Apt.1:8 ...kun Pyhä Henki 1*tulee teihin (on tullut päällenne), niin te saatte voiman...

Apt.6:5,8 Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle; ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä...
Ja Stefanus, täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa...

Luuk.1:35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi".

Jes.61:1 "Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta...".

Luuk.4:18 "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen...".

Apt.11:24 Sillä hän oli hyvä mies ja täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa. Ja Herralle lisääntyi paljon kansaa...

4.Moos.11:17 Minä sitten astun alas ja puhun siellä sinun kanssasi ja otan henkeä, joka sinussa on, ja annan heille; siten he voivat auttaa sinua tuon kansataakan kantamisessa, ettei sinun tarvitse sitä yksinäsi kantaa...

4.Moos.11:24,25 Niin Mooses meni ulos ja kertoi kansalle Herran sanat. Sitten hän kutsui kokoon seitsemänkymmentä miestä kansan vanhimpia ja asetti heidät majan ympärille. Silloin Herra astui alas pilvessä ja puhutteli häntä, otti henkeä, joka hänessä oli, ja antoi sitä niille seitsemällekymmenelle vanhimmalle. Kun henki 2*laskeutui heihin (lepäsi heidän yllään), niin he 3*joutuivat hurmoksiin (profetoivat), mutta sen jälkeen he eivät enää 4*siihen joutuneet (sitä jatkaneet).

2.Kun.2:9 Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle: "Pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, ennenkuin minut otetaan pois sinun tyköäsi". Elisa sanoi: "Tulkoon 5*minuun (ylleni) sinun hengestäsi kaksinkertainen osa.

2.Kun.2:15
Kun Jerikosta tulleet profeetanoppilaat syrjästä näkivät sen, sanoivat he: "Elian henki 
6*on laskeutunut Elisaan"(lepää Elisan yllä). Niin he tulivat häntä vastaan ja kumartuivat hänen edessään maahan.

Luuk.1:17 7*Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan".


1* Pitää olla: "on tullut yllenne" tai  "on tullut päällenne".
2*Pitää  olla: 
"lepäsi heidän yllään".
3* Pitää olla:
 "profetoivat".
4* Pitää olla: 
"sitä jatkaneet".
5* Pitää olla: 
"ylleni"
6* Pitää olla:
 "lepää Elisan yllä".
7* Eräs tulkinta: Elian "henki ja voima" ei ole viittaus siihen, että Elia itsessään pystyi tekemään ihmeitä omalla voimalla. Vaan kyse oli siitä, että hänen yllään lepäsi Jumalan lähettämä Pyhä Henki (voimavaikutus) jolloin hän myös täyttyi voimalla (voimavaikutuksen kautta). Ihmeet ja merkit olivat Jumalan. Elia oli vain välikappaleena, Jumalan agenttina.


 

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä