Mikä on Pyhän Hengen täyteys?

Se on täyttymistä Jumalan voimavaikutuksella. Jotkut tietävät sen kokemusperäisesti. Sen tietää myös Jumalan Sanan lupauksesta, sillä se sanoo, että kun Pyhä Henki tulee meidän YLLEMME, me saamme voiman ja meistä tulee Jeesuksen todistajia (Apt.1:8). Meidät täytetään ulkoapäin kun Pyhä Henki tulee yllemme.

Saviastioina Jumalan kämmenellä me täytytään varmasti. Se on kuin virvoittava sadevesi meidän sielullemme, mutta paljon puhtaampi. Ensimmäisen kerran ihminen saa Pyhän Hengen täyteyttä jo uudestisyntymisensä yhteydessä, silloin kun hän saa voiman ja valtuuden tulla Jumalan lapseksi (Joh.1:12), sillä ilman Kristuksen Henkeä (Pyhää Henkeä) ei kukaan ole Jeesuksen oma (Room.8:9). Pyhän Hengen täyteyttä voi saada jopa päivittäin kun tietää miten Hengellä täytytään ja alkaa toteuttamaan sitä omassa elämässään (kts. Ef.5:18-20).

 

Voiko Pyhä Henki täyttää monella eri tavalla?

Kysymys on jokseenkin harhaanjohtava. Ei se ole Pyhä Henki joka täyttää, vaan Pyhällä Hengellä täytytään. Toki voidaan sanoa, että ilma täytti ilmapallon, jos joku täytti sen ilmalla. Mutta se ei todista että ilma täytti pallon itsenäisesti, ilman puhaltajaa. Tähän vertauskuvaan rinnastettuna me tarvittiin Jeesuksen, joka puhalsi opetuslapsiin päin ja sanoi: "Ottakaa Pyhä Henki" (Joh.20:22). Ja samasta syystä Jeesuksesta sanotaan, että hän kastaa Pyhällä Hengellä (Joh.1:33).

Yritähän löytää Raamatusta edes yhden jakeen joka antaa viitteitä siitä että Pyhä Henki täyttää (tai että Pyhä Henki parantaa). Et todennäköisesti tule löytämään. Miksi? Koska Pyhä Henki ei kirkasta itseään, vaan Jeesusta (Joh.16:14).

Oikeasti, jos rehellisiä ollaan, niin ainakin pari jaetta löytyy, mutta ne ovat kyseenalaisia. Yksi niistä jakeista löytyy osoitteessa 1.Aik.12:18. Jos ei tutki alkutekstejä voisi hyvinkin luulla että Pyhä Henki täyttää:

"Mutta henki täytti Amasain.... "

Kyse on kuitenkin dynaamisesta käännöskohdasta. Jakeen alkuteksteissä ei puhuta mitään täyttämisestä, vaan vaatettamisesta (tai pukemisesta). Yleisin englanninkielinen käännös tuosta jakeesta on seuraavan sivun perusteella että "Henki tuli hänen ylleen" ("came upon" tai "came on"). Myös käännöstä, Henki "vaatetti Amasain" ("clothed Amasai), on käytetty pari kertaa. Jakeessa käytetään sanaa "labash". Useimmiten tuo sana viittaa käännöksissä vaatettamiseen (peräti 51 kertaa, ja sanan esiintymiskertoja on 112 KJV:ssä). Mikäli jakeessa puhuttaisiin täyttymisestä, siinä ei käytettäyisi sanaa "labash", vaan sanaa "malaa"/"malei" (H4390).

Kun, ja jos, joku heittää sinun päällesi "taikaviitan", hän pukee tai vaatettaa sinut. Kun se viitta heitettiin yllesi, menikä se sinuun? Täyttikö viitta sinut? Millä sinut täytettiin? Persoonallako? Toki voidaan sanoa että viitta pukee sinua hyvin, mutta siitä huolimatta viitta ei pukenut sinut itsenäisesti, ilman että joku ohjasi tapahtuman kulkua. Pyhä Henki on vertauskuvannollisesti tällainen "taikaviitta" koska sen kautta tulee voimaa olla Jeesuksen todistaja. "Taikaviitta" on Jumalan voimavaikutus. Meistä se voi tuntua taialta, mutta Jumalalle se ei ole minkäänlainen taika lainkaan, vaan normaali sosiaalinen status kaikille uudestisyntyneille Herran sanan todistajille. Jumala liikuttaa voimaansa tahtonsa mukaan.

Toinenkin jae löytyy VT:sta josta voi saada käsityksen että Pyhä Henki täytti jonkun. Tässä tapauksessa, kirkkoraamatussa 1933, Tuom.6:34 kertoo että "Herran henki täytti Gideonin". Mutta siinäkään ei käytetä sanaa "malaa"/"malei", vaan jälleen kerran tuo sana "labash", mikä ei viittaa täyttämiseen tai täyttymiseen. Raamattu Kansalle-käännöskomitea onnistui käännöksessään sentään kohtalaisen hyvin:

"Silloin Herran Henki puki Gideonin voimalla".

Valitettavasti he kuitenkin lähtivät omin päin lisäämään lauseeseen sanan "voimalla", vaikka sitä ei ole tuon jakeen alkuteksteissä; ei Masoreettisessa tekstissä eikä edes Septuagintassa. He halusivat selittää sinulle mistä on kysymys. Sanavastaavuus (mitä he mainostavat) ei anna lupaa sellaiseen, varsinkaan jos jae on muutenkin ymmärrettävässä muodossa. Pohjana tulkinnalleen heillä oli todennäköisesti UT:n jae Apt.1:8 missä Jeesus kertoo opetuslapsilleen että he saavat voiman, silloin kun Pyhä Henki tulee heidän ylleen. Se olikin ennustus tulevasta, uuden liiton puolella, sillä Pyhä Henki tuli heidän ylleen vasta helluntaipäivänä (Apt.2:1-4). Jae 4 sanoo että "he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyksi", mutta se ei sano, että Pyhä Henki täytti heidät.

 

Miten voi täyttyä Pyhällä Hengellä?

Raamattu kyllä kertoo meille miten me voidaan täyttyä Hengellä:

"Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä" Ef.5:18-20).

Pyhä Henki EI täytä, vaan Jeesus täyttää Pyhällä Hengellä (Mat.3:11, Joh.1:33). Eikä Pyhä Henki paranna, vaan Jeesus parantaa! Siksi Pietari sanoi:

"Aineas, Jeesus Kristus parantaa sinut; nouse ja korjaa vuoteesi" (Apt.9:34).

Ja silloinkin kun Pietari paransi koko ikänsä rampana olleen miehen, Pietari ei väittänyt että Pyhä Henki olisi hänet parantanut, eikä edes että hän itse olisi hänet parantanut. Sen sijaan hän vakuutteli ympärillä olevalle kansalle, että "usko jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänen jäsentensä terveyden" (Apt.3:16).

Joten seuraavan kerran kun menet kirkkoon ja kuulet pastorin sanovan, että Pyhä Henki parantaa, niin mieti ainakin kahdesti pitääkö se paikkansa. "Pyhä Henki parantaa" on pelkkää uskonnollista fraseologiaa. Se on aina Jeesus joka parantaa Pyhän Hengen kautta! Muista se! Ja silloinkin jos luulet parantavasi jonkun Jeesuksen nimessä, se on sittenkin Jeesus joka parantaa sinun kauttasi, koska hän voiteli sinut, koska hän kastoi sinut Pyhällä Hengellä. Jeesus käyttää Jumalan antamaa voimaa hyväkseen. Jumala voiteli hänet (Apt.2:36). Ja siksi Raamattu sanoo, että Jeesus elää Jumalan voimasta, ja että mekin elämme Jeesuksen kanssa Jumalan voimasta (2.Kor.13:14).

 

Jotkut opettavat ettei voi olla uskossa jos ei ole puhunut kielillä. Pitäneekö tämä paikkansa?

Ei pidä paikkansa.

He ovat käsittäneet yläsalin tapahtumat väärin (Apt.2:1-3). He ajattelevat yleisesti että Pyhää Henkeä ei ollut vielä annettu opetuslapsille ennen tuota tapahtumaa. Tosiasiassa he ovat silloin tehneet tulkinnallaan täysin turhaksi sen aikaisemman tapahtuman, missä Jeesus puhalsi opetuslastensa päälle ja sanoi: "Ottakaa Pyhä Henki" (Joh.20:22).

Opetuslapset uudestisyntyivät sillä hetkellä kun he vastaanottivat Pyhän Hengen, lapseuden henkenä, silloin kun Jeesus puhalsi ja sanoi: "Ottakaa Pyhä Henki". Onneksi näin, muuten olisi entistä enemmän niitä harhaisia jotka opettaisivat että täytyy rukoilla kielillä ennen kuin on uudestisyntynyt.

Jeesus sanoi "Ottakaa Pyhä Henki" vasta lunastustyönsä jälkeen, jolloin hän oli jo noussut kuolleista. Ennen ristin lunastustyötä ei kukaan ollut vielä uudestisyntynyt Jumalan lapseksi. Jos olisi, olisi Jeesuksen sovitustyö ristillä ollut turha, ja kaikki olisivat päässeet taivaaseen joka tapauksessa. Opetuslapset uudestisyntyivät silloin kun Jeesus puhalsi ja sanoi: "Ottakaa Pyhä Henki". Ja myöhemmin (10 päivää Kristuksen taivaaseen astumisen jälkeen) tuli helluntaipäivä, jolloin he täyttyivät Pyhällä Hengellä (Apt.2:1-3) saadaksensa voiman olla Jeesuksen todistajia (Apt.1:8).

Opetuslapset olivat saaneet aikaisemmin vain sen verran täyteyttä että uudestisyntyminen tapahtui (Joh.20:22), mutta eivät olleet vielä silloin TÄYNNÄ Pyhää Henkeä. Täyteys tuli ensimmäisen kerran vasta helluntaipäivänä jolloin Hengen vuodatus tapahtui (Apt.2:1-3). Ja koska he eivät olleet vielä täynnä Pyhää Henkeä ennen helluntaita, Jeesus  käski heitä ja sanoi:

"Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen" (Apt.1:4,5).

Helluntaipäivänä he siis kaikki täyttyivät  Pyhällä Hengellä ja saivat siitä merkiksi yhden niistä yhdeksästä henkilahjoista (1.Kor.12:8-11).

Kielilläpuhuminen ei ole koskaan ollut mikään pakollinen asia. Se on henkilahja aivan samalla tavalla kuin muutkin henkilahjat. Missään ei Raamatussa sanota, että pitää puhua kielillä ennen kuin on uudestisyntynyt. Mutta sen se antaa ymmärtää, että me olemme Jumalan omia, vasta sen jälkeen kun meissä on Kristuksen Henki, eli Pyhä Henki (Room.8:9).

Raamattu sanoo että "TOINEN (saa) kielillä puhumisen armolahjan" (1.Kor.12:10). Se ei sano että KAIKKI SAA kielillä puhumisen armolahjan. Ei sittenkään, vaikka helluntaipäivänä KAIKKI noin 120 opetuslasta saivat sen (Apt.2:4). Ja koska kaikki eivät saa kielilläpuhumista automaattisesti uudestisyntymisen myötä, Paavali opettaa meille että meidän kannattaisi pyrkiä osalliseksi parhaimmista armolahjoista (1.Kor.12:31). Tämän takia hän myös kirjoitti:

"Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta VARSINKIN PROFETOIMISEN LAHJAA" (1.Kor.14:1).

Paavali ei kirjoittanut: "... mutta varsinkin kielilläpuhumisen lahjaa". Miksi ei siis erityisesti kielilläpuhumisen lahjaa ,jos se kerran on taivaaseen pääsemisen edellytys? Siksi koska SE EI OLE taivaaseen pääsemisen edellytys.

Miten joku voi väittää että kielilläpuhuminen on ainoa varma merkki uudestisyntymisestä? Kenelle se on merkki uudestisyntymisestä? Papilleko, joka seisoo vieressä ja yrittää kuunnella tuleeko sieltä kieliä vai ei, jotta voisi julistaa ihmisen uudestisyntyneeksi? Ei! Kielilläpuhuminen ei ole merkki kummallekaan, sillä Raamattu sanoo:

"Kielet eivät siis ole merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko..." (1.Kor.14:22).

Toki, jos hiuksia mennään halkomaan, niin kyllä Sana sanoo että "nämä MERKIT seuraavat niitä jotka uskovat... he puhuvat uusilla kielillä" (Mark.16:17). Mutta koska 1.Kor.14:22 sanoo, että kielet EIVÄT OLE MERKIKSI USKOVILLE, vaan niille, jotka eivät usko; niin ei se tapaus tässäkään miksikään muuksi muutu. Ovat kyllä merkiksi. Mutta ei uskoville. Vaan lähinnä niille jotka eivät usko. Onko tätä asiaa vaikeata sisäistää?

Jos kielilläpuhuminen ei ole merkiksi uudestisyntymisestä, niin mikä on? Minäpä siteeraan Raamattua. Annetaan kirjan kertoa meille, kuka on uskossa ja kuka ei:

" Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, JOTKA HÄNTÄ TOTTELEVAT" (Apt.5:32).

"... PARANNUSTA SYNTIEN ANTEEKSISAAMISEKSI ON SAARNATTAVA hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista" (Luuk24:47).

"Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että KAIKKIEN IHMISTEN KAIKKIALLA ON TEHTÄVÄ PARANNUS" (Apt.17:30).

"Sillä JOKA TEKEE JUMALAN TAHDON, se on minun veljeni ja sisareni ja äitini" (Mark.3:35).

"Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, JOS TEILLÄ ON keskinäinen rakkaus" (Joh.13:35).

Siinä oli merkkejä uudestisyntymisestä: Tottelevaisuus, parannus, rakkaus, sekä Jumalan tahdon tekeminen! Jos kielilläpuhuminen olisi merkkinä uudestisyntymisestä, niin miksi sitä ei noissakaan jakeissa mainittu? Itse asiassa, sitä ei sanota missään! Pistäkää asiaa mietintämyssyyn. 

 

Miten kielilläpuhuminen liittyy Pyhän Hengen täyteyteen?

Siten, että kielilläpuhuminen on merkkinä Pyhällä Hengellä täyttymisestä (niille jotka eivät usko. Kts. 1.Kor.14:22). Se ei ole ainut täyteyden merkki, mutta yksi merkeistä. Pyhyys ja hengen hedelmän näkyvät ominaisuudet ovat myös merkkinä Pyhällä Hengellä täyttymisestä.

Kun Jeesuksen opetuslapset täytettiin helluntaipäivänä ensimmäistä kertaa Pyhällä Hengellä, he alkoivat puhua vierailla kielillä (Apt.2:1-4). Historian saatossa miljoonat kristityt ympäri maailman ovat täyttyneet Pyhällä Hengellä, sekä uudestisyntymisensä yhteydessä, mutta myös jälkeenpäin. Siksi Raamattu sanoo, että "olette täytetyt hänessä" (Kol.2:10). Olemme myös saaneet hänen täyteydestään (Joh.1:16).

Kielillä puhuminen ei ole Pyhän Hengen täyteys, vaan sen seurannaisvaikutus. Kielilläpuhuminen on yksi niistä yhdeksästä henkilahjoista joita Pyhä Henki jakaa (1.Kor.12:8-11). Oikeata, Jumalan Hengestä syntynyttä kielilläpuhumista ei ole olemassa ilman Hengen täyteyttä. Eikä mikään muukaan mainitsematon henkilahja toimi uskovaisessa, ilman että hän olisi saanut Pyhän Hengen täyteyttä edes jossain määrin.

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä