Pyhä Henki on sataprosenttisen varmasti Jumalan voimavaikutus. Se vaikuttaa Jeesuksen kautta, koska Jumala laittoi Henkensä hänen ylleen. Jumala tunnusti sen profeettansa kautta:

"...Olen laskenut Henkeni hänen ylleen..." (JKR: Jes.42:1).

Täten ymmärrämme myös sen, miksi Jeesus elää yhä tänäkin päivänä Jumalan voimasta:

"Sillä vaikka hänet ristiinnaulittiin, kun hän oli heikko, ELÄÄ HÄN KUITENKIN JUMALAN VOIMASTA;..." (2.Kor.13:4).

"... for even if He was crucified out of weakness, YET HE LIVES BY THE POWER OF GOD" (MKJV: 2.Co.13:4).

Haluaisin painottaa sitä, että meidän pitäisi kirjaimellisesti "vahvistua Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa" (Ef.6:10), sillä itse Herramme Jeesus, hänkin elää yhä tänä päivänä tuosta samasta pyhästä voimasta (2.Kor.13:4). Jeesus elää Jumalasta lähtevästä voimasta. Asian on helppo ymmärtää, kun sen oikein oivaltaa.

Se ei ole ainoastaan Jeesus joka elää Jumalan voimasta, vaan mekin "...elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta..." (2.Kor.13:4).

Samaa voimavaikutusta Jumala käytti herättäessään Jeesuksen kuolleista:

"...ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Tätä voimaansa hän käytti Kristuksessa herättämällä hänet kuolleista..." (JKR: Ef.1:19,20).

Jumalan voimavaikutus meissä uskovaisissa on kuvattu myös näiden kahden seuraavan jakeen kautta:

"Kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne*, te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajiani..." (JKR: Apt.1:8).

"Hän voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme ja ymmärrämme, sen voiman mukaan, mikä meissä vaikuttaa" (JKR: Ef.3:20).

Jeesus puhalsi ja sanoi:

"Ottakaa pyhä henki".

Ei kukaan puhaltele ulos persoonia oman suunsa kautta. Pyhä Henki on Jumalan voimavaikutus!

Seuraava jae todistaa joillekin että Pyhä Henki on Jumala, siitä syystä että siitä saa sellaisen käsityksen että "hänen Henkensä" (Jumalan Pyhä Henki) herätti Jeesuksen kuolleista, vaikka monissa muissa jakeissa puhutaan siitä että Jumala herätti Jeesuksen:

"Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu" (Room.8:11).

He jättävät kuitenkin huomioimatta, että siinä puhutaan Jumalan Hengestä, eikä suinkaan Jumala-Hengestä. Kyse on siis Jumalan omistusasiasta, tai eri tavalla sanottuna, Jumalan omistamasta Hengestä. Sen tietää käännöksessä olevasta n-päätteestä (JumalaN...).

SinuN ei ole sinä, vaan sinuN omistusta. MinuN ei ole minä, vaan minuN omistusta. JumalaN Henki ei ole Jumala, vaan JumalaN omistusta. JumalaN Poika ei ole se meidän ainoa Jumala, se Jumala jolle hän huusi ristillä, "Jumalani, Jumalani". Vaan hän on JumalaN omistusta.

Kun kaikki aihepiiriin liittyvät jakeet huomioidaan Uudesta Testamentista, me ymmärrämme että Jumala käytti Henkeänsä / voimaansa / voimavaikutustaan silloin kun herätti Jeesuksen kuolleista. Eikä suinkaan niin, että Pyhä Henki on Jumala koska "hänen Henkensä" (Jumalan Henki) herätti Jeesuksen. 

Seuraava jae paljastaa meille, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista VOIMALLAAN, silloin kun herätti Jeesuksen Pyhällä Hengellään:

" ...ja Jumala, joka herätti kuolleista Herran, on herättävä MEIDÄTKIN VOIMALLANSA" (1.Kor.6:14).

Älä unohda myöskään tätä seuraaavaa jaetta, mikä sekin on omiaan kertomaan että kun Jumala herätti Jeesuksen kuolleista Pyhällä Hengellään, hän herätti hänet VOIMALLANSA:

"...ja miten mittaamaton on hänen VOIMANSA, joka vaikuttaa meissä uskovissa. TÄTÄ VOIMAANSA HÄN KÄYTTI Kristuksessa herättämällä hänet kuolleista..." (JKR: Ef.1:19,20).

Mielenkiintoinen on myös seuraava jae, sillä sen kautta voi saada sellaisen käsityksen että Pyhä Henki on Jumalan KIRKKAUS:

"Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin kuolleista Isän KIRKKAUDEN kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman" (Room.6:4).

Noiden jakeiden perusteella uskon että Pyhä Henki on Jumalan voimavaikutus tai/ja voima, sekä Jumalan kirkkaus. Toki, jos joku haluaa uskoa että Pyhä Henki on Jumala, sen perusteella että se lähtee Jumalasta, niin siitä vain. Mutta näen sen ennemmin niin, että Pyhä Henki on synonyymi Jumalan voimasta ja kirkkaudesta, ja että se siten edustaa Jumalaa, hänen tekemisiään ja sanomisiaan.

Tuo sana "kirkkaus", edellä mainitussa jakeessa (Room.6:4), se tulee kreikan sanasta "doxa". Sanana se on varsin usein käännetty englanninkielisissä Raamatuissa muotoon "glory", mikä suomeksi käännettynä voi tarkoittaa myös "kunnia". Mielenkiintoista! Erittäin mielenkiintoista!

Pyhä Henki on siis Jumalan voimavaikutus, voima, kirkkaus ja kunnia. Nuo attribuutit sopivat hyvin kirkastamaan Kristusta, jotta Jumala saisi siitä kunnian itselleen. Pyhä Henki kirkastaa Kristusta, eikä itseään (Joh.16:14). Kaikki mitä Pyhä Henki tekee, sen tekee Jumala. Jumala siis kirkastaa Kristusta hänestä itsestään lähtevän voiman ja kirkkauden kautta. Sen todistaa esimerkiksi Pietarin sanat, kun hän käyttää tuota samaa "doxa"-sanaa kuvatessaan Jumalan Pojalleen antamaa kirkkautta:

" ...uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden... " (1.Piet.1:21).

Jumala liikuttaa voimaansa tahtonsa mukaan. Siellä missä on Jumalan voima, siellä on myös Jumalan voimavaikutusta, sillä Jumala tykkää olla aktiivinen. Hän ei halua lepää laakereillaan.

 

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä