Joku on joskus sanonut, että “Kristus ei voi olla yli Jumalan, sillä Kristus on Jumala”. Siihen Raamattu vastaa,

"... JUMALA on Kristuksen pää" (1.Kor.11:3).

Näyttänee yhtäkkiä siltä, että Kristus ei voi olla yli Jumalan, eikä edes Jumala, koska Jumala on hänen pomonsa. Hän ei voi olla se ainut Jumala (joka sanoi olevansa yksi), koska se ainut Jumala on hänen pomonsa. Jeesus on Jumalalleen alamainen. Hän on alistettu palvelija (1.Kor.15:27,28).

Onko tämä asia vaikea sisäistää, että kristinusko oli alunperin monoteistinen usko? Mikäli asia ei ole vaikea ymmärtää saatikka sisäistää, tulemmekin sellaiseen johtopäätökseen että Jeesus on sittenkin Jumalan Poika, eikä suinkaan se sama Jumala jonka Poika hän on. Mutta mikäli Jeesus sittenkin olisi se sama Jumala, jonka oma hän on, silloin olisi sana "Jumala" pelkkä kahden taikka kolmen persoonan käsite. Silloin sana “Jumala” ei olisi lainkaan viittaus johonkin tiettyyn yksilöön. Hän, Jumala, olisi vailla omaa identiteettiä, jos hän olisi kolme persoonaa. Ja vieläpä, jos hän olisi Poikansa kanssa samaa olemusta, hän olisi silloin pahastikin persoonallisuushäiriöinen joka vain kuvitteli lähettäneensä Poikansa maailmaan, vaikka lähetti itsensä. En tiedä mitä sinun Raamatussa sanotaan, mutta minun Raamatussa sanotaan että “Jumala lähetti Poikansa”.

Minun on pakko huomauttaa, että Jumala ei koskaan käyttänyt monikollisia persoonapronomineja itsestään, silloin kun hän puhui olemuksestaan, tunteistaan ja suunnitelmistaan. Hän käytti joka ikinen kerta yksikkömuotoja kun puhui itsestään. Näin hän teki satoja kertoja VT:ssa. Se on vahva todiste siitä että Jumala ei ole persoonallisuushäiriöinen, saatikka kaksi tai kolme persoonaa. Jumalan monipersoonallisuus edellyttäisi että hän olisi aina käyttänyt monikollisia persoonapronomineja kun hän puhui itsestään.

Toki, Jumala sanoi kerran Jeesukselle, "Tehkäämme ihminen, kuvaksemme...." (1.Moos.1:26). Silloin hän käytti monikollista sanaa. Mutta tuo monikollisuus johtui siitä, että hän puhui jollekin toiselle olemukselle (Jeesukselle), eikä itselleen. Hän halusi kommunikoida toisen olemuksen kanssa ja esittää asian niin, että "nyt me teemme jotain yhdessä". Ethän sinäkään - jos haluat tehdä jotain yhdessä jonkun toisen kanssa - menetä identiteettiäsi mikäli sanot kaverillesi, "tehkäämme tämän", tai "tehkäämme tuon". Siten ei myöskään sana "tehkäämme" ole minkäänlainen todiste siitä, että kaverisi asuu kropassasi samana olemuksena, vaikka kirkko väittää että Isä ja Poika ovat samaa olemusta, koska Jumala sanoi “Tehkäämme”.

Mikäli Jeesus olisi se sama ainut Jumala, joka on hänen pomonsa, silloin ei voitaisi enää väittää että Jumala on Kristuksen pomo (1.Kor.11:3). Näin koska Kristus (tarkoittaa "voideltu") on saanut oman voitelunsa voitelijalta, ja se voitelija on Jumala, eikä voideltu (Apt.2:36). Jeesus sai voitelun Jumalalta, eikä hän voidellut itsensä.

Nyt kun Jumala on Kristuksen pää, niin Kristus ei voi enää olla se ainut Jumala joka on hänen pomonsa. Kun puhutaan sekä pomosta että alamaisesta, me ymmärrämme että he ovat kaksi eri olemusta. Eikä siihen riitä selittelyksi, että Jeesus sanoi olevansa yhtä (tai yksi) Isänsä kanssa, sillä samaa "heis"-sanaa jota Jeesus käytti puheessaan (Joh.10:30), sitä on käytetty myös muissa yhteyksissä, kuten puolisoiden ykseyden selittämisessä (Mark.10:8), sen saman sanan feminiini muodossa (mia). Aviopuolisoiden ykseys ei suinkaan ole viittaus siihen, että he ovat menettäneet identiteettinsä koska ovat yksi ja yhtä ykseydessä, samalla tavalla kuin Isä ja Poika. Tuo ykseys tulee esille heidän välisestä rakkaudesta, heidän yhteisestä tarkoituksesta, tavoitteista, suunnitelmista ja päämääristä.

Naimisissa olevat miehet ja naiset jotka uskovat sittenkin olevansa kirjaimellisesti yksi liha toistensa kanssa, he voisivat nyt tehdä tieteellisen kokeen itselleen. Nipistäkää nyt itseänne käsivarresta. Jos vaimonne taikka miehenne tuntevat nipistyksen omassa lihassaan, silloin olette aivan varmasti keskenään, samaa olemusta ja kirjaimellisesti yksi liha, edellyttäen että teillä on myös sama mieli ja että te tahdotte joka ikinen kerta samoja asioita (Luuk.22:42). Mutta silloinkin, vaikka puolisonne ei tuntisikaan nipistystä, voi järjen järjettömyys sanoa aamenen kirkon uskomuksille, jossa uskotaan Raamatun puhuvan puolisoiden yhdestä olemuksesta, vaikka kyse onkin vain ykseydestä joka tuodaan esille kuvakieltä käyttäen.

Se, että Jumala on Jeesuksen pomo, tulee hyvin esille profeetta Jesajan kirjoituksista, joissa Jumala kertoo lähettävänsä oman palvelijansa (joka on Jeesus):

Jes.42:1Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden.”

Jes.49:5,6 “Ja nyt sanoo Herra, joka on minut palvelijakseen valmistanut hamasta äitini kohdusta, palauttamaan Jaakobin hänen tykönsä, niin että Israel koottaisiin hänen omaksensa - ja minä olen kallis Herran silmissä, minun Jumalani on tullut minun voimakseni - hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti.”

Jes.52:13Katso, minun palvelijani menestyy, hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea oleva.”

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä