Luukas on kirjoittanut Luukkaan evankeliumin, sekä Apostolien Teot. Ne ovat kirjoitettu miehelle nimeltään Teofilus (Theofilos).

Evankeliuminsa Luukas aloittaa kertomalla, että hän kirjoittaa Teofilukselle (Luuk.1:1-4). Niin ikään, myös Apostolien Teot alkaa Luukaksen maininnalla samasta miehestä (Apt.1:1).

Luukaksella oli ilmeisesti tietoa siitä että Teofilus oli silloisessa yhteiskunnassa korkeassa asemassa. Ehkä hän oli yksi Rooman valtakunnan hallitusmiehistä. Luukas kirjoitti hänelle;

"... korkea-arvoinen Teofilus" (Luuk.1:3).

"Teofilus" tarkoittaa "Jumalan rakastama". Siten voidaan tulkita asian niin, mikäli haluamme, ettei Luukas ainoastaan kirjoittanut Teofilukselle, vaan myös kaikille Jumalan rakastamille ihmisille jotka lukevat Luukasta ja Apostolien Tekoja.

Teofiluksen omia kirjoituksia on julkaistu netissä. Ne ovat koottuna ainakin osittain, kirjassa nimeltään "Ante-Nicene Fathers, Volyme 2".

"Ante-Nicene Fathers" tarkoittaa "Isät ennen Nikeaa". Tämä on viittaus niihin "kirkkoisiin" jotka elivät, opettivat ja kirjoittivat ennen Nikean ensimmäistä kirkolliskokousta (v.325). Kyseisenä vuonna Jumalan Pojasta, Jeesuksesta, leivottiin jumala Jumalan rinnalle.

Jeesus istuu nyt Isänsä rinnalla, hänen oikealla puolellaan. Mutta istuuko hän siellä jumalana Jumalan rinnalla? Jahveh, meidän ainoa Jumala, on selkeästi sitä mieltä, ettei hänen rinnallaan ole muita jumalia:

"Älä pidä muita jumalia minun rinnallani" (2.Moos.20:3, 5.Moos.5:7).

Vieläpä sama Jumala on sanonut profeetta Jesajan kautta:

"Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule" (Jes.43:10).

Entäs mitä mieltä Teofilus oli tuosta aihepiiristä, sen jälkeen kun oli saanut tarkkaa opetusta Luukkaalta? Ja miten hän suhtautuu Jeesus-jumalaan? Se selvinnee kun tutkitaan mitä hän kirjoittaa epäjumalanpalvoja Autolykukselle (Autolycus): täällä: http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf02.iv.ii.i.xi.html, tai täällä: http://www.newadvent.org/fathers/02041.htm.

Teofiluksen kirjoituksista ilmenee selkeällä tavalla, että hänellä oli järki tallella ja jalatkin tiukasti maassa. Antiokialaisena hän kantoi selkeällä tavalla pilkkanimeä "kristitty", ja hän uskoi aivan varmasti vain yhteen Jumalaan, mutta myös hänen lähettämäänsä Kuninkaaseen, eli Jeesukseen. Teofilus ilmoitti rukoilevansa sekä ainoata Jumalaa, mutta myös Kuningasta. Hän ilmoitti, ettei hän palvo Kuningasta, vaan ainoastaan Jumalaa. Hän oli täysin vakuuttunut siitä, että Kuningas ei ole tehty Jumalaksi, vaan mieheksi (ihmiseksi), Jumalan määräyksestä hänet valittiin tuomariksi tuomitsemaan oikeudenmukaisesti. Teofilus antoi viisaana miehenä myös kehotuksen osoittaa arvokkuutta Kuninkaalle ja olla hänelle alamainen. Lisäksi hän kehotti rukoilemaan Jeesusta uskollisesti, koska rukoilemalla Kuningasta, me toteutamme Jumalan tahdon.

Teofilus ei vaikuttanut lainkaan pintaliitäjältä, eikä hän uskonut kaikkiin taruihin. Hänellä oli pitkälti samanlainen näkemys Kuningas Jeesuksesta kuin Luukkaallakin. On selkeästi nähtävissä että hänellä oli paljon tietoa kreikkalaisista ja egyptiläisistä epäjumalista, koska osasi niiden nimet ja kertomukset. Teofilus kuitenkin tuomitsi jyrkästi kaikki epäjumalanpalvonnat, ja ilmoitti että hänellä on vain yksi Jumala. Ainakin nopeasti tarkasteltuna vaikuttaa siltä, ettei hän ollut lainkaan kolminaisuusopin kannattaja.

Täytynee jatkaa tutustumista sekä hänen että muidenkin "kirkkoisien" kirjoituksiin jotka ovat syntyneet ennen vuotta 325. Niitä kirjoituksia voi halutessaan lukea täältä: http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf02.toc.html.

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä