Sana "demoni" tulee kreikankielisestä sanasta "daimon", mikä tarkoittaa "jumalallinen voima""Demoni"-sana ei esiinny kirkkokäännöksessä 1933/1938, eikä myöskään vuoden 1992 käännöksessä.

Demoni, riivaaja tai saastainen henki on yksi ja sama henkiolento, vaikka nimitykset ovat erilaiset.

Suomalaisiin käännöksiin sana "riivaaja" tulee kreikankielen sanasta "daimon" (G1142)  ja "daimonion" (G1140). Sana "demoni" on siis eräänlainen translitteraatio sanasta "daimon".  "Riivaaja" on sama kuin "demoni". Ja kaiken kukkuraksi ne ovat saastaisia. Ja koska ne eivät ole ainoastaan saastaisia, vaan myös henkiolentoja, niin niitä voi syystäkin kutsua "saastaisiksi hengiksi". He pyrkivät ihmisten sisälle, jotta pääsisivät mm. toteuttamaan omia himojaan heidän kauttaan. Mutta se onkin jo toinen stoori.

Kirkkoraamatussa 1938 on sana "daimon" käännetty seuraaviin muotoihin:

"riivaajahenget" (Matt.8:31), "ne" (Mark.5:12), "riivaajan" (Luuk.8:29), "riivaajain" (Ilm.16:14), "riivaajain" (Ilm.18:2).

Näyttänee edellämainitun perusteella siltä, että sana "demoni", joka on suomalaisessa kielipuheessa nykyään yleisessä käytössä, ei ollut vielä käytössä 30-luvulla jolloin käännös valmistui (?). Sitä vastoin se oli 90-luvulla yleisessä käytössä. Siitä huolimatta kirkkokäännöksen komitea ei ole huolinut sitä mukaan vuoden 1992 käännökseen. Syytä en tiedä. Sana "demoni" olisi ollut parempi käännös kreikankieliselle alkusanalle "daimon" koska se on tätä nykyä niin laajassa käytössä suomalaisten keskellä. Se olisi parempi kuin nykyinen "riivaaja". "Demoni" olisi jopa eräänlainen heikohko translitteraatio sanalle "daimon", kun taas "riivaaja" ei ole sitä lainkaan. Sana "riivaaja" saattaa monissa tapauksissa myös olla harhaanjohtava, sillä se voi antaa joillekin sellaisen valheellisen kuvan, että kaikki ihmiset joissa on demoneja ovat riivattuja (eli pahojen henkien lähes täydellisessä kontrollissa).

Kreikankielen sana "daimonizomai" oli vielä 1600-luvun alussa vaikea sana kääntää helpolla tavalla englanninkielisessä maailmassa. "Daimonizomai" tarkoittaa "riivattu" tai "demonisoitu". Sanan selittämiseen käytettiin ennen vanhaan useita sanoja. Alapuolella on siitä esimerkki, KJV-käännöksestä, vuodelta 1611 (lihavoituna). Vaikeus saattaa johtuneen siitä, että sana "demon" ei ollut vielä yleisesti tullut käyttöön lainauksena, keikankielen sanasta "daimon"?

"And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them" (Mat.4:24).

Sanat "those which were possessed with devils" voisi nykyään kääntää helpompaan muotoon; esim. "the demoniacs" tai "the demonized" tai "the demon-possessed". Sanat "possessed with demons" vaikuttaa olevan eniten käytetty käännös englantilaisessa maailmassa. Sen huomaa jos tarkkailee useita englanninkielisiä käännöksiä ja vertaa niitä toisiinsa.

1900-luvun alussa sana "demoni"  kirjoitettiin englanniksi muotoon "daemon", eikä "demon" kuten nykyään. Asiaan saa vahvistuksen mm. Eusebiuksen kirjoituksen englanninkielisestä käännöksestä vuodelta 1903. Käännöksen teki anglikaanipappi Edwin H. Gifford. Pelkästään tuossa linkin takana olevassa viidennessä kirjassa sana esiintyy toistasataa kertaa juuri tuossa muodossa (daemon /daemons).

Edellä mainituista syistä saa sellaisen vaikutelman että englanninkielen sana "demon" on lainasana kreikankielen sanasta "daimon", ja että sen kehityskulku on ollut sellainen, että sitä ensin käytettiin muodossa "daemon", ja että se vasta ajan saatossa muuttui muotoon "demon".

Asiasta kolmanteen: Luukas.9:42 on luettuna ja ymmärrettynä erittäin opettavainen:

"Ja vielä pojan tullessakin riivaaja repi häntä ja kouristi kovin. Mutta Jeesus nuhteli saastaista henkeä ja paransi pojan ja antoi hänet takaisin hänen isällensä".

Jakeesta me ymmärrämme, että "riivaajalla" ja "saastaisella hengellä" ei kontekstissa ole mitään eroa, koska kyse on yhdestä ja samasta olemuksesta. Jakeen alkuteksteistä saa selkeästi käsityksen, että "daimonion" ja "akathartos pneuma" esiintyvät viittauksena yhteen ja samaan henkiolentoon. Sanat ovat käännetty tarkoittamaan vanhassa kirkkokäännöksessä "riivaaja" ja "saastainen henki". Ne viittaavat samaan asiaan, koska riivaaja on saastainen henki.

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä