Rukoiliko kukaan Raamatussa Jeesusta, eli Jumalan Poikaa? Vai rukoilivatko he ainoastaan Jumalaa? Vastaus kysymykseen ei löydy kovin helposti mikäli lukee ainoastaan raamatunkäännöksiä, mutta ei tutki lainkaan kreikankielisiä alkutekstejä joista nuo käännökset on tehty.

Harvat kristityt tutkivat rukoukseen liittyvää aihepiiriä alkuteksteistä. Minäkin kuuluin siihen joukkoon. Tutkin asiaa ainoastaan käännöksistä ja siksi luulin rukoilleeni Jeesusta yli 35 vuotta, vaikka häntä ei todistetusti rukoiltu lainkaan Uudessa Testamentissa. Asia on loppujen lopuksi mielettömän helppo todistaa, eli että ei ole olemassa mitään todisteita siitä, että Jeesusta rukoiltiin UT:ssa. Siihen minä artikkelilla pyrin. Minua kiinnostaa vain totuus, eikä valhe. Vihaan valhetta!

Joihinkin käännöksiin (erityisesti suomenkielisiin ja englantilaiseen KJV-käännökseen) on tiettyihin jakeisiin ujutettu vilpillisesti käännössanoja kuten "rukoilla" ja "rukoili", vaikka kyseessä on ollut kumartamisesta (palvomisesta), vetoamisesta, pyytämisestä ja anomisesta. Kaikilla noilla on olemassa omat alkusanat jotka poikkeavat toisistaan sekä ulkoasultaan että merkitykseltään. Rukoilemiselle löytyy ihan oma alkusana. Se on AINA käännetty rukoilemiseksi, toisin kuin muut sanat jotka vain satunnaisesti ja äärimmäisen harvoin on käännetty rukoilemiseksi. Tässä artikkelissa tutkitaan tuota asiaa seikkaperäisesti.

Kun eräs tuttavani - joka on opiskellut koinee-kreikkaa yli 15 vuotta - kertoi minulle havainnostaan, että Jeesusta ei rukoiltu UT:ssa, niin en ensin uskonut häntä. Vasta sen jälkeen kun lähdin itse tutkimaan aihepiiriä systemaattisesti, erilaisten sanakirjojen avuilla, tulin muutaman päivän sisällä siihen lopputulokseen, että ei ole mitään todistusaineistoa Raamatun alkuteksteissä, että joku olisi joskus rukoillut Jeesusta, saatikka Pyhää Henkeä. Näytti selkeästi siltä, että juutalaiset ja Jeesuksen opetuslapset rukoilivat ainoastaan Isä Jumalaa!

Pureudutaan asiaan pintaan syvemmältä. Mikäli löydät kirjoituksessani puutteita tai epähuomiossa pois jääneitä jakeita joilla on todistusarvoa kantaani vastaan, niin ole ystävällinen ja kerro minulle niistä, vaikkapa sähköpostitse - info(a)jumalaoppia.com.

Jotta aihepiiri selkiintyisi meille, meidän on tutkittava kaikkia alkusanoja UT:ssa jossa jonkun väitetään rukoilevan Jeesusta. Lisäksi on katsottava miten nuo rukoukseen viittaavat alkusanat on käännetty muissa jakeissa, niissä missä Jeesusta ei mainita. Sen jälkeen olemme asiassa paljon viisaampia.

 

JEESUS RUKOILEE:

Kaikki vanhassa kirkkokäännöksessä (1938) esiintyvät jakeet jossa "rukoilla"-sana esiintyy muodossa taikka toisessa, ja jotka viittaavat siihen että Jeesus rukoilee (tai aikoo rukoilla), ne ovat seuraavat:

 • Matt.26:36 (G4336, "proseuchomai")
 • Matt.26:53 (G3870, "parakaleo")
 • Mark.14:32 (G4336, "proseuchomai")
 • Joh.14:16 (G2065, "erotao")
 • Joh.17:9 (G2065, "erotao" x2)
 • Joh.17:15 (G2065, "erotao")
 • Joh.17:20 (G2065, "erotao")
 • Room.8:34 (G1793, "entugchano")
 • Heb.7:25 (G1793, "entugchano")

Kaikki nuo neljä sanaa ovat käännetty liian usein rukoilemiseksi vanhan kirkkokäännöksen Uuteen Testamenttiin (1938), vaikka "proseuchomai" on ainoa sana UT:ssa mikä kirjaimellisesti viittaa rukoilemiseen. Toki, myös harvoin esiintyvä sana "entugchano", sekin on viittaus rukoilemiseen, mutta lähinnä esirukoukseen, eli rukoilemiseen jonkun toisen puolesta. Sitä Jeesus tekee. Hän on seurakuntansa esirukoilija tänä päivänä Isänsä tykönä (Room.8:34, Heb.7:25). Sana "entugchano", noiden kahden jakeen alkuteksteissä, tarkoittaa englanniksi "making intercession" (Strong G1793). "Intercession"-sanan yksi määritelmä on, "praying on behalf of a another", eli "rukoilla toisen puolesta".

 

IHMISET "RUKOILEVAT" JEESUSTA:

Ne jakeet jäävät vähiin joista nykykristikunta uskottelee että Jeesusta rukoillaan. Kaikissa näissä alapuolisissa jakeissa "rukoillaan" vanhan kirkkokäännöksen mukaan (1938). Mutta yllätys yllätys, Raamattu Kansalle-käännöksessä ei yhdessäkään noissa jakeissa suoranaisesti "rukoilla", vaan "pyydetään" ja "kumartaen palvotaan":

 • Matt.15:23 (G2065, "erotao")
 • Matt.28:9 (G4352, "proskuneo")
 • Matt.28:17 (G4352, "proskuneo")
 • Luuk.4:38 (G2065, "erotao")
 • Joh.9:38 (G4352, "proskuneo")

Raamattu Kansalle-käännöksessä ilmoitetaan että ihmiset kumartaen palvoivat Jeesusta, jakeissa Matt.28,9,17 ja Joh.9:38. Tämä johtunee siitä syystä että tietävät sanan "proskuneo" viittaavan kumartamiseen, ja että englanninkieliset käännökset kääntävät tuon sanan lähes poikkeuksetta muotoon "worship" mikä nykyään suomenkieleksi käännetty tarkoittaa "palvoa". Se on kuitenkin petollinen sana, tuo "palvoa", jos ei pidä muistissaan sanan etymologiaa, sitä, että tuo sana ei itsessään viittaa rukoilemiseen, vaan kumartamiseen.

Uuden Testamentin kirjoittamisen aikaan orjat kumarsivat ("proskuneo") isäntiään, rivisotilaat upseereitaan, vaimot miehiään, uskonnolliset pappejaan, kansalaiset keissaria ja kristityt Kristusta. Se oli kunnianosoitus pomoa ja auktoriteettia kohtaan, eikä siihen läheskään aina liittynyt mitään rukousta. Joten ei voida sanoa että tuo sana millään tavalla on todistus rukouksesta. Sen sijaan sana proseuchomai on aina todistus siitä, että kyse on rukoilemisesta siellä missä tuo sana mainitaan. Sehän on aina käännetty rukoilemiseksi.

Opetuslapset kumarsivat Jeesusta kunnianosoituksena, mutta he eivät rukoilleet häntä, eivät kumartuneena eikä pystyasennossa. Miksi eivät rukoilleet Jeesusta? Koska he olivat juutalaisia, ja juutalaisuudessa rukoillaan ainoastaan yhtä Jumalaa (5.Moos.6:4, Mark.12:29, 2.Moos.20:3).

Heb.1:6 on yksi toinen jae jossa esiintyy tuo sana "proskuneo". Vanhan kirkkokäännöksen mukaan siinä ei "kumartaen rukoilla" häntä, vaan ainoastaan kumarretaan. Eikö olekin merkillistä, miten dynaamisia nuo käännökset ovat, vaikka sanovat että kunnioittavat alkutekstien sanoja? Vaikka kyse on samasta sanasta, niin välillä tuo "proskuneo" käännetään pelkäksi rukoilemiseksi tai kumartamiseksi, ja toisinaan "kumartaen rukoilemiseksi" tai "kumartaen palvomiseksi". Todellisuudessa "proskuneo" tarkoittaa ainoastaan "kumartaa", vaikkakin sen syvällisempi merkitys on nöyrä kumarrus, jota osoitettiin kumarrettaville kunnianosoituksena.

Jeesuksen seuraajilla - "uskoon tulleilla" juutalaisilla - oli vain yksi Jumala, eikä kaksi, saatikka kolme. Ja siksi on tärkeätä ymmärtää, että kolminaisuusoppi sai alkunsa vasta vuonna 325 Nikeassa pidetyn kirkolliskokouksen myötä ja ratifioitiin uuteen uskoon v.381 Konstantinopoliksen kirkolliskokouksessa, jossa päätettiin että myös Pyhä Henki on Jumala.

Juutalaiset eivät siis ensimmäisellä vuosisadalla kumartuneet rukoilemaan Jeesusta, vaan kumartuivat osoittaaksensa hänelle kunniaa. Kysehän oli todella suuresta Herrasta, sillä itse Jumala lähetti hänet heidän tykönsä ja teki hänestä Herran (Apt.2:36). Tuohon aikaan se oli yleinen tapa juutalaisillakin, että herroja/johtajia/pomoja ja ylimystöä kumarrettiin syvään, ilman että niitä pidettiin Jumalana tai Jumalina.

Sana "proskuneo" ei missään nimessä tarkoita "kumartaen palvoa", "kumartaen rukoilla", eikä edes "rukoilla". Vaan se viittaa kumartamiseen jossa osoitetaan kunniaa joko Jumalalle tai ihmisille, mutta ei itsessään tarkoita samaa kuin "proseuchomai". Kun tarkemmin tutkitaan sanoja "erotao" ja "proskuneo", me havaitsemme että "erotao" on viittaus pyytämiseen, ja "proskuneo" on viittaus kumartamiseen.

Tottakai me voimme ja saamme pyytää ("erotao") asioita rukouksessa, mutta "erotao" ei tarkoita "rukoilla", vaan "pyytää". Voimme myös rukoilla kun kumarramme ("proskuneo"). Mutta "proskuneo" ei tarkoita "rukoilla" eikä edes "kumartaen rukoilla" tai "kumartaen palvoa", vaan "kumartaa".

Pahoittelen että toistan itseäni ja tiettyjä alkusanoja tarpeettoman usein ja jopa tylsistymiseen asti. Mutta nyt on todellakin tärkeästä asiasta, etenkin jos uskot rukoilevasi Jeesusta.

Raamattu Kansalle-komiteassa on ilmeisesti ymmärretty, että "erotao" ei tarkoita "rukoilla", vaan että se on viittaus pyytämiseen. Ja siksi he ovat kääntäneet tuon sanan pyytämiseksi noissa jakeissa (Matt.15:23 ja Luuk.4:38). Heillä ei kuitenkaan riittänyt kanttia kääntää sanaa "proskuneo" pelkäksi kumartamiseksi, sillä "pitäähän olla edes jotain todisteita siitä että Jeesusta rukoiltiin, ja että hän siten on myös se sama ainoa Jumala, jonka oma hän on". Oliko outo väittämä? Niin minustakin. Keksin sen ihan omasta päästäni. Se ei siis ole mikään raamatullinen totuus.

Koska käännöskomitean rohkeus ei riittänyt kääntää "proskuneo" pelkäksi kumartamiseksi, heidän oli pakko tehdä seuraavanlaisen sivuhuomautuksen jakeista Matt.28:9,17:

"Jakeissa 28:9,17 'kumartaen palvomaan' voidaan kääntää myös 'kumartuivat hänen eteensä' tai 'kumartaen rukoilivat häntä'."

Kirkkokäännöksessä (1938) sana "proskuneo" on käännetty pelkäksi kumartamiseksi jakeissa Matt.14:33 ja Luuk.24:52, kun taas jakeessa Joh.9:38 se käännetään, "kumartaen rukoili". Eli kaksi ensimmäiseksi mainittua jaetta on siltä osin käännetty oikein, mutta Joh.9:38 väärin.

 

KETÄ SINÄ RUKOILET?

Jeesus rukoili ainoastaan Isää, eikä ketään toista. Ja meitäkin hän opetti rukoilemaan ("proseuchomai") Isää (Matt.6:9-13).

Monet helluntailaiset rukoilevat enemmän Jeesusta kuin Isää, tai yhtä paljon kuin Isää, mutta harvemmin Pyhää Henkeä, vaikka sitäkin esiintyy yhä enenevin määrin. Pyhälle Hengelle rukoilemista esiintyy enemmän nyt kun aikaisemmin, koska monet vanhoilliset helluntailaiset ovat kuolleet pois, samalla kun tämä uusi nouseva sukupolvi ottaa vaikutteita uuskarismaatikoilta.

Monet uuskarismaatikot kohdistavat pääosin rukouksensa Pyhälle Hengelle ja Jeesukselle, vaikka poikkeuksiakin löytyy. Kukaan ei kuitenkaan kohdistanut Raamatussa rukouksia Pyhälle Hengelle.

Monet luterilaiset rukoilevat oikeaoppisesti, Isää Jumalaa, Herran Jeesuksen nimessä. Mutta samanaikaisesti heistä monet rukoilevat Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (esim. "Herran siunaus" johon on lisätty sanat "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen", vaikka niitä ei esiinny lainatussa tekstissä, jakeissa 4.Moos.6:24-26). "Herran siunaus" on nykymuodossaan epäraamatullinen. Sellaista rukousmallia ei löydy pyhistä kirjoituksista.

Monet katolilaiset rukoilevat paljon "neitsyt" Mariaa, mutta myös muitakin kuolleita "pyhimyksiä". Sellainen toiminta on nekromantiaa ja on Raamatussa ankarasti kielletty (3.Moos.19:31, 3.Moos.20:6, 3.Moos.20:27, 5.Moos.18:10,11).

Entäs sinä? Ketä sinä rukoilet? Ketä Jeesus pyysi rukoilemaan?

 

VOIMMEKO ANOA ASIOITA JEESUKSELTA JEESUKSEN NIMESSÄ?

Me saamme anoa ("aiteo", G154) asioita Jeesuksen nimessä. Siihen hän on antanut luvan (Joh.14:14). Sana "aiteo" tarkoittaa kirjaimellisesti "anoa", mutta se ei tarkoita "rukoilla", sillä "rukoilla"-sana UT:n kreikassa on "proseuchomai".

Keneltä voimme anoa asioita hänen nimessään? Mitä arvelet? Joh.14:14 on käännetty vanhassa kirkkokäännöksessä (1938) seuraavasti:

"Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen."

Sana "minulta" on todennäköisesti lisäys, mikä ei kuulu olla oikeanlaisessa käännöksessä. Perustelen nyt miksi näin uskon:

Kun tarkkailemme blueletterbible-sivustosta miten Joh.14:14 on käännetty kolmessatoista englanninkielisessä käännöksessä, me havaitsemme että vain neljä noista käännöksistä on sisällyttänyt sanan "minulta". Ja kuten ehkä huomaat, tuo sana ei esiinny Textus Receptuksessa, eikä edes kreikkalaisissa enemmistökirjoituksissa.

Sanan "minulta" sisällyttäminen tuohon jakeeseen antaa ihmisille sellaisen käsityksen, että voimme anoa asioita Jeesukselta, vaikka Jeesus ei itse opettanut että meidän pitäisi rukoilla häntä. Pikemminkin hän opetti meitä rukoilemaan Isää (Matt.6:6,9, Matt.7:11).

Jää epäselväksi keneltä pitää anoa asioita Jeesuksen nimessä, mikäli jättää pois sanan "minulta", jakeesta Joh.14:14. Mutta kun tutkitaan aihepiirin kokonaisilmoitusta UT:sta, me havaitsemme että se on Isältä jolta meidän pitää anoa asioita, ja tietenkin Jeesuksen nimessä (Joh.15:16, Joh.16:23,24,26, Ef.5:20, Kol.3:17). Kait sinä ymmärrät että viljelen suluissa olevia jakeita noinkin paljon, jotta tietäisit etten ole temmanut käsityksiäni tuulesta? Sillä tavoin saan tämän artikkelin lyhyemmäksi.

 

MITÄ JÄÄ JÄLJELLE? KETKÄ RUKOILIVAT JEESUSTA?

Rukoileeko Stefanus kuolinhetkellään Jeesusta, joka sillä hetkellä seisoi Isän oikealla puolella? (Matt.7:54-60). Rukoilemisen oikeaan määrittelyyn sisällytän sellaisen vakavamielisen seikan, että kristityt rukoilivat todistetusti Jumalaa, ja että Isä on ainoa totinen Jumala (Joh.17:3).

Mielipiteeni on, että Jeesusta ei rukoiltu lainkaan UT:ssa. Stefanuksen sanat Jeesukselle eivät olleet mikään rukous:

"Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili (epikaloumenon) ja sanoi: "Herra Jeesus, ota minun henkeni!" " (Apt.7:59).

Sana "epikaloumenon"  tulee juurisanasta "epikaleo". Se ei tarkoita "rukoilla", vaan "kutsua (nimeltä)" tai "kutsua (avuksi)", tai "vedota (jonkun nimeen)". "Epikaleo" esiintyy UT:ssa 30 kertaa 23 eri muodossa.

Kirkkokäännös 1938 kääntää "epikaloumenon" rukoilemiseksi vain kerran (Apt.7:59). "Epikaloumenon" on käännetty rukoilemiseksi (jakeessa Apt.7:59) koska suomenkieliset kääntäjät ovat ajatelleet, että Stefanus ei ole voinut kutsua Jeesusta nimeltä, ilman että se olisi ollut rukous; etenkin kun Jeesus oli sillä hetkellä, kääntäjien mielestä, ainoana Jumalana Jumalan oikealla puolella. Mutta siinä se virhe onkin, että se käännettiin rukoilemiseksi, kun oikeampi käännös olisi ollut että hän kutsui Jeesusta. Sen on helppo todistaa:

"Epikaloumenon" esiintyy UT:ssa vain kaksi kertaa (juuri tuossa muodossa). Yksi oli tämä Apt.7:59 jossa se on käännetty rukoilemiseksi. Toisen kerran se esiintyy jakeessa Apt.11:13. Katso tarkasti miten "epikaloumenon" on siinä käännetty:

"... ja hän kertoi meille, kuinka hän oli nähnyt enkelin seisovan hänen huoneessaan ja sanovan: 'Lähetä Joppeen noutamaan Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan [epikaloumenon] ...".

Rukoiltiinko siinä Pietaria? Ei, vaan siinä häntä kutsutaan. Katsotaan seuraavaksi miten 13 englanninkielistä käännöstä kääntää sanan "epikaloumenon" jakeessa Apt.7:59. Havaitsemme että se on käännetty rukoilemiseksi vain 4 kertaa. Se on lähes aina käännetty muotoon "calling upon" tai "calling out". Käytännössä meni kuten aikaisemmin kirjoitin, että se tarkoittaa "kutsua (nimeltä)" tai "vedota (nimeen)", mutta ei "rukoilla".

Silloin kun rukoilee, voi kutsua tai vedota johonkin nimeen. Jakeessa Apt.7:59 kutsutaan Jeesusta, tai vedotaan hänen nimeen, mutta ei rukoilla. Esimerkiksi Paavali "vetosi" Julius Caesariin (Apt.25:11), samalla sanalla kuin Stefanus kutsui (nimeltä) Jeesusta. Paavali käytti muotoa ἐπικαλοῦμαι siinä missä Stefanus käytti muotoa ἐπικαλούμενον. Mutta kyse on samasta sanasta sen eri muodoissa. Sen sanan juurisana on ἐπικαλέω ("epikaleo", G1941).

Ketkä muut mahdollisesti rukoilivat Jeesusta UT:ssa? Ei taida muita olla. Muut kohdat on jo käyty läpi. Joten on myös hyvin epätodennäköistä että edes Stefanus rukoili Jeesusta. Pidän sitä enemmänkin pyyntönä jossa hän kutsui Jeesusta, jotta hän olisi kivittäjilleen armollinen, koska hän tiesi että Jumala oli antanut hänelle vallan tuomita nuo kivittäjät (Joh.5:27).

 

MIKSI APOSTOLIT EIVÄT RUKOILLEET JUMALAN POIKAA?

He eivät rukoilleet Jumalan Poikaa, koska Jeesus ei opettanut heitä rukoilemaan häntä itseään, vaan Isää (Matt.6:9). He eivät rukoilleet Jumalan Poikaa, koska he olivat juutalaisia, ja juutalaiset ovat aina olleet täysin monoteisteja, paitsi niinä aikoina jolloin heillä oli väliaikaisesti epäjumalia keskuudessaan (2.Moos.32:8, Tuom.2:13,14).

Juutalaiset rukoilivat, ja yhä rukoilevat, vain yhtä Jumalaa (5.Moos.6:4, Mark.12:29). Myös Jeesus oli juutalainen. Hän oli äitinsä puolesta juutalainen. Todistetusti hän oli myös juutalainen uskonsa puolesta, sillä hän siteerasi varsin usein Tanakin kirjoituksia ja piti myös lain.

Jeesuksen uskoon tulleet juutalaiset eivät rukoilleet Jumalan Poikaa, koska siihen aikaan kristityt eivät pitäneet minkäänlaista Jumalaa Jumalan rinnalla. Vai uskallatko kenties väittää, että kuolemaisillaan oleva "Jumala", huutaa AINOALLE kuolemattomalle Jumalalle (1.Tim.6:16), "Jumalani, Jumalani"? (Matt.27:46). Onko se uskottavaa, että ainoa kuolematon Jumala sittenkin kuolee, sillä tavoin että joku toinen Jumala joutuu herättämään hänet kuolleesta? Vai etkö usko että Isä on eri olemus kuin Poika? Siinä tapauksessa, jos et sellaiseen usko, olet kieltänyt Isän ja Pojan. Niin tekee myös antikristus. Hän kieltää Isän ja Pojan (1.Joh.2:22). Toisekseen: Jos sanot että he ovat kaksi eri persoona (kolminaisuusopissa on kolme persoonaa), niin miksi uskot että he sittenkin ovat samaa olemusta?

Rukous on aina kääntymistä jonkun suuremman puoleen. Jeesuskin kääntyy suurempansa puoleen (1.Kor.11:3, 1.Kor.15:27,28) kun hän yhä harrastaa esirukoustehtäväänsä seurakuntansa puolesta (Room.8:34, Heb.7:25). Entäs miksi Isä ei ole koskaan rukoillut yhtään rukousta, vaikka Jeesus yhä rukoilee? Siksi koska hänellä ei ole siihen tarvetta. Mutta Jeesuksella on tarve yhä rukoilla Isää, koska hän elää Jumalan voimasta, kuten mekin (2.Kor.13:4). Isä ei elä muiden voimasta, vaan itsestään. Jumala on se voima (Matt.26:64, Mark.14:62). Eli hän elää itsestään.

 

ONKO VÄÄRIN RUKOILLA JEESUSTA?

Vastauksen antaminen ei ole ongelmatonta, sillä me ihmiset ymmärretään sanoja eri tavalla, ja siten me myös määritellään ne eri tavalla. Aikaisemmin, ennen kuin olin tutkinut aihepiiriä, pidin juttelemiset ja anomiset Jeesukselle rukoilemisena. Mutta jotenkin nyt vain vaikuttaa siltä, että rukoileminen ("proseuchomai") on sanan varsinaisessa merkityksessä kääntymistä JUMALAN puoleen. Kun tutkitaan alkuteksteistä ketä kristityt rukoilivat, niin tulee nopeasti siihen näkemykseen että he rukoilivat ainoastaan Isää, Jumalaa, mutta ei Jeesusta.

Koska en usko että Jeesus on se sama ainut Jumala jonka oma hän on, Jumalan Poikana, en voi myöskään sanoa että rukoilen häntä. Aikaisemmin kun olin vuosikaudet tietämätön asiasta (isien perinnäissääntöjen takia), minä luulin rukoilleeni Jeesusta, ja jopa sanoin niin tehneeni. Mutta tätä nykyä uskon, että kristittynä voi ainoastaan rukoilla ainoaa Jumalaa (Joh.5:44, Joh.17:3).

Me voimme (ja saamme) jutella Jeesukselle (veljellemme), mutta emme sanan varsinaisessa merkityksessä "rukoile" häntä (vaikka luulisimme niin). Kristittyjen pitäisi rukoilla ainoastaan Jumalaa. Kristityt eivät syyllisty laittomuuteen (eli syntiin), vaikka juttelevat Jeesukselle koska hän on välimies, ihmisten ja Jumalan välissä:

"Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus...(1.Tim.2:5).

Siinä ei sanottu että Jumala on välimiehenä Jumalan ja ihmisten välillä, vaan että ihminen on Jumalan ja ihmisten välillä. Kiinnititkö siihen mitään huomiota?

Sinun kannattaa rukoilla Isää. Sanoihan Jeesus itsekin:

"Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile ISÄÄSI, joka on salassa..." (Matt.6:6).

Hän sanoi myös:

"Rukoilkaa siis te näin: ISÄ meidän, joka olet taivaissa! ..." (Matt.6:9).

 

LOPPUTIIVISTELMÄ:

- Sana "erotau" ei viittaa rukoilemiseen, vaan pyytämiseen. Rukouksessa voi pyytää, mutta "erotau" ei silti tarkoita "rukoilla". Kaikki pyytämiset eivät liity rukoilemiseen vaikka rukouksissa voi myös pyytää.

- Sana "proskuneo" ei tarkoita "kumartaen palvoa" tai "kumartaen rukoilla", vaan se viittaa kumartamiseen. Rukouksessa voi kumartua, mutta "proskuneo" ei silti tarkoita "kumartaen palvoa" tai "kumartaen rukoilla", vaan se tarkoittaa "kumartaa" (eräänlaisena kunnianosoituksena ihmisiä tai Jumalaa kohtaan).

- Sana "epikaleo", sen monissa eri muodoissa, ei ole itsessään viittaus rukoilemiseen, vaan se tarkoittaa "kutsua (nimeltä)" tai "vedota (nimeen)".

- Sana "proseuchomai" on varmasti sellainen sana Raamatussa, joka viittaa rukoilemiseen. Kun ihmiset "rukoilivat" Jeesusta, sitä sana ei niissä yhteyksissä koskaan käytetty.

- Sana "entugchano" on myös viittaus rukoilemiseen, mutta lähinnä "esirukoilemiseen". Sitäkään sanaa ei käytetty niissä yhteyksissä jossa jotkut kääntäjät luulevat ihmisten rukoilevan Jeesusta.

- Oikeaoppiset kristityt rukoilevat ainoastaan Jumalaa, mutta voivat silti jutella Jeesukselle, koska hän on erityisasemassa "välimiehenä" Jumalan ja ihmisten välillä, ja on kaikkien kristittyjen veli ja Herra.

- Jeesus opetti rukoilemaan Isää, mutta ei koskaan itseään.

- Raamatussa ei ole mitään todisteita siitä että Jeesusta olisi rukoiltu. Siihen ymmärrykseen tulee kun rukoukseen liittyviä alkusanoja tutkii käsi sydämellä.

- On raamatullista rukoilla asioita Isältä Jeesuksen nimessä.

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä