Sana "jumaluus" tulee Uuteen Testamenttiin kreikankielen juurisanasta "theios" (G2304). Sanana se esiintyy vain 3 kertaa koko UT:ssa. Yksi kerta muodossa "theion" (Apt.17:29), ja kaksi kertaa muodossa "theias" (2.Piet.1:3, 2.Piet.1:4).

"Theios" on ADJEKTIIVI, eikä substantiivi, ja siitä syystä on väärin sanoa, esim. että "Jeesuksen Jumaluus" (Jumaluus isolla J:llä) on viittaus siihen, että hän on "Jumala"; tai kuten monet englantilaiset käännökset asian ilmaisevat, "Godhead". En myöskään ymmärrä sitä, miksi jotkut kirjoittavat "Jumaluus", isolla J-kirjaimella kesken lauseen. Iso alkukirjain ei tietenkään muuta ominaisuutta Jumalaksi.

Toki myönnän, että tuon sanan alkuperäinen merkitys on hämärtynyt sellaisille ihmisille, jotka eivät ole tutkineet sanan merkitystä etymologian avulla. Ja ehkä myös siitä syystä sanamuotoa "theion" on aikojen saatossa alettu käyttämään myös substantiivina, jopa raamatunkäännöksissä ("Godhead" ja "Deity"). Mutta sanana se ei alunperin kertonut suoranaisesti että joku on Jumala. Tämän on helppo todistaa:

Kaikkina kolmena esiintymiskertana tuota sanaa käytetään UT:ssa kuvaamaan MILLAINEN joku on, eikä kertaakaan kuvaamaan KUKA joku on. Tiesitkö tämän? Tutkitaan lähemmin kaikki olemassa olevat kolme jaetta:

1) Tässä ensimmäisessä esimerkissä viitataan jumaluudella kaikkiin niihin, jotka ovat Jumalan sukua, eikä siihen että Jumalan suku on Jumala:

"Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema" (Apt.17:29).

2) Tässä jakeessa kerrotaan että Jumalan voima on jumalallinen, eikä sitä että Jumalan voima on Jumala:

"Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään..." (2.Piet.1:3).

3) Viimeisessä esiintymiskerrassa kerrotaan, että Jumalan luonto on jumalallinen. Se ei kerro että Jumalan luonto on Jumala:

"... joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee..." (2.Piet.1:4).

Google dictionary kertoo mielestäni lyhyesti ja ytimekkäästi mitä tarkoittaa "divine" (=jumaluus):

"Of, from, or like God or god".

Eli "jumaluus" ei tarkoita "Jumala", vaan viittaa siihen mikä on Jumalasta, tai kuin Jumala/jumala.

Nykysuomen Sanakirja kertoo että sana "jumaluus" on substantiivi (s.-lyhenteellä), mutta esim. "HELPS Word-studies" kertoo että se on adjektiivi:

"2304 theíos (AN ADJECTIVE, derived from 2316 /theós, "God") – divine, manifesting the characteristics of God's nature."

Nyt kun ollaan tarkasteltu tuota sanaa "theios" raamatullisesta näkökulmasta, tutkimalla noita kolmea edellämainittua jaetta, me olemme havainneet että se sittenkin on adjektiivi!

Onko Jeesus kuin Jumala? Varmastikin. Mutta ei Jumala, vaan "niin sanottu jumala" (kts. Joh.10:34,35, 1.Kor.8:5,6).

Ollaanko me kuin Jumala? Jossakin mielessä kylläkin, vaikka emme ole Jumala. Hänhän sanoi:

"Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme..." (1.Moos.1:26).

Jumala teki meidät Poikansa kanssa kuvaksensa (1.Moos.1:26), kuten Jeesuskin on Jumalan kuva (Kol.1:15). Poikansa luomisen jälkeen Jumala teki ihmisen heidän kuvakseen (1.Moos.1:27) Poikansa kautta (Joh.1:3, Joh.1:10, Kol.1:16,17, 1.Kor.8:6).

Jumalan kuva, Jeesus, ei ole Jumala, vaan hän on kuva Jumalasta. Pidetään se asia mielessä, koska jos näin ei olisi, olisimme mekin Jumala (koska mekin olemme Jumalan kuva). Sellainen ei tietenkän sovi monoteistiseen uskoon. Tämä ensimmäinen kuva Jumalasta, eli Jeesus (Kol.1:15), hänet herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta (Room.6:4).

Jokainen valokuvaaja tietää ettei mitään selvää kuvaa synny, jos ei ole minkään asteista valoa tai kirkkautta ympäristössä. Samalla periaatteella toimii kopiokoneet. Kopiot ottavat niin sanottuja valokopioita siitä alkuperäisestä kuvasta. Ilman valoa ja kirkkautta ei tule kopioita.

Jeesus sai kirkkauden Isältä ja me saamme kirkkauden Jeesukselta, niin että mekin saamme sitä samaa kirkkautta itsellemme, jonka hän sai Isältään. Tässä saamme osallisuutta siitä samasta kirkkaudesta:

"... sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja ME MUUTUMME" (1.Kor.15:52).

"Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin KATSELEMME HERRAN KIRKKAUTTA kuin kuvastimesta, MUUTUMME SAMAN KUVAN KALTAISIKSI KIRKKAUDESTA KIRKKAUTEEN, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki" (2.Kor.3:18).

Kommentit   

anonymous
0 #1 Jesus on elohimanonymous 08.08.2017 20:16
Mielestäni kreikan sana monos on väärin käännetty suom. v. 1938 käännöksessä jakeissa Joh. 5:44 ja Joh. 17:3. Sanakirjan mukaan kreikan sana monos on adjektiivi, kun taas suomen sanat yksin, ainoastaan ja yksinään ovat adverbejä, ja jos tutkit sana sanalta jakeet Joh. 5:44, Joh 17:3, kreikankielisestä tekstistä, niin huomaat että noissa jakeissa kreikankielisellä tekstillä ja suomenkielisellä v. 1938 käännöksen tekstillä on eroavaisuutta keskenään, senkin takia että v. 1938 käännöksessä monos on käännetty adverbillä noissa jakeissa, ja että käännökseen on laitettu 'olla' verbi noihin jakeisiin [ehkä sen takia kun monos on käännetty adverbillä eikä adjektiivilla], vaikka kreikan kielisessä tekstissä ei ole 'olla' verbiä vastaavaa verbiä niissä jakeissa, joten eroa on. Mielestäni asia on siten että nykysuomenkielessä ei ole sellaista sanaa joka vastaisi täysin kreikan sanaa monos tai hebrean sanaa levad [bad] kaikissa lauseissa. [Sanakirjan mukaan sana kreikan sana monos on Septuagintassa usein käännös hebrean sanalle levad.]
Vuoden 1776 käännöksessä ja Raamattu kansalle käännöksessä sana monos on käännetty sanalla 'ainoa' noissa jakeissa Joh. 5:44 ja 17:3, tosin mielestäni myöskään sana 'ainoa' ei ole täysin täsmällinen käännös kreikan sanalle monos. [Sana sanoo, te olette elohimeja. Joh. 10:34, Psa 82:6.] Mutta en ole löytänyt mitään parempaakaan suomen kielen sanaa kuin sana ainoa käännökseksi sanalle monos jakeissa Joh. 5:44 ja 17:3 kuin sana ainoa. [Muuten, sanakirjan mukaan suomen sana ainoa on adjektiivi, ja sanakirjan mukaan kreikan sana monos on adjektiivi.]

Uskon että Jhwh on elohim ja uskon että Jesus messias on elohim.
Lainaa | Ilmoita ylläpidolle
anonymous
0 #2 Jesus on elohimanonymous 11.08.2017 16:15
Esitit sivuillasi kysymykset: Sama, vaiko eri Jumala?
Oliko Jeesus 100%:na Jumalana sama Jumala jolle hän huusi ristillä:
'Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit'?
- - - -
Uskon että Jesus on elohim. Uskon että Jesus ei ole eri elohim kuin se ainoa elohim, se jolle hän huusi elohimini, elohimini. Uskon että isä ja poika ovat yksi, mutta uskon että isä ja poika eivät ole sama. Uskon että isä ei ole poika ja että poika ei ole isä. Uskon että Jesus ei ole Jhwh. Uskon että isä on Jhwh.

Lue jakeet Heb. 1:8-9: ja pojalle: istuimesi, elohim, iäinen ja iankaikkinen, valtikka suoruuden [on] valtikka kuninkuutesi. sinä rakastit oikeisuutta ja vihaat vääryyttä, niinpä elohim, elohimisi, voiteli sinut öljyllä ilon, [ohi] kumppanuksistasi
 
[Heb 1:8-9 on osittain siteeraus psalmista 45:7-8]

Huomasitko ensimmäisen elohim sanan ja sitten myöhemmin sanat elohim, elohimisi?

[Joh. 10:30] minä ja isä yksi olemme

[jakeesta Joh. 14:9-10] Jesus sanoi hänelle: niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän, kuinka sinä sitten sanot: näytä meille isä. Etkö usko että minä isässä ja isä minussa on. Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni, ja isä minussa asuva, hän tekee ne työt

[2. Moos. 20:2-3] Minä Jhwh elohimisi joka toi sinut ulos maasta Egyptin huoneesta orjien. Älköön olko sinulle elohimejä toisia päälle kasvojeni

Olet nostanut esiin myös jakeen 2.Moos. 20:2-3 Kommentoin sitä siten että uskon että Jesus messias ei ole toinen elohim. [Sen lisäksi olen lukenut myös opetettavan että Jesus on elohimin kasvot.]

[Mal 3:1 katso, lähetän sanansaattajani ja hän on raivaava tien kasvoilleni ja silmänräpäyksessä tulee temppeliinsä hallitsija jota etsitte ja liiton sanansaattaja, jota te halajatte. katso, hän tulee,sanoo Jhwh sebaot

[Sanan hallitsija jakeessa Mal 3:1 hebreaksi adon määräisen artikkelin ha kanssa.]
Hebrean sana panim, suomeksi kasvot, löytyy mm. edellämainituissa jakeissa 2.Moos. 20:3 ja Mal. 3:1 sekä myös jakeesta Jes. 43:10. Panim blueletterbible.org/.../...
Sanakirjan mukaan sanalla panim on useampia merkityksiä, mutta mielestäni sanakirjan mukaan vaikuttaa siltä, että perusmerkitys on kasvot, mielestäni ei ole ainakaan väärin kääntää sitä sanalla kasvot tuossa jakeessa. 2.Moos. 20:3, toki arvelen että sen voisi kääntää tuossa jakeessa myös jollain muulla sanalla kuin sanalla kasvot. Monissa englanninkielisissä käännöksissä se on käännetty sanalla before tuossa jakeessa, mutta Moshe Yoseph Koniuchowsky on kääntänyt tuon jakeen Restoration Scriptures käännöksessään seuraavasti: You shall have no other elohim before my face . [Muuten en suosittele sitä Moshen tekemäää käännöstä, sillä mielestäni se on Uuden testamentin osalta varsin epätarkka, ja mielestäni Moshella on judaistisia harhaoppeja.]
Scripture4all interlineaarikäännöksessä scripture4all.org/.../exo20.pdf jakeen 2.Moos. 20:3 loppuosassa sanat elohim acher panim taivutusmuodoissa preposition kanssa on käännetty sanoilla: elohim other-ones on faces-of-me.

Olen lukenut opetettavan myös, että Jesus on Jhwh:n käsivarsi. [Jes. 53:1-6] Kuka uskoi meidän kuulutuksemme, kenelle Jhwh:n käsivarsi paljastettiin

Olet nostanut esiin myös jakeen Jes. 43:10. Kommentoin jaetta Jes. 43:10 siten että uskon että Jesus ei ole toinen elohim.

Jakeen Jes. 43:10 Orthodox Jewish Bible … before Me there was no El formed, neither shall there be after Me.

Muuten, tuossakin jakeessa Jes. 43:10 on sana panim, tuossa käännetty sanalla before.

Itse kääntäisin tuon lauseen Jes 43:10 loppuosan seuraavasti: 'kasvojeni edessä ei muovattu elohimia ja takanani ei tule olemaan' ,
tai seuraavasti 'edessäni ei muovattu elohimia ja takanani ei tule olemaan'.
- - - - –
[Jes. 53:1-6] Kuka uskoi meidän kuulutuksemme, kenelle Jhwh:n käsivarsi paljastettiin
Hän kasvoi hänen edessään niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet.
Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. me pidimme häntä rangaistuna, elohimin lyömänä ja vaivaamana
Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. ja Jhwh heitti hänen päällensä kaikkien meidän rikoksemme.

- - - –
Huomatus koskien jaetta Mal. 3:1 ja eräitä kohtia Uudessa testamentissa. Jakeessa Mal 3:1 on sanan panim edessä eri prepositio kuin jakeessa 2.Moos 20:3.
Ja jakeen Mal. 3:1 kreikankielisessä Septuagintakäännöksessä on sanat pro prosopou mou,
kun taas jakeissa Matt. 11:10, Mark. 1:2 ja Luuk. 7:27 on snat pro prosopou sou.

mou suomeksi minun
sou suomeksi sinun
prosopon suomeksi kasvo

Jakeissa Matt. 11:10, Mark. 1:2 ja Luuk. 7:27 on kreikan sana prosopon, [taivutusmuodossa prosopou] vaikka sitä ei ole käännetty suomalaiseen vuoden 1938 käännökseen, vaikka sana prosopou löytyy näistä jakeista kaikista tietämistäni kreikankielistä teksteistä
Lainaa | Ilmoita ylläpidolle
anonymous
0 #3 Jesus on elohimanonymous 11.08.2017 19:30
[1. Kor. 8:6] vaan meille yksi elohim isä josta kaikki ja me häneen ja yksi hallitsija Jesus messias jonka lävitse kaikki ja me hänen lävitseen

Huomauttaisin että tuossa jakeessa 1. Kor. 8:6 ei ole sanaa "ainoastaan", vaikka vuoden 1938 käännökseen on laitettu sana "ainoastaan" jakeeseen 1.Kor. 8:6, Muuten, tuossa lauseessa ei ole myöskään sanaa monos.

Jakeessa Mark. 10:18 on mielestäni käännösvirhe vuoden 1938 käännöksessä. Lauseessa ei ole ”yksin” sanaa, vaan sana heis, suomeksi yksi, määräisen artikkelin ja sanan theos edellä.
Ja Jesus puhui hänelle: miksi minua sanot hyväksi. Ei kukaan hyvä paitsi yksi - elohim.
- - - -
Olen lukenut opetettavan että termi elohim on yleisnimi. Termi elohim on useimmiten käännetty sanalla Jumala suom. v. 1933 käännöksessä. Arvelen että iso alkukirjain sanassa Jumala suom. Raamatunkäännöksessä saattaa hämätä joitain luulemaan sitä Israelin elohimin nimeksi.
Arvelen että jos luulee että Israelin elohimin nimi olisi Jumala, niin saattaa olla vaikeampi ymmärtää että Jesus messias on elohim.

Sinä opetit, että Jeesus ei ole Jumala, sinä opetit että Jeesus on 'niin sanottu jumala'. Minä uskon että Jesus on elohim, ja uskon että Jesus on tosi elohim, mutta uskon että hän ei ole Jhwh. Uskon myös että poika on kaiken luomuksen esikoinen ja elohimin luomuksen alkupää.

[jakeesta Ilm. 3:14] nämä sanoo amen, todistaja uskollinen ja tosi, elohimin luomuksen alkupää

[Kirjeestä Kol. 1:15-16] joka on näkymättömän elohimin kuva, kaiken luomuksen esikoinen, koska hänessä luotiin kaikki [ne] taivaissa ja [ne] päällä maan ..

[ Joh. 1:1] alussa oli sana ja sana oli luona elohimin ja sana oli elohim.

[jakeesta 1. Joh. 5:20] ... ja olemme siinä todessa pojassaan Jesus messiaassa. Tämä on tosi elohim ja elämä iäinen

  [kirjeestä 1.Tim. 3:16] … elohim ilmestyi lihassa

Lue tuo jae 1.Tim. 3:16 byzanttilaisesta tekstistä tai textus receptuksesta käännetystä käännöksestä, älä vuoden 1938 käännöksestä.
Lainaa | Ilmoita ylläpidolle
Pete
0 #4 VS. "Jeesus on elohim"Pete 11.08.2017 22:09
Kiitos mielenkiinnostasi sivustoani kohtan.

Mikä on innoituksesi syy jonka takia kommentoit niinkin paljon kuin olet tehnyt? Oliko vaikutteena kenties se, että saisit osoittaa, että olen harhainen tulkinnoissani? En ole sitä vastaan, jos uskot että olen harhainen, tai jos haluat näyttää sen toteen. Jokainen saa uskoa mitä haluaa. Mutta en jaksa väitellä sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät ole ensin jaksaneet lukea mitä minulla on ollut sanottavaa kolminaisuudesta, joko sivustosta jumalaoppia.com taikka kertokaa-totuus.com. He jotka lukevat nuo kirjoitukset tarkkaan ajan kanssa, he tietävät jo että minä olen jo vastannut lähes kaikkeen mistä minua syytetään tai sormella osoitetaan. He voivat havaita että olen kääntänyt lähes kaikki kivet jo moneen kertaan, eikä sinunkaan kommenteissa paljon mitään uutta ole. Tiedän ja tunnen joka ikisen verukkeen jolla minut yritetään todistaa harhaiseksi. Usko pois! Näitä on vatkattu jo perin juurin ihan vuositolkulla etuperin ja välillä takaperin, enkä yksinkertaisesti enää jaksa tuota antikristillistä Joh.1:1 ABC-lässytystä, jossa ainoasta Jumalasta ollaan tehty persoonallisuushäiriöisen, tai peräti kahden taikka kolmen persoonan käsitteen. Nykykristillisyydessä ei näet enää haluta uskoa todeksi että logos voi myös olla viittaus Jumalan aikojen alussa olevaan suunnitelmaan, ajatuksen tai sanomaan, jossa hän käyttäisi Poikaansa välikappaleena kun hän ilmestyisi lihassa, ja jonka jälkeen häntä kutsuttaisiin Jumalan sanaksi (Ilm.19:13). Enkä myöskään ymmärrä, miksi kristityt kieltäytyvät näkemästä Ramatusta, että theos, kuten myös elohim, että ne eivät ole aina viittauksena pelkästään ainoaan Jumalaan, vaan myös monen monta kertaa Jumalan sanan vastaanottaneisiin ihmisiin, enkeleihin ja jopa sielunviholliseen. Pitääkö kaivaa jakeet esille, vai jaksatko etsiä ne kirjotuksistani? Uskon siis, että niitä sanoja käytettiin - etymologiaa tutkimalla - ei ainoastaan substantiivina, vaan myös adjektiivina ("mahtava"/"voimallinen").

Minusta tuntuu siltä, että jos sinulla on noinkin paljon intoa kirjoittaa vajavaisista tulkinnoistani ja muiden tekemistä käännöksistä niin sinun kannattaisi perustaa oman sivuston tai blogin, jossa niitä sitten käsittelisit, jotta mahdollisimman moni pääsisi lukemaan mahdollisimman raitista ja virheetöntä opetusta. Minulla ei nimittäin ole hirveästi nykyään enää aikaa paneutua muiden ihmisten kommenteihin, varsinkaan jos ne ovat niin pitkiä kuin ne näyttävät välillä olevan.

Lainaus: "Mielestäni kreikan sana monos on väärin käännetty suom. v. 1938 käännöksessä jakeissa Joh. 5:44 ja Joh. 17:3."

Eli paras käännösehdotuksesi oli tuo "ainoa Jumala". Ei se kait ole paha sekään. Mutta jos sanotaan, että "yksin olet totinen Jumala" tai vaihtoehtoisesti "olet ainoa Jumala", niin ei kait niissä niin paljon eroavuutta ole, että vain toisen niistä pitäisi hyväksyä, varsinkaan jos ei ole mitään täydellisen sanatarkkaa vastinetta suomeksi. Niinhän sinä kirjoitit. Molemmat tarkoittaa kutakuinkin samaa asiaa, ja siitä syystä molempia tapoja on käytetty eri raamatunkäännöksissä (minkä näkee erityisesti englanninkielisistä käännöksistä joita onkin runsaasti). Molemmissa tapauksissa on kyse vain yhdestä Jumalasta, eli siitä ainoasta Jumalasta. Molemmissa käännöstavoissa on keskipisteessä se yksi ja ainoa tosi Jumala (muut jumalat ovat vain "niin sanottuja jumalia", aivan kuten Paavali asian esitti). Jeeusken puheen sekaan ei siis mahdu muita jumalia, ei isoja eikä pieniä, jos kerran Jeesus oli sitä mieltä että Isä on ainoa Jumala.

Riippumatta siitä, sanoiko Jeesus Isäänsä ainoaksi Jumalaksi, tai että hän on yksin Jumala, niin niistä voi päätellä ihan saman asian, eli sen, että ei voi olla kolmea eri persoonaa jotka ovat kaikki yksi ja sama Jumala. Jos Jumala olisi kaksi taikka kolme persoonaa, niin silloinhan ei käytettäisi VT:ssa JHVH:sta kun vain monikollisia verbejä ja adjektiiveja monikollisen elohimin kanssa. Kyllä ne juutalaiset rabbit ihan oikein opettaa, kun kertovat että elohim pitäisi tulkita monikolliseksi ainoastaan silloin, kun siihen liitetyt verbit ovat myös monikollisia. Mutta eivätpä ole. Kun on kyse JHVH:sta, niin tuhansissa kerroissa käytetään vain yksikkömuotoisia verbeja ja adjektiiveja. Entäs kuinka monta monikollista esimerkkiä löydät silloin kun kyse on JHVH:sta? Eipä taida ole kovin montaa, ja jos onkin alle kuusi esinmerkkiä, niin voidaanko varmasti sanoa että ainoa Jumala on persoonallisuushäiriöinen kun ei aina itsekään tiedä milloin on Isä ja milloin Poika? Mahtaako Paavikin olla monikollinen, kun häntäkin kutsutaan sanoilla "teidän korkeutenne"? Vai johtuneeko sekin siitä, että monikollisuudella halutaan viitata majesteettisuuteen tai osoittaa kunnioitusta sille jota pidetään suuruutena?

Onko sinun vaikeata uskoa että on olemassa vain yksi totinen (taikka tosi) Jumala joka on Jeesuksen Isä ja meidän Isä? Vai olenko nyt ymmärtänyt jotain väärin? Jos uskot että Jeesus on myös elohim, niin miksi hän sanoo Isälleen, että ainoastaan Isä on totinen Jumala? Ja miksi Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että ei kukaan ole nähnyt Jumalaa, jos hän kerran seisoi ilmielävänä heidän edessään sanoessaan sen?
Lainaa | Ilmoita ylläpidolle

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä