Teologisessa Suomi-Englanti sanastossa on tällä hetkellä yli 750 sanaa joita käytetään teologisissa piireissä. Paikkakuntien nimiä ja henkilönimiä ei ole otettu mukaan luetteloon, paitsi poikkeuksellisesti vain muutama.

 

Halutessasi voit tulostaa tämän sanaston itsellesi tai oppilaillesi. Tarvitset noin 24 kpl A4-paperia.

 

Teologista sanastoa saa vapaasti kopioida ja käyttää kaikissa julkisissa opetustarkoituksissa, sillä edellytyksellä että taulukon alapuolella oleva copyright-merkintä on näkyvissä. Sanastoa ei saa käyttää kaupallisissa tarkoituksissa ilman erillistä lupaa. Mikäli haluat luvan kaupallisuutta varten voit toki lähettää kirjallisen lupahakemuksen sähköpostitse, osoitteeseen info(a)jumalaoppia.com.

 

Sanaston saa siirtää/kopioida nettisivustoihin ilman uutta erillistä lupaa, edellyttäen että sivulle jätetään toimiva linkki sivustollemme. Silloin pitäisi seuraava rivi ja linkki olla sanaston mukana (kts. sanaston alareuna):

"Copyright © www.jumalaoppia.com".

 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö

Suomi

Englanti

 A

 

Aamen

Amen

Abbedissa

Abbess

Adventisti

Adventist

Adventismi

Adventism

Adventti

Advent

Adventtikirkko

Adventist Church

Advokaatti

Advocate

Agape rakkaus

Agape love

Agnostikko

Agnostic

Agnostisismi

Agnosticism

Ahneus

Greed, Greediness, Covetousness

Aikakirja

Chronicle

Aikajana

Timeline

Alba

Alb

Alfa ja Omega

Alfa and Omega

Alkusynti

Original sin

Allegoria

Allegory

Almu

Alms, Donation, Aid

Alttari

Altar

Alttarin sarvet

Horns of Altar

Amen (vanhahtava)

Amen

Amillennialismi

Amillennialism

Anabaptismi

Anabaptism

Anabaptisti

Anabaptist

Analogia

Analogy

Anateema

Anathema

Angelologia

Angelology

Angelus

Angelus

Anglikaaninen kirkko

Anglican Church

Animismi

Animism

Animistinen

Animistic

Annihilaatio

Annihilation

Anteeksianto

Forgiveness

Antikristillinen

Anti-Christian

Antikristillisyys

Anti Christianity

Antikristus

Antichrist

Antinomismi

Antinomianism

Antisemitismi

Anti-Semitism

Antropologi

Anthropologist

Antropologia

Anthropology

Antropologinen

Anthropological

Antropomorfismi

Anthropomorphism

Antroposentrinen

Anthropocentric

Antroposofi

Anthroposophist

Apokalypsi

Apocalypse

Apokalyptinen

Apocalyptic

Apokryfi

Apocrypha

Apokryfinen

Apocryphal

Apokryfiset kirjat

Apocryphal books

Apollinarismi

Apollinarism, Apollinarianism

Apologeetta

Apologist

Apologia

Apologia

Apostasia

Apostasia

Apostoli

Apostle

Apostolinen

Apostolic

Apostolinen uskontunnustus

Apostles’ Creed

Apostolinvirka

Apostolate

Apoteoosi

Apotheosis

Apotti

Abbot

Apparitio

Apparition

Aramea

Aramaic

Aramean kieli

Aramaic language

Areiolainen

Arian

Areiolaisuus

Arianism

Arianismi

Arianism

Arkienkeli

Archangel

Arkirealismi

Everyday realism

Armo

Grace

Armolahja

Free gift, gift (käännöksissä), Charism

Ateismi

Atheism

Ateisti

Atheist

Athanasioksen uskontunnustus

Athanasios Creed

Augsburgin tunnustus

Augsburg’s confession

Autuas

Blessed, Happy

Autuus

Blessedness, Happiness, Beatitude

Avioliitto siunaus

Marital blessing, Nuptial Blessing

B

 

Baabel

Babel

Baptisti

Baptist

Baptismi

Baptism

Bulla

Bull, Papal bull

C

 

D

 

Deismi

Deism

Dekaani

Dean

Dekalogi

Decalogue

Demoni

Demon

Demonisoida

Demonize

Demonisoituneet

The demoniacs, The demon-possessed

Demonisoitunut

Demonized

Despootti

Despot

Despotismi

Despotism

Diakoni

Deacon

Diaspora

Diaspora

Diasporatutkimus

Diaspora research

Didakhe

Didache

Dogmatiikka

Dogmatics

Dogmatismi

Dogmatism

Dogmi

Dogma

Doksologia

Doxology

Doktriini

Doctrine

Duaali

Dual

Dualismi

Dualism

Dualistinen

Dualistic

E

 

Eettinen

Ethical, Ethic

Egyptologia

Egyptology

Ehtoollinen

Communion, The Lord's Supper, Eucharist

Ehtoollismalja

Chalice

Ehtoollispikari

Chalice

Eksegeesi

Exegesis

Eksegetiikka

Exegesis

Eksiili

Exile

Eksistenssi

Existence

Eksistentialismi

Existentialism

Eksistentialistinen

Existentialistic

Ekskommunikaatio

Excommunication

Eksorkismi

Exorcism

Eksorsismi

Exorcism

Ekumeeninen

Ecumenical

Ekumenia

Ecumenism

Elämä

Life

Elävä

Alive

Enkeli

Angel

Enkelioppi

Angelologia

Ennustus

Prediction, Prophecy

Ensihedelmät

Firstfruits, First fruits

Epilogi

Epilogue

Episkopaali

Episcopalian

Episkopaalinen kirkko

Episcopal Church

Epistemologia

Epistemology

Epistola

Epistle

Epitafi

Epitaph

Epäillä

Doubt

Epäjumala

Idol, False god

Epäusko

Unbelief, Disbelief

Erehtymättömyys

Infallibilty

Erehtymätön

Infallible

Esikoinen

Firstborn

Esirukous

Intercession

Eskatologia

Eschatology

Eskatologinen

Eschatological

Esoteerinen

Esoteric

Este

Impediment

Eukaristi

Eucharist

Eunukki

Eunuch

Eutanasia

Euthanasia

Etiikka

Ethics

Etymologia

Etymology

Evankelinen

Evangelical

Evankeliointi (US.)

Evangelisation

Evankeliointi (UK.)

Evangelization

Evankelista

Evangelist

Evankeliumi

Gospel

F

 

Farisealainen (adj.)

Pharisaic

Farisealaisuus

Pharisaism

Fariseus (subst.)

Pharisee

Fatalismi

Fatalism

Filosofia

Philosophy

Fundamentalismi

Fundamentalism

Fundamentalisti

Fundamentalist

G

 

Gnostikko

Gnostic

Gnostilaisuus

Gnosticism

Gnostisismi

Gnosticism

H

 

Haades

Hades

Hamartiologia

Hamartiology

Harha

False belief, False idea, Misconception

Harhaoppi

False doctrine, Heresy

Harmageddon

Armageddon

Harmagedon

Armageddon

Harras

Devout, Devoted, Pious

Hellenismi

Hellenism

Hellenisti

Hellenist

Helluntai

Pentecost

Helluntaiherätys

Pentecostal movement

Helluntailaisuus

Pentecostalism

Helluntailainen

Pentecostal

Helvetti

Hell

Hengellinen

Spiritual

Hengellisyys

Spirituality

Hengen hedelmä

Fruit of the Spirit

Henki

Spirit

Henkikaste

Baptism in the (Holy) Spirit

Henkinen

Spiritual

Heprea

Hebrew

Heprealainen

Hebrew

Heprean kieli

Hebrew, Hebrew language

Heresia

Heresy

Hermeneutiikka

Hermeneutics

Herra

Lord

Herran palvelija

Servant of the Lord

Herran siunaus

Lord’s prayer

Herruus

Authority, Domination, Supremacy

Herätys

Revival

Heterodoksi

Heterodox

Hiippakunta

Diocese, Bishopric

Himo

Lust

Homiletiikka

Homiletic

Homileettinen

Homiletic, Homiletical

Hospitsi

Hospice

Humanismi

Humanism

Hurskas

Devout, Devoted, Pious

Hyperbola

Hyperbole

Hypoteesi

Hypothesis

Hyväntekeväisyys

Charity

I

 

Iankaikkinen

Eternal

Iankaikkisuus

Eternity

Identiteetti

Identity

Idiomi

Idiom

Idoli

Idol

Ihme

Miracle

Ihmisen Poika

Son of Man

Ikoni

Icon

Ikuinen

Eternal

Ikuisuus

Eternity

Ilmestys

Revelation

Ilosanoma

Gospel

Immanenssi

Immanence

Imputoida

Impute

Inkarnaatio

Incarnation

Inkvisiittori

Inquisitor

Inkvisitio

Inquisition

Inspiraatio

Inspiration

Interlineaari

Interlinear

Interpolaatio

Interpolation

Interpolaattori

Interpolator

Intuitio

Intuition

Israel

Israel

Itsevaltias

Autocrat, Despot, Dictator

Iäti

Always, Forever, Eternally

J

 

Jahve

Jahveh, Jahweh, Yahweh, Yahwe

Jeesus

Jesus

Jehova

Jehovah

Jehovan todistaja

Jehovah’s witness

Jehovan todistajat

Jehovah’s witnesses

Jesuiitta

Jesuit

Judaismi

Judaism

Juhla

Celebration

Jumala

God

Jumalallinen

Godly

Jumalan Karitsa

The Lamb of God, God’s lamb

Jumalanpalveluspuku

Vestment

Jumalan Poika

The Son of God, God’s Son

Jumalan rakkaus

The love of God, God’s love

Jumalan Sana

The Word of God, God’s Word

Jumalan tahto

The will of God, God’s will

Jumalan valtakunta

The Kingdom of God, God’s Kingdom

Jumalan viha

Wrath of God, God’s Wrath

Jumalaton

Godless, Impious, Ungodly

Juomauhri

Drink-offering

K

 

Kaanaa

Canaan

Kaanon

Canon

Kaikkivaltias

Almighty

Kaikkivoipa

Almighty

Kaitselmus

Providence

Kalvinilaisuus

Calvinism

Kalvinismi

Calvinism

Kalvinisti

Calvinist

Kapituli

Chapter

Kardinaali

Cardinal

Karisma

Charisma

Karismaatikko

Charismatic

Karismaattinen

Charismatic

Kaste

Baptism

Kasukka

Chasuble, Cassock

Katakombi

Catacomb

Katedraali

Cathedral, Minster

Katekeetta

Catechist

Kateketiikka

Catechesis

Katekismus

Catechism

Katekumeeni

Catechumen

Katkismus

Catechism

Katolilaisuus

Catholicism

Katolinen

Catholic

Katolisuus

Catholicism

Katumus

Repentance, Contrition

Katumusharjoitus

Penance

Katuvainen

Repentant, Contrite

Kerettiläinen

Heretic

Kerubi

Cherub, Cherubim

Kielilläpuhuminen

Speaking in tongues

Kieltää

Deny

Kiirastuli

Purgatory

Kiitollisuus

Gratitude, Gratefulness

Kirkkoherra

Vicar, Parson

Kiusaus

Temptation

Kirjaimellinen

Literal

Kirjaimellinen merkitys

Literal Sense

Kirjoittaa

Scribe

Kirjoitukset

Scriptures, Writings, Texts

Kirjoitus

Scripture, Writing, Text

Kirjuri

Scribe

Kirkkaus

Glory, Light

Kirkko

Church

Kirkkoisät

Church fathers

Koettelemus

Tribulation

Kokous

Meeting, Assembly

Kolminaisuus

Trinity

Kolminaisuusopin kannattaja

Trinitarian

Kolminaisuusoppi

Trinitarianism

Kolmiyhteinen

Triune

Konfirmaatio

Confirmation

Konklaavi

Conclave

Konkordaatti

Concordat

Konkordanssi

Concordance

Konstantinopoliksen kirkolliskokous

Council of Constantinople

Konteksti

Context

Konventikkeli

Conventicle

Konventti

Convention, Convent

Koodeksi

Codex

Koraali

Choral

Koraani

Koran, Qur’an

Kosmologia

Cosmology

Kosmopoliittinen

Cosmopolitan

Kreikka

Greek

Kreikkalainen

Greek

Kreikkalaiskatolinen kirkko

Greek Catholic Church

Kreikan kieli

Greek, Greek language

Kristitty (erisnimi)

Christian

Kristillinen (adj.)

Christian

Kristillinen Tiede (järjestö)

Christian Science

Kristologia

Christology

Kristuksen paluu

The return of Christ

Kristuksen sijainen

Vicar of Christ

Kristus

Christ

Kronologinen

Chronological

Krusifiksi

Crucifix

Kruunu

Crown

Kulmakivi

Cornerstone

Kultti

Cult

Kunnia

Glory, Honor

Kunnioittaa

Honour

Kuolema

Death

Kuolematon

Immortal

Kuolemattomuus

Immortality

Kuolevainen

Mortal

Kuollut

Dead

Kuoro

Choir, Chorus

Kutsumus

Calling, Mission, Vocation

Kveekari

Quaker

Kymmenen käsky

Ten Commandments, Decalog

Kymmenykset

Tithe

Kymmenyksien maksaminen

Tithing

Käsikirjoitus

Manuscript, Script

Käsky

Commandment, Command

Kääntyminen

Conversion

Kääntymys

Conversion

Kääntyä

convert

L

 

Lain teot

Works of the law

Laittomuuden ihminen

The man of lawlessness

Laki

Law

Lapsus

Lapse, Slip of the tongue

Lauma

Flock

Legalismi

Legalism

Legalisti

Legalist

Legalistinen

Legalistic

Liberaali

Liberal

Liberaaliteologia

Liberal theology

Liberaattori

Liberator

Libertiini

Libertine

Liiton arkki

The Arc of the Covenant

Liha (ihmisen)

Flesh

Lihallinen

Fleshly

Liiton arkki

The Arc of the Covenant

Liitto

Covenant

Litania

Litany

Liturgi

Liturgist

Liturgia

Liturgy

Lohikäärme

Dragon

Lunastus

Redemption

Luoja

Creator

Luominen

Creation

Luomistyö

Creation

Luopio

Backslider

Luopuminen (uskosta)

Apostasy

Luopumus

Apostasy

Luostari

Cloister, Abbey, Monastery, Nunnery

M

 

Maaginen

Magical

Maallikko (adj.)

Lay

Maallikko (subst.)

Layman

Majuskeli

Majuscule

Manala

Underworld, Netherworld

Manifestaatio

Manifestation

Marttyyri

Martyr

Masoreettinen teksti

Masoretic text

Mausoleumi

Mausoleum

Meedio

Medium, Psychic

Meditaatio

Meditation

Mediumi

Medium, Psychic

Menestysteologia

Prosperity theology

Merkki

Sign

Messianismi

Messianism

Messias

Messiah

Messu

Mass

Messupuku

Vestment

Mestari

Master

Metafysiikka

Metaphysics

Metafyysinen

Metaphysical

Metamorfoosi

Metamorphosis, Transfiguration

Metodismi

Methodism

Metodisti

Methodist

Metodistikirkko

Methodist Church

Metropoliitta

Metropolitan

Militarismi

Militarism

Millennialismi

Millennialism

Millenniumi

Millennium

Minareetti

Minaret

Minuskeli

Minuscule

Mirha

Chrism

Modalismi

Modalism, Sabellianism

Monarkia

Monarchy

Moniavioisuus

Polygamy

Monoteismi

Monotheism

Monoteisti

Monotheist

Monoteistinen

Monotheistic

Mooses

Moses

Moraali

Moral

Moraalikäsitys

Moral view, Moral sentiment

Moraalilaki

Moral law

Moraalinen

Moral

Moraaliton

Immoral

Moraalittomuus

Immorality

Moralismi

Moralism

Mormoni

Mormon

Mormonin kirja

Book of Mormon

Mormonismi

Mormonism

Moskeija

Mosque

Muhamettilainen

Muslim

Munkkiluostari

Monastery

Mysteeri

Mystery

Mystiikka

Mystics

Mystikko

Mystic, Magician

Mystinen

Mystical, Enigmatic

Mytologia

Mythology

Myytti

Myth

N

 

Neitseestä syntyminen

Virgin birth

Neitsyt

Virgin

Nekromantia

Necromancy

Nekromantikko

Necromancer

Neo-ortodoksia

Neo-Orthodoxy

Nikea

Nikaia

Nikean kirkolliskokous

Council of Nicea

Nikean uskontunnustus

Nicene Creed

Nokturni

Nocturne

Noviisi

Novice, Tenderfoot, Beginner

Nunna

Nun

Nunnaluostari

Nunnery, Convent

Näkijä

Seer

Näky

Vision

O

 

Oikeudenmukainen

Just

Oikeudenmukaisuus

Justice

Okkultismi

Occultism

Okkultisti

Occultist

Okkultistinen

Occult, Occultic

Olemus

Essence, Substance

Omatunto

Conscience

Omnipresenssi

Omnipresence

Ontologia

Ontology

Ontologinen

Ontological

Oodi

Ode

Opetuslapsi

Disciple

Opinkappale

Doctrine

Oraakkeli

Oracle

Orja

Slave

Ortodoksi

Orthodox

Ortodoksia

Orthodoxy

Ortodoksinen kirkko (subst.)

Orthodox Church

Ortodoksisuus

Orthodoxy

P

 

Paasto

Fast

Paasto (kirkollisena traditiona)

Lent

Paastoaminen

Fasting

Paavi

Pope

Paavius

Papacy

Paha

Evil

Paha henki

Evil spirit

Pahuus

Evilness

Pakana

Gentile, Pagan

Pakkosiirtolaisuus

Exile

Palvoa

Worship, Praise

Palvonta

Worship, Praise

Panetella

Slander, Vilify, Smear

Panteismi

Pantheism

Panteisti

Pantheist

Papinvirka

Ministry

Papisto

The priests, Clergy

Pappeus

Priesthood

Pappi

Priest, Minister

Papyrus

Papyrus

Paradoksaalinen

Paradoxical, Self-contradictory

Paradoksi

Paradox

Paradoksinen

Paradoxical, Self-contradictory

Parafraasi

Paraphrase

Parannus

Repentance, Contrition, Penance

Parantua

Heal

Parantunut

Healed

Paratiisi

Paradise

Pasifismi

Pacifism

Pasifisti

Pacifist

Pastori

Pastor

Patriarkka

Patriarch

Pelastus

Salvation

Pelastusarmeija

Salvation Army

Pentateukki

Pentateuch, Torah

Perfektionismi

Perfectionism

Perfektionisti

Perfectionist

Perikooppi

Pericope

Perinnäissääntö

The tradition of the...

Perisynti

Original sin, Ancestral sin

Pietismi

Pietism

Piispa

Bishop

Pimeys

Darkness

Pogromi

Pogrom

Polttouhri

Burnt offering

Polvistua

Kneel, Kneel down, Genuflect

Polyteismi

Polytheism

Polyteisti

Polytheist

Polyteistinen

Polytheistic

Postilla

Postil

Postulaatti

Postulate

Pragmatiikka

Pragmatics

Pragmatismi

Pragmatism

Predestinaatio

Predestination

Prelaatti

Prelate

Premillennialismi

Premillennialism

Presbyteeri

Presbyterian

Proletaari

Proletarian

Prologi

Prologue

Profaani

Profane

Profeetallinen

Prophetic

Profeetta

Prophet

Profetaallinen

Prophetic

Profetia

Prophecy (substantiivi)

Profetoida

Prophesy (verbi)

Proselyytti

Proselyte

Protestantti

Protestant

Protestanttinen

Protestantic

Provinssi

Province, Country

Psalmi

Psalm

Puhdistautuminen

Purification

Puhdistettu

Purified

Puhdistuminen

Purification

Puhtaus

Purity

Puritaani

Puritan

Puritanismi

Puritanism

Pyhiinvaellusmatka

Pilgrimage

Pyhimys

Saint

Pyhitetty

Sanctified

Pyhitys

Sanctification

Pyhä

Holy

Pyhäinjäännös

Relic

Pyhäinkuva

Icon

Pyhän Hengen kaste

Baptism in the Holy Spirit

Pyhä Henki

Holy Spirit

Pääsiäinen

Passover, Easter

Q

 

R

 

Raamattu

Bible

Raamatullinen

Biblical

Raamatun erehtymättömyys

The inerrancy of the Bible

Rabbi

Rabbi

Rabbiini

Rabbi

Rangaistus

Punishment

Rationalismi

Rationalism

Rauha

Peace

Realismi

Realism

Realistinen

Realistic

Realistisuus

Realistic

Referaatti

Summary

Reformaatio

Reformation

Reformaattori

Reformer

Reformi

Reform

Reliikki

Relic

Retoriikka

Rhetoric

Retorinen

Rhetorical

Retribuutio

Retribution

Riitti

Rite

Riivattu

Possessed

Riivatut

The possessed, The demoniacs

Riivaus

Possession

Rikkomus

Transgression

Ripittäytyminen

Confession, Shrift

Rippi

Confession

Risti

Cross

Ristiinnaulitseminen

Crucifixion

Ristiinnaulittu

Crucified,  Nailed on the cross

Ristinmerkki

Sign of the cross

Rituaali

Ritual

Roomalaiskatolilaisuus

Roman Catholicism

Roomalaiskatolilaisuudessa

In the Roman Catholicism

Rukous

Prayer, Petition

Rukouskirja

Breviary

Ruokauhri

Food offering

S

 

Saalem

Salem

Saarna

Sermon

Saastainen henki

Unclean spirit (teol.)

Saatana

Satan

Saatanallinen

Satanic

Saatananpalvonta

Devil worship

Saddukeus

Sadducee

Sakaristo

Sacristy

Sakasti

Sacristy

Sakraalinen

Sacral

Sakramentalismi

Sacramentalism

Sakramentti

Sacrament

Sapatti

Sabbath

Sarkofagi

Sarcophagus

Satanismi

Satanism

Selootti

Zealot

Semantiikka

Semantics

Seminaari

Seminar

Semitismi

Semitism

Sentimentalismi

Sentimentalism

Septuaginta

Septuagint, LXX

Serafi

Seraph

Seremonia

Ceremony

Seremonialaki

Ceremonial law

Seurakunta

Congregation

Seurakuntalainen

Congregant, Parishioner

Shamanismi

Shamanism

Shamanisti

Shaman

Sielu

Soul

Sielullinen

Psychical, Mental

Sielunmessu

Requiem

Siion

Zion

Siioni

Zion

Simonia

Simony

Sinetti

Seal

Siveys

Morality, Chastity

Siveyslaki

Moral law

Skeptikko

Sceptic

Skisma

Schism

Soteriologia

Soteriology

Sovittaa

Reconcile, Atone

Sovitus

Reconciliation, Atonement, Expiation

Spiritismi

Spiritism

Spiritualismi

Spiritualism

Sukukirous

General curse

Symboli

Symbol, Icon

Synagoga

Synagogue, Synagog

Synodi

Synodi

Synoptikot

Synoptic Gospels

Synoptinen

Synoptic

Synnitön

Sinless

Synti

Sin

Syntien anteeksisaaminen

Forgiveness of sins, Remission of sins

Syntiinlankeemus

The Fall

Syntinen (subst.)

Sinner

Syntinen (adj.)

Sinful

Syntiuhri

Sin offering

Systemaattinen teologia

Systematic theology

Syyttäjä

Accuser

Sädekehä

Aureola, Nimbus

T

 

Tabernaakkeli

Tabernacle

Tabu

Tabu

Taivaaseenastuminen

Ascension

Taivas

Heaven

Taivasten valtakunta

Kingdom of heavens

Talmud

Talmud

Tanak

Tanakh

Taolaisuus

Taoism

Teismi

Theism

Tekopyhyys

Hypocrisy

Temppeli

Temple

Teokratia

Theocracy

Teologi

Theologian

Teologia

Theology

Teologinen

Theological

Teosofia

Theosophy

Terminologia

Terminology

Testamentti

Testament

Tiede

Science

Tietäjähenki

Divining spirit

Todistaja

Witness

Todistus

Testimony

Toivo

Hope

Toora

Torah

Totalitarismi

Totalitarianism

Totalitaristinen

Totalitarian

Traditio

Tradition

Transsendenssi

Transcendence

Transsi

Trance

Transubstantiaatio

Transubstantiation

Triadi

Triad

Trinitaari

Trinitarian

Triteismi

Tritheism

Tulikaste

Baptism of fire

Tunnustaa

Confess

Tunnustuksellinen

Confessional

Tunnustus

Confession

Tunnustuskunta

Denomination

Tuomio

Condemnation, Judgment

Tuomiokapituli

Chapter

Tuomiokirkko

Cathedral, Minster

Tuomiopäivä

Day of judgment

Tuomittu

Condemned, Doomed

Typologia

Typology

Täyteys

Fullness

Tuonela

Hades, Grave

U

 

Uudistus

Reformation, Renewal

Uusi liitto

New covenant

Uusi testamentti

New Testament

Uhri

Sacrifice

Ulkokultaisuus

Hypocrisy

Universalismi

Universalism

Usko

Faith

Uskon päämäärä

Object of faith

Uskon teko

Act of faith

Uskonnollinen

Religious

Uskonnottomuus

Irreligion

Uskonpuhdistus

Reformation

Uskonto

Religion

Uskontokunta

Denomination

Uskontunnustus

Creed

Uskovainen

Believer

Uudestisyntynyt

born again

Uudestisyntyä

be born again

Uuspakana

Neopagan

V

 

Vainaja

Dead person, Departed

Vainajahenki

Ancestor spirit, Familiar spirit

Vaino

Persecution

Vainottu

Persecuted

Vaitiolovelvollisuus

Professional confidentiality, - secrecy

Valheellinen herjaus

Calumny

Vanha liitto

Old Covenant

Vanha testamentti

Old Testament

Vanhurskas

Righteous, Right, Just

Vanhurskaus

Righteousness, Justification

Vanhurskautettu

Justified

Vanhurskauttaminen

Justification

Vapaakirkko

Free Church

Vapauttaa

Liberate, Deliver

Vapauttaja

Liberator

Vastaanottaminen

Acceptance

Vatikaani

Vatican

Vertaus

Parable, Allegory

Vertauskuva

Parable, Allegory

Vesikaste

Water baptism

Vigilia

Vigil

Vihkiveden pirskottaminen

Aspersion

Voideltu

Anointed

Voitelija

Anointer

Voitelu

Anointing

Voluntarismi

Voluntarism

Vulgata

Vulgate

Välimies

Mediator

W

 

X

 

Y

 

Yhteisö

Community

Yliluonnollinen ilmestys

Supernatural revelation

Ylistys

Praise

Ylistää

Praise

Ylösnousemus

Resurrection

Ylösnoussut

Resurrected

Ylöstempaus

Rapture

Ympärileikkaus

Circumcision

Z

 

Å

 

Ä

 

Ö

 

Öylätti

Host, Wafer

Öylättirasia

Ciborium, Pyx

 Copyright © www.jumalaoppia.com