kolmesta vaikutelmasta:

1) Sana "henki" on tosin kirjoitettu isolla H:lla kesken lauseiden. Mutta se ei vielä itsessään todista, että Pyhä Henki rukoilee jakeissa. On huomioitava että UT:n kreikankieliset alkutekstit olivat kaikki kirjoitettu AINOASTAAN ISOILLA KIRJAIMILLA. Isojen ja pienten kirjaimien sekakäyttö alkoi vasta myöhemmin (käännöksissä) jotta meidän olisi helpompaa suoriutua lukemisesta. Näin kääntäjien omat ennakkoasenteet ja agendat päätti meidän lukijoiden puolesta sen, milloin on kyse Pyhästä Hengestä ja milloin ihmisen omasta hengestä.

2) Kuka mahtaa olla se joka rukoilee meidän puolestamme, kun noissa jakeissa sanotaan että henki rukoilee pyhien puolesta? Lukeeko siellä että Pyhä Henki rukoilee puolestamme? Ei, vaan sieltä ainoastaan saa sellaisen vaikutelman että Pyhä Henki rukoilee, koska "Henki" on kirjoitettu isolla H:lla. Siellä ei siis ole luettavissa että "Pyhä Henki rukoilee", vaan että "Henki rukoilee".

3) Uskotaan yleisesti että se on mahdotonta, että noissa kahdessa jakeessa olisi kyse siitä että ihmisen oma henki rukoilee sen ihmisen puolesta joka rukousta esittää. Näin senkin takia koska ihmisen omaa henkeä pidetään tärkeänä osana hänen minuuttaan, eikä siitä irrallisena osana. Mutta siitä on juuri kyse noissa jakeissa, että ihmisen oma henki rukoilee ihmisen puolesta. Tämän on helppo todistaa Raamatusta, että se on täysin mahdollista. Ja teenkin sen nyt seuraavaksi:

 

Tässä on selkeitä viittauksia siihen, että meidän oma henkemme rukoilee:

"Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön" (1.Kor.14:14).

"... Minun on rukoiltava hengelläni..." (1.Kor.14:15).

Uskon täten, pitempien pohdintojen jälkeen, että se on uudestisyntyneiden ihmisten oma henki joka rukoilee Jumalan voimavaikutuksen alaisena, jakeissa Room.8:26-27.

Kun ihminen rukoilee Jumalan voimavaikutuksessa, se on silloin hän itse joka rukoilee, eikä suinkaan Pyhä Henki, vaikkakin se on Pyhä Henki joka vaikuttaa ja inspiroi häntä sillä tavoin, että rukous nousee peräti Jumalan valtaistuimelle asti.

 

Vielä kerran: Sinun oma henkesi rukoilee puolestasi, eikä Pyhä Henki!

"Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön" (1.Kor.14:14).

"... Tehkää tämä... rukoillen joka aika Hengessä..." (Ef.6:18).

Hengessä rukoileminen on viittaus siihen, että ihmisen oma henki rukoilee Jumalan voimavaikutuksen inspiraatiossa ja sykkeessä uskon kautta, käyttämällä kielilläpuhumisen armolahjaa!

"... jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee..."

 

Rukoileminen Pyhässä Hengessä:

Rukoileminen Pyhässä Hengessä on verrattavissa metsän puuhun joka liikkuu tuulessa. Ja kun kyse on seurakunnan rukouksista, jossa on monta jäsentä, niin voidaan jo verrata sitä metsään joka liikkuu tuulessa, eikä enää yksittäiseen puuhun.

Metsä liikkuu, koska tuuli on metsässä ja metsä tuulessa. Seurakunta rukoilee koska Pyhä Henki on seurakunnassa ja seurakunta Pyhässä Hengessä. Siten voidaan myös sanoa että kyse on hengellisestä liikehdinnästä.

Ef.6:18 käyttää sanaa pneuma (muodossa "en pneumati", hengessä/tuulessa/henkäyksessä), mikä heprean ruach-sanan tavoin voivat molemmat olla viittauksena henkeen, tuuleen, henkäykseen ja voimavaikutukseen. Ja se on juuri se syy miksi ruach ja pneuma eivät läheskään aina ole käännetty raamatunkäännöksissä viittaamaan persoonaan.

Profeetta Daavid kirjoitti ikään kuin hänen henkensä olisi erillinen osa hänessä itsessään:

"Minun henkeni nääntyy minussa..." (Ps.143:4).

Mikäli Room.8:26,27 on viittaus siihen, että ihmisen oma henki rukoilee hänen itsensä puolesta, niin silloin Ps.143:4 voi olla vahvistamassa sitä näkemystä, että ihmisen oma henki tekee jotakin, niin että hän itse kertoo hengestään jotakin. Silloin se voisi luonnollisesti toimia myös toisinpäin, eli että joku muu kertoo asian yleisesti, että on mahdollista että meidän henkemme rukoilee puolestamme.

Se on hengellisyyttä, kun ihmisen henki rukoilee yhteistyössä Jumalan voimavaikutuksen kanssa tai sen vaikutuspiirissä. Sitä voi syystäkin kutsua hengessä rukoilemiseksi, silloin kun Jumalan Henki inspiroi henkeämme rukoilemaan oikealla tavalla. Muista että tuuli voi olla metsässä ja metsä tuulessa. Molempia tarvitaan jotta olisi liikehdintää. Tämä on elintärkeä asia hengellistä liikehdintää ajatellen.

 

Mikäli Pyhä Henki olisi Jumala, hänellä ei olisi mitään syytä rukoilla:

Jotta se olisi mahdollista että Pyhä Henki rukoilee, sen täytyy olla persoona (eli "hän"). Mutta Raamattu ei kerro että Pyhä Henki on persoona, vaan kyse on siitä että uskovaiset luulottelevat sellaista, perinteiden ja yksipuolisen opetuksen takia. Raamattu ei myöskään kerro että Pyhä Henki on Jumala. Mikäli Pyhä Henki olisi sittenkin Jumala, niin mitä ihmeen syytä sillä olisi enää rukoilla ainoata Jumalaa? Eihän Jumalalla ole mitään syytä rukoilla. Ketä hän nyt rukoilisi, jos kerran rukoileminen on aina kääntymistä jonkun suuremman puoleen? Sen sijaan Jeesus rukoilee Jumalaa, yhä tänäkin päivänä (Heb.7:25, Room.8:34) koska Jeesus on alistettu Jumalalle (1.Kor.15:27,28, 1.Kor.11:3).

 

Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro mitä mieltä olet:

Mikäli olit jostakin kirjoituksen osasta eri mieltä niin olisi kiva tietää, mistä ja miksi. Jos jäi jotain hampaankoloon, ota yhteyttä vaikkapa sähköpostilla, info(a)jumalaoppia.com, tai tyrmää näkemykseni omalla nettisivullasi Raamattua ahkerasti lainaten. Älä kuitenkaan nojaudu liikaa isien perinnäissääntöihin. Niistä voi olla haittaa, ainakin Jeesuksen mukaan.

Jeesus sanoi:

"Miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntönne tähden?"  (Matt.15:3)

ja vieläpä,

"...te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden" (Matt.15:6).

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä