Demonit ovat pahoja henkiolentoja ja he ovat aina saastaisia. Siitä me ymmärrämme miksi Raamattu kutsuu niitä "saastaisiksi hengiksi" (Matt.12:43,  Mark.1:23-26, Mark.3:11,30, Mark.5:8,13, Mark.7:25, Luuk.11:24).

Demonit ovat joidenkin mielestä langenneita enkeleitä. Toisten mielestä ne ovat langenneiden enkelien jälkeläisiä. Asiasta ei ole olemassa ehdotonta yksimielisyyttä kristittyjen kesken. Usein näkemykset poikkeavat toisistaan. Mutta mielipiteeni on eriävistä tulkintatavoista huolimatta, että demonit ovat ainakin langenneiden enkeleiden jälkeläisiä, ja että he jäivät vedenpaisumuksen jälkeen (kuolemansa jälkeen) vaeltelemaan maan päälle ilman omaa kehoa (lihakoteloa). Minulla on vahvat perustelut näkemykselleni. Pahojen henkien vaellukseen löytyy perustelut Raamatusta (Matt.12:43) ja Eenokin kirjasta (luvut 6 ja 15). Eenok kertoo seikkaperäisesti saastaisten henkien alkuperän ja miksi heitä kutsutaan saastaisiksi hengiksi. Samaisesta Eenokin kirjasta on maininta Raamatussa, mikä tekee sen sanomasta varteenotettavan (Juuda 1:14,15).

Demonit ovat henkiolentoja, aivan kuten ihmisetkin. Ja molemmissa ryhmissä esiintyvillä henkiolennoilla on oma persoonallisuus, oma mieli ja nimi. Siksi heistä puhuttaessa voi myös käyttää persoonapronomineja (he), vaikkakin monet vierastavat koko ajatusta ja käyttävät heistä mieluummin demonstratiivipronomineja (ne). Suurimmat erot heidän ja meidän ihmisten välillä on siinä, että he ovat ikuisesti kadotettuja eikä heillä ole mahdollisuutta pelastukseen. Sen sijaan meillä ihmisillä on mahdollisuus saada sielumme pelastuksen, niin kauan kuin pidämme huolen siitä ettemme kuole synneissämme.

Toinen merkittävä ero ihmisten ja demonien välillä on se, että meillä ihmisillä on oma keho, lihakotelo, jossa me asustamme maan päällisen vaelluksemme aikana. Sen sijaan demoneilla ei ole omaa lihakoteloa, elleivät he pääse sisään ihmiskehoon. Ja siihen he pyrkivät. He haluavat toteuttaa omia himojaan ja halujaan ihmisten lihakotelon avulla ja syöstä nämä uhrit pahan pauloihin. Jeesus on kykenäväinen varjelemaan meitä, ettemme tule heidän kauttaan saastutetuksi; se on hengen, sielun ja ruumiin puolesta (1.Tess.5:23). Heillä ei ole valtaa meihin mikäli emme anna heille valtaa saastutuksien kautta. Mutta jos vanhinko on jo tapahtunut, silloin apua tulee eksorkismista ja pyhityselämästä.

Vuonna 1979 Baptisti saarnaaja Howard Pittman kuoli leikkauspöydällä. Hänet vietiin "tuonpuoleiseen" ja hän sai nähdä demoneja tuhansissa eri muodoissa, jopa sen, miten he menevät ihmisen sisälle. Hänen kokemuksistaan ja palaamisesta takaisin elämään on tehty kirja nimeltään "Placebo". Kirja on saanut hyvät arvostelut Amazon-kirjakaupassa.

 

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä