Pyhä Henki (pneuma hagion) ei ole koskaan saanut henkenä (Jumalan vaikuttavana voimana) maskuliinista tai feminiinistä artikkelia eteensä alkuteksteissä. Tämä johtuu siitä että kreikan "pneuma" on neutrisukuinen substantiivi, jolloin siihen on liitetty neutrisukuinen artikkeli. Tämä johtuu kreikan kieliopin perussäännöistä. Mutta kaikissa kieliopeissa löytyy myös jonkin verran poikkeussääntöjä (kts. s.683, "According to sense"), ja siihen tulemme kreikankielen osalta nyt:

UT:n alkutekstien kirjoittajilla OLISI OLLUT LUPA antaa Pyhälle Hengelle maskuliinisen tai feminiinisen artikkelin, mikäli olisivat uskoneet sen olevan persoona. John David Clark on sitä mieltä että kreikan kielioppi hyvväksyy sen, että jos substantiivia pidetään viittauksena persoonaan, silloin siihen liitetyt artikkelit ja pronominit saa muuttaa maskuliiniksi tai feminiiniksi, siitäkin huolimatta että substantiivi itsessään olisi neutri. Tätä poikkeuksellista oikeutta alkutekstien kirjoittajat eivät ole käyttäneet hyväksi Pyhän Hengen kohdalla. Miksi? Koska he eivät pitäneet sitä persoonana kirjoittaessaan Jumalan voiman inspiraatiossa! Alkutekstien kirjoittajat pitivät Pyhän Hengen osalta kiinni perussäännöstä ilman poikkeussäännön hyödyntämistä. Sen sijaan tässä on esimerkkejä sellaisista jakeista jossa ''kieliopin vastaista'' käytäntöä on käytetty kreikankielisissä alkuteksteissä, yhteyksissä jossa subjektina ei ole Pyhä Henki:

Matt.28:19, Mark.6:45,46, Apt.8:5, Apt.15:17, Apt.26:17, Filem.1:10, Ilm.3:14.

Kun UT:n kreikkalaisissa alkuteksteissä oli kyse Pyhästä Hengestä, "henki"-sanaan liitetyt artikkelit ja pronominit kirjoitettiin aina neutrimuotoon. Miksi kirjoittajat hyödynsivät poikkeusta joihinkin muihin persooniin, mutta ei koskaan silloin kun oli kyse Pyhästä Hengestä? Koska he eivät pitäneet Pyhää Henkeä persoonana!

Emme voi ymmärtää näitä asioita, mikäli emme saa kuulla näistä asioista, tai mikäli meillä ei ole riittävästi mielenkiintoa tutkia kreikankielisiä alkutekstejä mahdollisesti olemassa olevalla kielitaidolla, tai kenties kielioppi- ja sanakirjojen avulla. Eikä sellaista voi osaltamme edes vaatia, koska suurin osa meistä ei osaa kreikkaa, saatikka muinaiskreikkaa. Siksi suurin vastuu on raamatunkääntäjillä ja käännöskomiteoilla.

Monet kristityt vaikuttavat elävän pitkälti jonkun asteisessa haavemaailmassa, jossa he uskottelevat että kaikissa käännöksissä myös pilkut ja pisteetkin ovat oikeissa kohdissa, vaikka huonot käännöskohdat syntyivät TÄMÄNKALTAISESTATEKSTISTÄJOSSAKAIKKIKIRJOITETTIINILMANPILKKUJA JAPISTEITÄJAVÄLILYÖNTEJÄJAILMANISOJENJAPIENTENKIRJAIMIEN YHTEISKÄYTTÖÄ.

Harhautuksen ja sinisilmäisyyden takia ovat miljoonat kristityt ajautuneet pois terveestä uskosta ja uskoneet valheoppeihin, kuten esimerkiksi siihen, että kaikki raamatunkäännöskohdat ovat oikein käännetty, tai että Pyhä Henki on persoona, koska luulevat siitä käytettävän persoonapronomineja alkuteksteissä. Nuo valheet ovat konkretisoituneet esimerkiksi siinä, kun he ovat keskustelleet tai rukoilleet Pyhälle Hengelle, siitäkin huolimatta ettei kukaan tehnyt sellaista Raamatussa.

Voimme vain arvailla miltä Jumalasta tuntuu, kun hänen voimaansa palvotaan ja jumaloidaan, tai kun kristillisissä piireissä pidetään hänen rinnallaan kaksi epäjumalaa.

Voimme vain arvailla miltä tuntuu voiman antajalta (Jumalalta Jeesuksen kautta) kun eräät laulavat samana iltana kahdettakymmenettäviidettä kertaa Pyhälle Hengellä, "Tule Pyhä Henki", käyttäen tuota hokemaa ikään kuin jotain maagista mantraa, vaikka se on jo tullut parituhatta vuotta sitten, ja vaikka se on pääsääntöisesti jokaisessa uudestisyntyneessä ihmisessä ja lepää jokaisen vainotun kristityt päällä (1.Piet.4:14).

Muista: Jeesus on se joka täyttää Pyhällä Hengellä (Mark.1:8). Pyhä Henki ei täytä ketään, vaan sillä täytytään. Raamatussa ei ole yhtään ainoata viittausta siihen että Pyhä Henki täyttää. Oletko pannut merkille? 1.Aik.12:18 ei kelpaa todisteeksi siitä että Pyhä Henki täyttää. Jakeen alkutekstit kertoo että henki vaatetti Amasain, eikä suinkaan että henki täytti hänet.

Okei, myönnän että jossain mielessä voidaan sanoa esimerkiksi että ilma täyttää ilmapallon, edellyttäen että joku täyttää ilmapallon. Mutta jos ei kukaan täytä ilmapalloa puhaltamalla, niin ilmapallo ei täyty. Ja vaikka täyttyisikin, niin onko lasten oikein ylistää ilmaa, siitä että ilma täytti heidän pallonsa? Eikö se ole täyttäjä joka pitäisi saada kiitoksen ja kunnian, eikä itse ilma jolla se saadaan täyteen? Eikö se ole Isä joka pitäisi saada siitä kunnian Jeesuksen kautta, koska se oli Jeesus joka puhalsi ja sanoi opetuslapsilleen: "Ottakaa Pyhä Henki"? (Joh.20:22).

Pyhä Henki on kreikaksi "pneuma hagion", jossa "pneuma" edustaa suomen "henki"-sanaa. Sana "pneuma" tarkoittaa KIRJAIMELLISESTI "henkäys" ja "tuuli".

Silloin kun Jeesus sanoi Pyhästä Hengestä, että "TUULI puhaltaa missä tahtoo..." (Joh.3:8), niin hän käytti tuon "tuuli"-sanan kohdalla sanaa "pneuma". Niin ikään, kun Jeesus puhalsi ja sanoi, "Ottakaa Pyhä Henki" (Joh.20:22), niin hän siinäkin käytti hengestä samaa sanaa, eli "pneuma".

Jumala sanoi Jeesuksesta näin:

"Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen (oikeammin: hänen ylleen), hän levittää kansakuntiin oikeuden" (Jes.42:1).

Koska jae on VT:n puolella ja se on kirjoitettu hepreaksi, jakeen "Henki"-sanaa edustaa heprean sana "ruach". Sillä on aivan sama merkitys kuin kreikankielisellä sanalla "pneuma". Meille kieliä oppimattomille asian paljastaa sanakirjat. Nyt tiedät ainakin osasyyn sille, miksi Jeesus puhalsi ulos Pyhää Henkeä suunsa kautta. Hän jakoi sitä samaa muille millä hän oli täyttynyt (Luuk.4:1,14) koska Jumala oli laittanut hengen hänen ylleen, jotta hän täyttyisi sillä muiden hyödyksi, iloksi ja pelastukseksi:

"Minä olen pannut Henkeni hänen ylleen" (Jes.42:1).

On tärkeätä ymmärtää että Jumala ei laittanut persoonan persoonan ylle. Ei minkäänlaista Jumalan kolmatta persoonaa tullut Jeesuksen ylle. Ja kun Jeesus oli täyttynyt Pyhällä Hengellä (Luuk.4:1), hän ei ollut täynnä persoonaa, vaan pikemminkin Jumalan voimavaikutusta.

Kuulostaako se sinusta järkevältä, että Jumalan ensimmäinen persoona (Isä) laittaa kolmannen persoonansa (Henkensä) Jumalan toisen persoonan päälle (Pojan päälle)?

Ehkä kysyt: "Miten niin muka Isä laittaa persoonan persoonan ylle?". Siihen vastaan ettei Isä suinkaan laita koskaan persoonia persoonien ylle, varsinkaan Jumalan käskystä. Ei sittenkään, vaikka kirkko näin opettaa (karrikoiden). Isähän on itse se ainut Jumala. Ainakin Jeesuksen mukaan (Joh.17:3, Joh.5:44), ja myös Paavalin mukaan (1.Kor.8:6).

Alkuperäisessä kristinuskossa Jumala ei koskaan ollut niin persoonallisuushäiriöinen, että hän uskoi olevansa kolme eri persoonaa, tai että hän käskyttää itseään, sanomalla:

"... sen käskyn minä olen saanut Isältäni" (Joh.10:18).

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä