Jopa kristikunnassa on olemassa paljon väärinkäsityksiä Kristus-sanan merkityksestä. Käydään läpi muutamia siihen liittyviä tärkeitä asioita. Nämä ovat monille ennestään tuttuja olevia käsitteitä, mutta kertauksesta saattaa olla hyötyä.

 

Useita kristuksia:

Sana "Kristus" ei ole Jeesuksen sukunimi. Raamatusta löydetään useita kristuksia, mutta uskovaisilla on ainoastaan yksi varsinainen Kristus jonka me uskomme olevan maailman vapahtaja ja Jumalan Poika.

Kaikki ne ihmiset Vanhassa Testamentissa jotka saivat voitelun Jumalalta, joko häneltä suoraan, tai välillisesti profeettojen kautta (tullaksensa profeetoiksi tai kuninkaiksi), he olivat kaikki "kristuksia", eli "voideltuja". Kaikki kuninkaat eivät olleet kristuksia, mutta kaikki oikeat profeetat olivat.

Jos etsit suomenkielisistä raamatunkäännöksistä sanaa "kristus", et tule löytämään sitä lainkaan VT:sta. Mutta UT:sta kylläkin. Tähän on omat syynsä:

Sana "Kristus" on suomalainen käännös UT:n kreikankielen sanasta "christos", mikä tarkoittaa "voideltu". Siten "kristus" ja "voideltu" ovat viittauksena samaan asiaan, vaikkakin meillä on vain yksi varsinainen "Kristus" joka varoitti meitä siitä että myös "vääriä kristuksia" on tulossa (Matt.24:5, 24:24). UT:ssa "Kristus" on kirjoitettu isolla K-kirjaimella silloin kun kyse on Jeesuksesta, jotta lukijat ymmärtäisivät helpommin erottaa hänet muista kristuksista, muista voitelun saaneista.

Entäs miten on asian laita VT:n osalta? VT on kirjoitettu alunperin hepreaksi ja siellä oleva sana "voideltu" esiintyy ani harvoin viittauksena meidän varsinaiseen Kristukseen, vaan yleensä profeettoihin. Sana "Kristus" tulee kreikankielen sanasta "christos" eikä hepreankielen sanasta "mashijach" (ts. Messias). VT:ssa hepreankielen sana "mashijach" on käännetty sanaksi "voideltu" (mashijach= voideltu), mutta ei koskaan Kristukseksi.

 

Väärät kristukset lopunajan eksytyksissä:

"Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin" (Matt.24:24).

"Väärät Kristukset" joista Raamattu meistä varoittaa ovat ihmisiä jotka eivät ole saaneet voitelunsa Jumalalta (kuten Jeesus ja profeetat), vaan he ovat saaneet voitelunsa Saatanan voimavaikutuksesta (kundaliinihengestä, eli käärmeen hengestä).

Saatanan voimavaikutuksen takana olevat pahat henkivallat yrittävät tietenkin matkia Pyhää Henkeä (Jumalan voimavaikutusta) kristillisissä piireissä jotta mahdollisimman moni eksyisi pois totuudesta. Matkiminen tapahtuu yleensä siellä missä julistuksen rakkaimpana pääaiheena on "voima", "voitelu" ja "tuli", eikä itse Jeesus Kristus. Saatana antaa heille väärän voitelun Jumalan tahdon mukaisesti, koska he rakastivat voimaa, voitelua, ihmeitä ja tunnustekoja, enemmän kuin varsinaista Kristusta.

Nämä kundaliinihengen voitelun saaneet ihmiset, he saivat väärän voitelun mm. koska eivät "ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua" (2.Tess.2:7-12). Ja siksi on Jumala (Saatanan kautta) lähettänyt heille väkevän eksytyksen, niin että he uskoisivat valheeseen, koska eivät uskoneet totuutta, vaan olivat mielistyneet vääryyteen (2.Tess.2:11,12).

 

Väärät kristukset tekevät myös ihmeitä:

Nämä "väärät kristukset" saattavat tehdä ihmeitä ja jopa ajaa ulos demoneja Jeesuksen nimessä. Tuomiopäivänä he sanovat kauhuissaan Jeesukselle:

"Herra, Herra, emmekö sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?" (Matt.7:22).

Näyttää vahvasti siltä, että monet Jeesusta herraksi kutsuvista ihmisistä eivät sittenkään saavuta pelastusta, vaikka heillä oli "voitelu päällä". Jeesus vastaa näille väärän voitelun saaneille:

"Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät" (Matt.7:23).

Tuo oli ennustus monista nykypäivän uskonnollisista ihmisistä. He ovat joko unohtaneet, tai eivät välitä, että Mestari Jeesus on sanonut, etteivät kaikki pelastu jotka huutavat "Herra, Herra":

"Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon" (Matt.7:21).

 

Miksi Jeesuksen ennustuksen väärän voitelun saaneet eivät pelastuneet?

Tarkkailemalla edellä mainitun jakeen loppuosaa (Matt.7:21) me ymmärrämme että väärät kristukset eivät tehneet taivaallisen Isän tahdon, esim. rakastamalla Jumalaa yli kaiken. He rakastivat voitelua enemmän kuin Jumalaa! Voimasta ja voitelusta oli tullut heille epäjumala!

Oliko muita puuttuvia tekijöitä heidän elämässään, kun eivät pelastuneet, vaikka sanoivat Jeesusta Herraksi ja tekivät ihmeitä ja tunnustekoja hänen nimessään? Tuohon on helppo vastata, silloin kun ymmärtää mikä on ensimmäinen käsky, ja että se on kolmiosainen eikä kaksiosainen: 

Jeesus paljasti millainen on TÄRKEIN KÄSKY LAISSA (Matt.22:38, Mark.12:29). Sen rakenne on kolmiosainen kun se luetaan Markuksen tekstistä:

1) Jumala on YKSI (Mark.12:29)

2) Jumalaa tulisi rakastaa yli kaiken (Mark.12:30)

3) Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi (Mark.12:31).

Jeesus lisäsi lopuksi sanat, "Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä", ikään kuin olisi kyse monesta käskystä. Mutta monikkoa hän käytti siksi että ensimmäinen käsky oli jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisenä komeilee se totuus että Jumala on YKSI (5.Moos.6:4) johon riivaajatkin uskovat ja vapisevat (Jaak.2:19). He tietävät että Jumala on suvereeninen ja täysin ylivoimainen kaikilla alueilla.

 

Nämä aiheuttavat väärän voitelun:

Uskallan väittää että seuravat asiat ovat lähestulkoon aina yhteisenä tekijänä sille, että tietyt uskonnolliset ihmiset saavat väärän voitelun itsellensä, niin että heistä tulee vääriä kristuksia (toisinaan esiintyy myös poikkeuksia):

1) He uskovat että Jumala on kolme, eikä yksi. Sanovat kyllä, että Jumala on yksi, mutta eivät sittenkään usko siihen, koska he sanovat että Jumala on kolme persoonaa. He kyllä uskovat että on olemassa YKSI JUMALA, mutta he eivät usko että JUMALA ON YKSI. Siinä on ero! Huomasitko eron? Riivaajatkin uskovat että Jumala on YKSI, ja he vapisevat sen tiedon edessä, koska Jumala on suvereeninen (Jaak.2:19).

2) He kohdistavat usein rukouksia Pyhälle Hengelle, mikä on Jumalan voimavaikutus, mutta ei Jumala. Tuolla tavalla voimasta tulee epäjumala jota Jumala ei salli! Yksikään ihminen Raamatussa ei lähettänyt yhtään rukousta, keskustelua tai tervehdystä Pyhälle Hengelle (Jumalan voimavaikutukselle), vaan rukoukset kohdistuivat pääosin Isälle, ja harvemmin Jeesukselle (jos lainkaan). Siksi Jeesus opetti rukoilemaan Isää: "Isä meidän..." (Matt.6:9-13).

3) He ovat mielistyneet vääryyteen! Vääryys väärässä voitelussa on esim. väärennetyn evankeliumin julistaminen rahan voimalla, kunnianhimo, tai se, että voitelu on sanoman keskeisessä roolissa ja Kristus vain sivuroolissa. Mutta Filippus ymmärsi toisin. Pääroolissa olikin Voideltu, eikä voitelu: "Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta" (Apt.8:5). Ja koska Voideltu oli julistuksen pääroolissa, oli Filippus saanut Voitelijalta voitelun. Siitä syystä julistuksen seurauksena "...syntyi suuri ilo siinä kaupungissa" (Apt.8:7,8). 

 

Jumala lähetti eksytyksen Saatanan kautta:

Oletko kiinnittänyt huomiota siihen, että Raamattu sanoo JUMALAN LÄHETTÄVÄN sen "väkevän eksytyksen"? Siellä ei kerrota että Saatana lähettää eksytyksen, vaikkakin Jumala lähettää sen hänen kauttaan. Kyse on silloin Jumalan suostumuksesta. Siten me ymmärrämme että Jumala käyttää Saatanaa pelinappulana, koska Jumala ei voi itse valehdella. Mutta Saatana voi valehdella:

"Ja sentähden JUMALA LÄHETTÄÄ heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen..." (2.Tess.2:11).

Eksyneet eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua (2.Tess.2:10). Eksyneet uskoivat valheeseen, koska eivät uskoneet totuuteen, ja he olivat mielistyneet vääryyteen (2.Tess.2:11,12).

Jos et usko totuuteen (Jeesukseen ja KAIKKIIN hänen sanoihinsa), sinä tulet uskomaan valheeseen, ja sitä kautta tulet olemaan mielistynyt myös vääryyteen. Yksi monista vääryyksistä on etsiä voitelua enemmän kuin Voideltua!

Kun etsit ensin Jumalaa ja hänen tahtonsa toteutumista elämässäsi, toteuttamalla hänen tahtonsa (rakasta, rakasta ja rakasta!), vasta silloin sinulle annetaan (sen ohessa), kaiken muun mitä sinä tarvitset... esim. voitelun (Matt.6:33, 1.Joh.2:20). Kyse ei ole ansiosta, vaan luotettavuudesta!

Ensikädessä ei tulisi etsiä itselleen voitelua, vaan Voitelijaa jonka kautta voitelu tulee. Jeesus on se Voitelija! Hän on se joka kastaa Pyhällä Hengellä ja tulella (Luuk.3:16).

Jeesus on välimiehenä Jumalan ja ihmisten välillä (1.Tim.2:5). Siksi Jumalalta tulevat kaikki hyvät lahjat tulevat meille AINA välillisesti Jeesuksen kautta. Ne eivät tule niin, kuten jotkut "kristilliset" pastorit asian esittävät omana kokemuksenaan, että he ammentavat voimaa kuolleiden ihmisten luista tai että he "joogaavat" heidän hautojensa luona.

 

Väärät profeetat:

Silloin kun Jeesus puhui maailmanlopun merkeistä, hän paljasti että maailmaan tulee myös paljon vääriä profeettoja:

"Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta" (Matt.24:11).

Myös Johannes kirjoitti monista vääristä profeetoista:

"Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan" (1.Joh.4:1).

Mistä tunnistaa väärässä voitelussa olevan profeetan? Siitä että hänen ennustuksensa ei toteudu (5.Moos.18:21,22).

 

Voideltuja Jumalan ja Kristuksen kautta:

Ei ole olemassa ainoastaan "vääriä Kristuksia", vaan myös "oikeita kristuksia". Oikeat kristukset ovat saaneet oikeanlaisen voitelun, voitelun saaneelta Jeesukselta (Apt.10:38). Jeesus on se varsinainen Kristus, koska muutkin oikeat kristukset, he saivat voitelun Jeesukselta Pyhän Hengen kasteen kautta (Luuk.3:16).

Seuraa tarkasti seuraavien kappaleiden alleviivauksia niin saat uuden ahaa-elämyksen ja opit tietämään, milloin oikea voitelu "on päällä", ja johon kundaliinihenki ei liity millään tavalla. Jos löydät sieltä kolme eri alleviivausta, olet oikealla jäljellä. Tässä Jeesus kertoo siitä voitelustaan minkä hän sai Jumalalta, lukemalla pyhiä kirjoituksia:

"Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta" (Luuk.4:18,19).

Seuraavassa jakeessa kerrotaan Jeesuksen opetuslasten ensimmäisestä voiman saamisesta, ikään kuin ennusteena siitä miten se tulee tapahtumaan. Olen lyhentänyt jaeta saadakseni paremmin esille varsinaisen asian mitä ajan takaa. Lisäksi olen modifioinut sen vastaamaan enemmän kreikankielisiä alkutekstejä:

"... sen jälkeen kun Pyhä Henki on tullut yllenne, te saatte voiman..." (Apt.1:8).

Ja lopuksi se toteutui helluntaipäivänä. Silloin sitä voitelua tuli kuin saavista:

"Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi" (Apt.2:1-4).

 

Meidän varsinainen Kristus:

Se meidän varsinainen Kristus on Jeesus, Jumalan Poika. JUMALA teki hänestä Kristuksen ja Herran (Apt.2:36). JUMALA voiteli Jeesuksen, hänet, joka teki kaikenlaista hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet (Apt.10:38). JUMALA korotti hänet päämieheksi ja vapauttajaksi jotta hän voisi vaikuttaa meissä mielenmuutosta ja anteeksiantamusta (Apt.5:31).

Kristuksessa meillä on lunastus (Kol.1:14). Jokainen joka uskoo (luottaa) häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta (Apt.10:43). Meille ei ole annettu mitään muuta nimeä, paitsi Jeesus-nimi, jonka kautta meidän pitäisi pelastua (Apt.4:12). Ei kukaan tule Jumalan tykö paitsi hänen kauttaan (Joh.14:6).

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä