Paljon "semmoisia" jumalia:

Raamatun mukaan on olemassa paljon "niin sanottuja jumalia" jotka eivät tittelistä huolimatta ole luonnostaan jumalia (Gal.4:8):

1.Kor. 8:5 Sillä vaikka olisikin NIIN SANOTTUJA JUMALIA, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja NIITÄ ON PALJON SEMMOISIA JUMALIA ja herroja,
1.Kor. 8:6 NIIN ON MEILLÄ KUITENKIN AINOASTAAN YKSI JUMALA, ISÄ, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.

Näillä "niin sanotuilla jumalilla" ei ole ainoan Jumalan ominaisuuksia (Joh.5:44,  Joh.17:3). Jeesus kuuluu niiden joukkoon Jumalan Poikana. Tämän on helppo todistaa Raamatusta:

Raamattu todistaa että Jeesus ei ole luonnostaan Jumala, vaikka on Jumalan Poika:

1) Jumala elää omasta voimastaan. Mutta Jeesus elää Jumalan voimasta (2.Kor.13:4, Joh.6:57).

2) Jumala on ainoa jolla on kuolemattomuus (1.Tim.6:16). Mutta Jeesus kuoli (Joh.19:30, Ilm.1:18).

3) Jumala ei tarvitse ketään toista ollakseen suvereenisesti Jumala. Mutta Jeesus on riippuvainen Jumalasta (Joh.5:26,30, Joh.6:57, 2.Kor.13:4).

4) Jumalaa ei ole luotu, vaan on aina ollut olemassa. Mutta Jeesus on luotu (Kol.1:15,  Ilm.3:14,  Snl.8:22, Snl.8:24,25, Ps.2:7, Heb.1:5,  Room.8:29, Heb.2:11).

5) Jumala on ainoa joka ei rukoile. Mutta Jeesus rukoilee yhä tänäkin päivänä (Heb.7:25,  Room.8:34).

6) Kukaan ei ole pomo Jumalalle. Mutta Jeesuksen pomo on Jumala (1.Kor.15:27,28, 1.Kor.11:3).

7) Jumala ei ole saanut valtaa keneltäkään. Mutta Jeesus sai vallan Jumalalta (Matt.28:18, Joh.13:3, Luuk.10:22, Fil.2:9).

8) Jumalaa ei ole kukaan synnyttänyt. Mutta Jeesus on Jumalan synnyttämä (Snl.8:22,24,25, Ps.2:7, RKK-Joh.3:16,18, Heb.1:5, Heb.2:11, Heb.5:5, Apt.13:33).

9) Jumala ei ole ihminen (4.Moos.23:19, 1.Sam.15:29). Mutta Jeesus on ihminen (1.Tim.2:5).

10) Jumala ei ole pahan kiusattavissa (Jaak.1:13). Mutta Jeesus koki kiusauksia (Luuk.4:13, Heb.4:15).

11) Jumalalla ei ole omaa Jumalaa. Mutta Jeesuksella on oma Jumala (Mark.15:34, Joh.20:17, RKK-Room.15:6, 1.Kor.11:3, 2.Kor.1:3, 2.Kor.11:31, Ef.1:3, Ef.1:17, Kol.1:3, Ilm.3:12).

12) Jumalalla ei ole veljiä. Mutta Jeesuksella on veljiä (Matt.12:50, Matt.28:10, Joh.20:17, Room.8:29, Heb.2:11).

13) Jumala ei ole kenenkään palvelija. Mutta Jeesus on Jumalan palvelija (Jes.42:1, Jes.49:5, Jes.52:13, Jes.53:11, Matt.12:18, Joh.4:34, Joh.5:36, Joh.6:38,39, Joh.14:31, Joh.17:4,  RKK-Apt.3:13, RKK-Apt.3:26, Fil.2:7, Heb.10:7-9).

14) Jumala ei ole saanut käskyjä keneltäkään. Mutta Jeesus sai käskyjä Jumalalta (Joh.12:49, Joh.14:31, Joh.15:10, Joh.17:4).

15) Kukaan ei ole nähnyt Jumalaa (2.Moos.33:20, Joh.1:18, Joh.6:46, 1.Tim.6:16, 1.Joh.4:12,20). Mutta monet näkivät Jeesuksen (Luuk.1:2, 1.Kor.15:6, 2.Piet.1:16, 1.Joh.1:1).

16) Jumala on näkymätön (Kol.1:15, 1.Tim.1:17). Mutta Jeesuksen ovat monet nähneet (Luuk.1:2, 1.Kor.15:6, 2.Piet.1:16, 1.Joh.1:1).

 

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä