Nykykreikan aakkoset ja niiden ääntämiset:

Kirjaimet:

Kirjainten nimet
englantilaisittain:

Kirjainten nimet
kreikkalaisittain:

Kirjainten ääntäminen 
sanoissa:
Α α alpha alfa a
Β β beta vita v
Γ γ gamma gama gh (toisinaan "y")
Δ δ delta delta th (d)
Ε ε epsilon epsilon e
Ζ ζ zeta sita s (z)
Η η eta ita i (ii)
Θ θ theta fita th
Ι ι iota iota i (ii)
Κ κ kappa kapa k
Λ λ lamda lamda l
Μ μ mu mi m
Ν ν nu ni n
Ξ ξ xi ksi ks (x)
Ο ο omicron omikron o
Π π pi pii p
Ρ ρ rho rho r
Σ σ ς sigma sigma s
Τ τ tau taf t
Υ υ upsilon ypsilon i (ii)
Φ φ phi fi f
Χ χ chi hi ch
Ψ ψ psi psi ps
Ω ω omega omega o


Yleistietoa kreikankielestä ja hiukan kielioppia:

• Kreikankielessä on 24 kirjainta, eli 5 vähemmän kuin suomenkielessä. Siinä on 7 vokaalia ja 17 konsonanttia.

• Ensimmäinen kirjain on "alfa" ja viimeinen "omega".

• "Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste... " (Ef.4:5). Tuon jakeen kreikankielessä sana "yksi" on kirjoitettu kolmella eri tavalla: (εἷς / μία / ἓν). Se mitä muotoa noista kolmesta kulloinkin käytetään, se määräytyy substantiivin suvun mukaan johon edellämainittu adjektiivi viittaa. Esimerkkinä: Substantiivi "Herra" (kyrios) on suvultaan maskuliini ja siksi siinä käytetään sanaa εἷς. Substantiivi "usko" (pistis) on suvultaan feminiini ja siksi siinä käytetään sanaa μία. Substantiivi "kaste" (baptisma) on suvultaan neutri ja siksi siinä käytetään sanaa ἓν.

• Englanninkielinen artikkeli "the" esiintyy kreikankielessä useassa eri muodossa, joista tässä on kolme: (maskuliini), (feminiini) ja τὸ (neutri). Englanninkielessä artikkeleita on olemassa määräisenä ("the"), ja epämääräisenä ("a"-sanalla tai ilman). Koinee-kreikassa käytettiin ainoastaan määräistä artikkelia, mutta nykykreikankielessä se esiintyy myös epämääräisenä.

• Edelliseen kappaleeseen viitaten: Kreikankieliset substantiivit on jaettu kolmeen sukuun; maskuliini, feminiini ja neutri. Siihen liitetty määräinen artikkeli täytyy pääsääntöisesti täsmätä substantiivin suvun kanssa. Eli esimerkiksi, jos substantiivi on feminiini, sen määräinen artikkeli täytyy myös olla feminiini (esim. yksikön nominatiivissa).

• Suomenkielessä pronomineja taivutetaan sijan ja luvun mukaan. Mutta kreikankielessä taivutus tapahtuu myös suvun mukaan.

- Suvut ovat maskuliini, feminiini ja neutri.

- Luvut ovat yksikkö ja monikko.

- Sijat ovat nominatiivi, akkusatiivi, genetiivi ja vokatiivi.

• Kirjain "sigma" esiintyy kolmella eri tavalla. Yhtenä isona kirjaimena: Σ, ja kahtena pienenä: σ ja ς. Toinen pienistä "sigma"-kirjaimista, ς, käytetään sanojen lopussa.

• Kirjaimet Μ ja Π lausutaan yhdessä "b". Nykykreikassa ei ole erikseen olemassa B-kirjainta, joten se muodostetaan käyttämällä yhdessä Μ ja Π, (tai μπ, pieninä kirjaimina).

• Kysymysmerkki (?) kirjoitetaan kreikaksi puolipisteellä: ; Kysymysmerkkiä (?) ei kirjoiteta kaksoispisteellä (:), kuten jotkut väittävät.

• Puolipiste (;) kirjoitetaan kreikaksi: ·


Käytetyt Lähteet (ja muitakin lähteitä):

Kreikan kielioppia lähitarkastelussa jossa opettajana John David Clark. Hän on myös pastori, kirjailija ja raamatunkääntäjä: http://www.youtube.com/watch?v=BI2h1eQvjdc

Täällä näytetään animaatioilla miten kreikkalaiset kirjaimet kirjoitetaan (ja lausutaan): http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet/alpha.htm

Kreikankielen aakkoset ja niiden lausunta: http://inthesaltshaker.com/drills/alphabet.htm

Kreikankielen pronominit: http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Greek_pronouns

Professori A.T.Robertsonin kirjassa on runsaasti koinee-kreikan kielioppia (yli 1400 sivua): "A grammar of the greek new testament in the light of historical research" https://archive.org/stream/cu31924021607217#page/n5/mode/2up

Laajasti tietoa kreikan artikkeleista: http://inthesaltshaker.com/drills/article.htm

Kreikankielinen näppäimistö: http://www.lexilogos.com/keyboard/greek_modern.htm

Toinen kreikankielinen näppäimistö joka reagoi HETI kirjoitukseesi ja löytää vastaavuuden omasta näppäimistöstäsi: http://gr.translit.cc/

Täällä opit ääntämään yli 118000 muinaiskreikan sanaa: https://fi.forvo.com/languages-pronunciations/grc/

Täällä opit lausumaan UT:n koinee-kreikan sanat joita on useita tuhansia: http://www.blueletterbible.org/

Tämä on ehkä paras video missä kerrotaan kirjainten nimien ääntäminen oikein. On monia videoita joissa ne äännetään väärin. Tämä on oikein ja on saanut paljon kehuja niiltä jotka puhuvat kreikkaa äidinkielenään: http://www.youtube.com/watch?v=1FyEWbwBarQ

Kreikan aakkoset ja niiden lausuminen: http://greekfood.about.com/od/glossary/a/alphabet.htm

Paljon hyvää tietoa suomeksi: http://kallekorhonen.files.wordpress.com

Tämä sivusto keskittyy lähinnä muinaiskreikkaan (raamatuntutkijoiden iloksi) ja opetukset pohjautuvat kirjaan "John William White's First Greek Book". Opetusten päätteeksi löytyy aina harjoitustehtäviä joihin voi osallistua: http://www.chlt.org/FirstGreekBook/

Toinen todella hyvä linkki koinee-kreikan opiskelua varten: http://www.teknia.com/

J.Korpelan tutkimustyö ja esitys nykykreikan ääntämyksestä, sekä kreikan translitteroinnista ja transkriptiosta: https://www.cs.tut.fi/~jkorpela/kreikka.html8#g

Substantiivien taivutukset ja lukusanat: http://oppiminen.yle.fi/kreikka/kreikan-alkeiskurssi/osa-2-kahvilasanastoa-lukusanat/kielioppia

Greek-pronouns Sanakirja (suomi-kreikka- ja kreikka-suomi) jossa on mm. yli 40000 käännettyä lausetta: http://fi.glosbe.com/fi/el/

Lopuksi: Mahdolliset korjausehdotukset otetaan ilolla vastaan. Mikäli äidinkielenäsi ei ole kreikankieli, ole ystävällinen ja mainitse se lähde mistä käsityksesi on muodostunut. Ota myös huomioon nykykreikan ja muinaiskreikan erot, ennen kuin väität jonkun esitetyn asian olevan virheellinen. Kiitos!

Kommentit   

jali karjalainen
0 #1 Kastaajali karjalainen 18.06.2017 17:51
Siis mitä sana kastaa on kreikaksi ja tarkottaako kreikan kieli, että pitää kastaa upottamalla tai muulla tavoinkin vai
Lainaa | Ilmoita ylläpidolle

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä