Sisällysluettelo:

 

Mikä on Pyhä Henki?

Pyhä Henki on nimensä mukaisesti henki mikä on pyhä. Kristillisissä piireissä uskotaan yleisesti että Pyhä Henki on persoona, ja siksi siitä käytetään persoonapronominia "Hän", kuten myös eri raamatunkäännöksistä voi helposti havaita. Pyhän Hengen uskotaan myös olevan Jumala; yksi Jumalan kolmesta ilmenemismuodoista. Kaikki uskovaiset eivät kuitenkaan tähän usko.

Oma henkilökohtainen näkemykseni Pyhästä Hengestä on muuttunut viimeisen kahden vuoden aikana melko radikaalisti, sitä mukaan kun olen tutkinut aihepiiriä Raamatusta ja sen alkuteksteistä. Aikaisemmin kun ainoastaan kuuntelin mitä minulle opetettiin, en kokenut tarpeelliseksi tutkia syvällisemmin Pyhän Hengen olemusta kreikankielisistä alkuteksteistä. Uskoin täysin vilpittömästi, että kaikki mitä minulle sanottiin Pyhästä Hengestä on täysin totta. Mutta syventävät tutkiskelut ja pitkäkestoiset opiskelut aihepiiristä, rukouksien kera, muutti ajattelutapani ja suhtautumiseni tuohon Henkeen. Ei kuitenkaan kielteisellä tavalla, vaan siten että opin entistä paremmin ymmärtämään, kuinka äärettömän riippuvainen olen tuosta Jumalan vaikuttavasta voimasta.

Koen että riippuvuuteni Jumalan voimaan on sangen suuri. Koen etten voisi elää ihmisarvoista elämää ilman Pyhän Hengen läsnäoloa sisimmässäni ja ympärilläni. Uskon tänä päivänä ymmärtäväni paremmin miksi Daavid rukouksessaan pyysi ettei Jumala ottaisi häneltä pois Pyhää Henkeään (Ps.51:11).

Mielipiteeni Pyhästä Hengestä on vahvasti kallistunut siihen suuntaan, että se on Jumalan vaikuttava voima (voimavaikutus), mutta ei Jumala, eikä edes persoona.

 

Onko Pyhällä Hengellä nimeä?

Toisin kuin Jumalalla (JHVH) ja Jeesuksella (Jeshua/Jehoshua), Pyhällä Hengellä ei ole nimeä. Pyhä Henki (pneuma hagion) ei ole mikään nimi, vaan se on kuvaus hengestä mikä on pyhä. Jopa enkeleillä on kaikilla omat nimet, koska he ovat persoonallisia yksilöitä. Mutta Raamattu ei kerro mikä on Pyhän Hengen nimi, josta tietenkin herää epäilys, mikäli kyse on persoonasta lainkaan.

 

Eikö se todista että Pyhä Henki on persoona tai Jumala, kun "Pyhä Henki" on kirjoitettu isolla P- ja H-kirjaimella?

Ei suinkaan. Heprean- ja kreikankielisissä alkuteksteissä ei esiinny yhtä aikaa isoja ja pieniä kirjaimia. VT:n heprea ei tunne isoja eikä pieniä kirjaimia, vaan kaikki kirjoitettiin aina samalla tavalla. Ja lisäksi UT:n kreikka käytti ainoastaan isoja kirjaimia. Isojen ja pienten kirjainten näkyvä erottelu tuli vasta myöhemmin raamatunkäännöksiin, kääntäjien toimesta.

Kirjainten koon muuttaminen oli luonnollinen ja hyvä päätös, jotta lukijoille olisi helpompaa havaita milloin kontekstissa oli kyse jostain henkilöstä, maasta, kaupungista tai uudesta lauseesta (sillä alkuteksteissä ei ollut edes pilkkuja tai pisteitä). Siten esim. sana "Henki" on kirjoitettu välillä isolla H:lla ja toisinaan pienellä h:lla, jotta lukijat ymmärtäisivät asiat kuten kääntäjät haluavat heidän asian ymmärtävän. Eli heidän näkemyksensä ja tulkintansa mukaan.

Isojen ja pienten kirjainten erottelu käännöstöissä toi kuitenkin tullessaan valmiit tulkinnat lukijoille, niin että vain harvat ovat uskaltaneet kyseenalaista käännöstöitä, tai edes jaksaneet sen kummemmin pureutua asiayhteyteen niin paljon, tai niin syvällisesti, että olisivat mahdollisesti jopa alkaneet kyseenalaistaa tiettyjä kohtia jossa "henki"-sana on aiheettomasti kirjoitettu isolla H:lla kesken lauseen. Eli jos kääntäjät olivat sitä mieltä että henki pitää kirjoittaa isolla H:lla, se oli myös lukijoille osoituksena siitä, että kyseessä oli henkipersoonasta. Ja jos henki oli kirjoitettu pienellä h:lla, niin lukijat uskoivat että sana oli viittauksena esim. pahan tai hyvän voimavaikutukseen, tuuleen, henkäykseen, ihmisen omaan henkeen, mutta ei persoonaan. Näinhän asiat eivät tietenkään mene, sillä esim. sanat "paha henki" ovat viittaus demoniin (riivaajaan). Sana "henki" on heidän kohdallaan aina kirjoitettu pienellä h:lla, siitäkin huolimatta että demonitkin ovat henkipersoonia. Myös ihmisen henki on todellinen persoona, se todellinen ja ikuinen "minä". Joko ikuisesti pelastettuna tai tuhoon joutuvana.

Tässä on yksi oiva esimerkki siitä, miten kahdessa peräkkäisessä jakeessa neljä kertaa esiintyvä "henki" (pneuma) on käännetty viittaamaan sekä maailmassa vaikuttavaan pahaan voimavaikutukseen (pienellä h:lla), ihmisen henkeen (pienellä h:lla), että myös Jumalan Henkeen (isolla H:lla):

"Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut..." (1.Kor.2:11,12).

Käännöskomiteat haluavat meidän ymmärtävän:

a) Että Pyhä Henki on persoona. Ja siksi se on kirjoitettu isolla P:llä ja isolla H:lla.

b) Että Jumalan Henki on persoona. Ja siksi se on kirjoitettu isolla J:llä ja isolla H:lla.

c) Että jumalat eivät ole oikeita Jumalia, ja siksi ovat jumalia pienellä j:llä.

d) Että ainut Jumala on oikea Jumala, isolla J:llä.

e) Että Jeesus on Jumalan Sanana (Ilm.19:13), Jumalana ainoan Jumalan tykönä, isolla J:llä ja isolla S:llä (Joh.1:1).

f) Että ihmisen henki on henki pienellä h:lla, koska hän ei ole Jumala.

 

Eikö se todista että Pyhä Henki on Jumala, kun Raamatussa sanotaan että "hänen Henkensä herätti Jeesuksen kuolleista"?

Room.8:11 kertoo meille, että "hänen Henkensä" (se on Jumalan henki) herätti Jeesuksen kuolleista. Mutta se on vain yksi jae, ja ainut jae Raamatussa joka kertoo että Henki herätti Jeesuksen kuolleista. Samanaikaisesti meillä on yli 15 muuta jaetta UT:ssa, jotka kertovat meille, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Tästä syystä voimme ajatella asian niin, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista henkensä kautta, eli voimavaikutuksensa kautta (kts. Ef.1:19,20). Eikä niin että Jumala herätti Jeesuksen Jumalallaan:

"Jos nyt HÄNEN HENKENSÄ, HÄNEN, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne HENKENSÄ KAUTTA, joka teissä asuu" (Room.8:11).

Room.8:11 viittaa siihen, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista VOIMALLAAN, eikä suinkaan JUMALALLAAN. Huomasitko että sanat "hänen Henkensä" puhuu meille Jumalan omistuksesta? Siellä ei sanottu "hänen Jumalansa", vaan "hänen Henkensä". Jos Jumalan henki olisi erillinen Jumala, tai toinen Jumala meidän ainoan Jumalan lisäksi, niin silloin voitaisiin ajatella asian niin, että Jumala herätti Jeesuksen Jumalallaan. Mutta sellainen ei sovi monoteistiseen uskoon, sillä siinä ei ole tilaa kun vain yhdelle Jumalalle. Ja se onkin tärkein käsky laissa, että Jumala on vain yksi (5.Moos.6:4, Mark.12.29).

1.Kor.6:14 antaa ymmärtää, että Jumala herätti Jeeuksen kuolleista VOIMALLAAN, ja että meidätkin herätetään samalla VOIMALLA. Hän ei herätä ketään JUMALALLAAN vaan VOIMALLAAN:

"... ja Jumala, joka herätti kuolleista Herran, on herättävä meidätkin VOIMALLANSA" (1.Kor.6:14).

Tässä on viimeinen niitti siihen että Pyhä Henki on sama kuin Jumalan voimavaikutus, ja että kaikki mitä Jumala tekee, sen tekee myös Pyhä Henki, koska Jumala käyttää voimaansa oman tahtonsa ja tarkoitusperiensä mukaisesti:

"...ja miten mittaamaton on hänen VOIMANSA, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Tätä VOIMAANSA HÄN KÄYTTI Kristuksessa herättämällä hänet kuolleista..." (JKR: Ef.1:19,20).

Raamatussa sanotaan, että Kristus elää yhä tänäkin päivänä JUMALAN VOIMASTA meidän kanssa (2.Kor.13:4). Tuo Jumalan voima josta Jeesus elää (ja mekin elämme), se on Pyhä Henki jonka Jumala laittoi Poikansa ylle (Jes.42:1).

 

Eikö se ole selkeä todiste että Pyhä Henki on persoona kun hänestä käytetään Raamatussa persoonapronominia "hän"?

Eipä oikeastaan. Muutamissa jakeissa demonstratiivipronomini "ekeinos" on käännetty muotoon "hän", silloin kun kontekstissa puhutaan Pyhästä Hengestä. "Ekeinos" esiintyy muodossa taikka toisessa 244 kertaa (KJV:n UT:ssa), ja noin yksi kolmasosa kaikista esiintymisistä on käännetty persoonapronomineiksi (koska "se" voi myös olla viittaus persoonaan). Noin kaksi kolmasosaa on jätetty demonstratiiveiksi. Koska sana "henki" (pneuma) on neutrimuotoinen sana, niin siihen liitetyt pronominit pitää olla kreikan kieliopin mukaan myös neutrisia.

Lisäksi on UT:ssa neljä jaetta (Joh.14:16,26, 15:26, 16:7) jossa Pyhää Henkeä kutsutaan puolustajaksi (parakletos). Koska "parakletos" on maskuliininen sana ovat trinitaariset kääntäjät päättäneet antaa "puolustajalle" lisäliitteen "hän", jakeissa Joh.14:17, 15:26, 16:17. Se ei ole kuitenkaan perusteltavissa kreikan kieliopilla. Kreikankielisten sanojen suvut eivät itsessään viittaa ihmisen tai tavaran sukupuoleen, eikä edes siihen onko kyse persoonasta tai ei. Esim. "tyttö" ja "poika" ovat neutrisia sanoja, kun taas "voimalaitos" on maskuliini. Onko siis voimalaitos enemmän persoona kuin tytöt ja pojat koska se on maskuliininen? Epäilen kovasti. Entäs onko "vauva" aina poikavauva koska sana on maskuliininen? Ei! Onko "kehto" tyttö tai nainen koska se on feminiininen sana? Eipä tietenkään.

Syy miksi monet kääntäjät ovat käyttäneet persoonapronominia "hän" Pyhästä Hengestä johtuu siitä, että suurin osa heistä pitää Jumalan voimavaikutusta persoonana, ja myös siksi koska valtaosa heistä ovat olleet trinitaareja (käännöstä tehdessään). He ovat siis tehneet käännökset oman agendansa mukaan, mutta ei noudattamalla kreikan kielioppia. Muissa asioissa sitä on noudatettu melko hyvin, mutta ei silloin kun on kyse Pyhästä Hengestä. Sanat "se", "tämä" tai "sama" voi joko viitata persoonaan tai ei persoonaan. Mutta sana "hän" on aina persoona (ihminen taikka eläin). He halusivat että sinä uskot Pyhän Hengen olevan persoona, ja siksi he käyttävät siitä sanaa "hän". Se on kuitenkin yhtä luonnotonta kuin jos me tytöstä (neutrinen sana kreikassa) sanottaisiin "hän tyttö", kun me oikeaoppisemmin sanotaan "se tyttö". Tytön me tiedetään olevan persoona, joten se ei ole moraalisesti väärin sanoa "hän tyttö", vaikka se on hassua kieltä. Mutta Pyhästä Hengestä sellaista tietoa ei ole, että se olisi persoona, joten kääntäjien olisi pitänyt kiltisti käyttää käännöstä "se Pyhä Henki".

Käännöstöissä on välillä selkeitä heittoja. Myös tässä asiassa. Annan esimerkin yhdestä jakeesta:

Vanha käännös vuodelta 1938 käyttää sanaa "hän", jakeessa Joh.14:26, kun taas "Raamattu Kansalle"-käännös on jättänyt sanan "hän" pois mikä on kieliopillisesti oikein tuossa jakeessa! Tämän lisäksi ikivanhat suomenkieliset käännökset vuosilta 1548,1642 ja 1776 käyttävät demonstratiivipronominia "se", jakeessa Joh.14:26. Joten monenlaista myllerrystä on tapahtunut sanojen kääntämisessä.

Kun mietitään tarkkaan mihin se sana "parakletos" loppujen lopuksi viittaa, niin se viittaa Pyhän Hengen tehtävään, eikä niinkään siihen, että se olisi erillinen asia Pyhästä Hengestä (Jumalan voimavaikutuksesta). Vaikka "puolustaja" onkin maskuliini, niin se silti viittaa Henkeen mikä on neutri. Tällöin on ymmärrettävää miksi toiset uskaltavat käyttää sanaa "hän", vaikka toiset käyttävät sanaa "se" koska "parakletos" on viittaus neutriseen Henkeen (pneuma).

Esille tuomani asiat ovat hyvin perusteltavissa kreikankielisistä alkuteksteistä, johon mm. David Clark on erittäin laaja-alaisesti perehtynyt. Hän tuo taulukossaan hyvin esille kaikki korruptoituneet jakeet ja osaa myös perustella näkemyksensä miksi Pyhästä Hengestä pitää käyttää mm. demonstratiivipronominia "se": Katso http://www.isaiah58.com/TRINITY.HTM 

 

Miksi kukaan ei Raamatussa puhu tai rukoile Pyhälle Hengelle?

Koska he eivät tienneet että Pyhä Henki on Jumala, saatikka persoona.

Pyhästä Hengestä tehtiin Jumala vasta Konstantinopoliksen kirkolliskokouksessa vuonna 381, jossa Nikean kirkolliskokouksessa vuonna 325 tehty päätös modifioitiin uuteen uskoon. Silloin myös Pyhästä Hengestä tuli Jumala. Mutta koska Jumala on sanonut, että ennen häntä ei ole ollut yhtään Jumalaa, eikä hänen jälkeensä tule lisää Jumalia, niin emme voi uskoa että hänen rinnallaan on kaksi muuta Jumalaa (Jes.43:10).

 

Miksi monet nykyajan kristityt ylistävät ja palvovat Pyhää Henkeä, vaikka kukaan ei tehnyt sitä Raamatun kertomuksissa?

Siksi koska he uskovat antikristilliseen kolminaisuusoppiin, jossa julistetaan Jumalan olevan kolme, joista Pyhä Henki on yksi kolmesta persoonasta ja yksi kolmesta Jumalasta. He eivät tietenkään tuo uskomustaan esille tällä tavoin kuin minä toin sen esille. He tuovat esille oppinsa salakavalasti, kertomalla että Jumalia on vain yksi ainut, mutta että hän on kolme persoonaa.

 

Miten todistat että on antikristillistä sanoa että Pyhä Henki on Jumala?

Ei minun tarvitse sitä todistaa koska Raamattu todistaa sen minun puolestani. Minähän vain lainaan Raamatun kirjoituksia jossa kerrotaan että vain Isä on Jumala:

Jeesus sanoi:

"Isä... YKSIN OLET totinen Jumala..." (Joh.17:3).

Jeesus sanoi myös:

"Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee HÄNELTÄ, joka YKSIN on Jumala?" (Joh.5:44).

Tuossa lienee syyt miksi Jeesus ei koskaan sanonut olevansa Jumala. Eli syy on se, että Isä on yksin Jumala. Sana "yksin" noissa kahdessa jakeessa, se tulee kreikankielen sanasta "monos", mikä tarkoitta sanakirjojen mukaan "yksin", "ainut" ja "ainoa". Ja sivumerkitykseltään se tarkoittaa myös "yksin ilman seuralaista". Toki Jumalalla on seuralaisia. Mutta hänen Jumalana oleminen ei ole riippuvainen kenestäkään toisesta. Toisin on kuitenkin Jeesuksen kohdalla. Raamatussahan sanotaan, että Kristus elää yhä tänäkin päivänä JUMALAN VOIMASTA, samalla tavalla kuin me muutkin (2.Kor.13:4). Tuo Jumalan voima josta Jeesus elää (ja mekin elämme), se on Pyhä Henki jonka Jumala antoi Pojalleen:

"Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni hänen ylleen, hän levittää kansakuntiin oikeuden" (Jes.42:1).

Ja mitä antikristilliseen sanomiseen tulee, niin antikristillinen puhe on aina sellainen mikä asettuu tavalla taikka toisella vastaan sitä mitä Kristus on itse sanonut. Edellä mainitut kaksi jaetta (Joh.17:3, Joh.5:44) olivat Kristuksen omaa puhetta, ja siten ei myöskään Jeesus pitänyt Jumalan voimavaikutusta, pyhää henkeä, Jumalana.

Kun vielä tässä lopuksi otetaan mukaan sen tosiasian, että Jumala sanoi olevansa YKSI, eikä kolme (5.Moos.6:4); ja kun Jeesuskin toisti saman asian ja väitti että Jumala on vain YKSI, eikä kolme (Mark.12:29), vieläpä pitäen sitä kaikesta tärkeimpänä käskynä (selviää asiayhteydestä) niin on selvää ettei Pyhä Henki tai Jeesus ole Jumala samassa merkityksessä kuin AINUT Jumala, joka ei ole koskaan ilmoittanut olevansa kolme Jumalaa tai kolme persoonaa.

 

Löytyneekö sinulta edes hitusen verran ymmärrystä niitä ihmisiä kohtaan, jotka uskovat Pyhän Hengen olevan Jumala tai persoona?

Tottakai. Istuin heidän kanssaan samassa veneessä vuosikymmenet. Ja vaikka olen opiskellut aihepiiriä varsin laajamittaisesti, voin silti rehellisesti sanoa että tutkimustyöni on vielä pahasti kesken. En ole löytänyt vielä yhtään ainoata suomenkielistä tutkimustyötä tästä aihepiiristä, jossa kaikki mahdolliset osatekijät on huomioitu kokonaisuudessaan. Englanninkielisiä tutkimustöitä löytyy runsaasti ja laajoina, mutta ei kaiken kattavina.

Aihepiiri ei ole täysin selväpiirteinen kun otetaan huomioon kaikki asiaan liittyvät osatekijät joihin kuuluu alkukielen tarkastelu, kieliopit, lauserakennelmat, lauseiden sanajärjestykset, sanamerkitykset ja niiden etymologia, kontekstit ja aihepiirin kokonaisilmoitus. Joudun siis jatkuvasti ammentamaan uutta tietoa asioista. Samanaikaisesti olen huomannut myös sen, ettei kääntäjät ole aina olleet yksimielisiä siitä mistä hengestä on kysymys. Sen todistaa monet olemassa olevat ristiriitaiset variaatiot käännöksissä.

Myönnän toki että tutkimukseni on vielä pahasti kesken. Mutta jos jollakin on valmis työ esitettävänä, missä kaikki edellä mainitut osatekijät on huomioitu kokonaisuudessaan, sillion työn kannattaisi laittaa nettiin näkyviin muiden arvosteltavaksi.

 

Miksi uskot että se on Saatanan tahto, että Pyhää Henkeä pidetään Jumalana?

Koska hän haluaa että kristityt tallovat maan rakoon ensimmäisen käskyn ensimmäistä osaa, joka sanoo että Jumala on yksi (5.Moos.6:4, Mark.12:29).

Asian helpottamiseksi hän piti huolta siitä että 5.Moos.6:4 käännettiin alkuteksteistä moniin käännöksiin siten, että se kertoo Herran (JHVH:n) olevan yksi Jumala (ikään kuin vain yksi Jumala monien muiden joukossa), sen sijaan että se olisi käännetty kaikissa käännöksissä niin, että se ilmoittaa Jumalan olevan yksi.

Alkoi syntyä teorioita siitä että Jumala onkin kolme. Noissa teorioissa, Jumalan voimavaikutus, Pyhä Henki, olisi yhtä ylistettävä ja ylhäinen kuin itse Jumala. Näin sai Saatana kristikuntaan Jumalan rinnalle ainakin kaksi epäjumalaa joita kristityt ylistävät, kiittävät ja palvovat ainoan Jumalan ohella.

Saatanan suunnitelma toteutui, koska Jumala lähetti hänen ja antikristuksen hengen kautta väkevän eksytyksen (2.Tess.2:11,12). Saatana käytti hyväkseen susia lammasten vaatteissa, jotka pelottelivat helvetin tulella ja lieskoilla, kaikkia niitä jotka vastustivat heidän vierasta evankeliumia. Oppi kehittyi vuosien varrella, siten että Jumalan Pojasta tehtiin "Jumala" vuonna 325 Nikean kirkolliskokouksessa, ja tämän jälkeen Pyhästä Hengestä leivottiin myöskin "Jumala", vuonna 381 Konstantinopoliksen kirkolliskokouksessa.

 

Parantaako Pyhä Henki ihmisiä?

Kyllä ja ei. Voidaan toki sanoa että "Pyhä Henki parantaa", mutta kirkastaako se Kristusta vai Pyhää Henkeä? Eikö olisi parempaa sanoa, että "Jeesus parantaa", etenkin kun Pyhä Henki kirkastaa Kristusta eikä itseään? (Joh.16:14).

Pietari oli täynnä Pyhää Henkeä Hengen vuodatuksen jälkeen (Apt.2:4, 4:8). Hän tapasi Aineaksen joka oli makanut vuoteessaan halvaantuneena peräti kahdeksan vuotta (Apt.9:33). Pietari joka oli täynnä uskon henkeä, hän sanoi tälle halvaantuneelle:

"Aineas, Jeesus Kristus parantaa sinut; nouse ja korjaa vuoteesi".

Meidän sopii tässä yhteydessä kysyä itseltämme: Miksi Pietari ei sanonut Aineakselle, että Pietari tai Pyhä Henki parantaa hänet? Miksi hän ilmoitti että Jeesus parantaa? Siksi, koska Pyhä Henki ei kirkasta itseään, eikä edes Pietaria! Pietari ei halunnut itselleen mitään kunniaa parantumisista (Apt.3:12,16).

Sanonta "Pyhä Henki parantaa" on eräänlaista uskonnollista fraseologiaa jota ei löydy suoraan Raamatusta, ainakaan tuossa muodossa. On raamatullisempaa uskoa että Jumala parantaa Jeesuksen kautta, käyttämällä Pyhällä Hengellä täyttyneitä Jeesuksen todistajia, jotka Jeesus on kastanut "Pyhälllä Hengellä ja tulella" (Matt.3:11, Luuk.3:16).

Tässä on oiva esimerkki siitä kuka parantaa ja kenen kautta. Apostolit rukoilevat tässä taivaallista Isää, ja rukouksesta käy ilmi että he uskovat että Jumala parantaa Jeesuksen kautta, jolloin he molemmat ovat parantajia:

"Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi; ja ojenna kätesi, niin että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta" (Apt.4:29,30).

Se on Isä Jumala joka parantaa ihmisiä, käyttämällä välillisesti Jeesusta joka on täynnä Pyhää Henkeä (Luuk.4:18, Jes.42:1). Koska Jumala on täyttänyt tämän Jeesuksen Pyhällä Hengellä (voimavaikutuksellaan), hän, Mestari Jeesus, on kykeneväinen parantamaan niiden ihmisten kautta jotka hän on saanut täyttää Pyhällä Hengellä ja tulella. Ja siksi Jeesus sanoi opetuslapsilleen:

"Parantakaa sairaita..." (Matt.10:8).

"Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: ... he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi" (Mark.16:17,18).

"... parantakaa sairaat siellä...." (Luuk.10:9).

Koska apostolit tottelivat Jeesuksen käskyjä, tapahtui niinkin ihmeellisiä asioita, että "apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä" (Apt.5:12).

 

Miksi Jumalan Henkeä kutsutaan myös Kristuksen Hengeksi?

Jumalan henkeä ei kutsuta Kristuksen hengeksi sen takia, että he olisivat sama persoona tai sama olemus. Syy johtuu lähinnä siitä, että Jumala antoi Kristukselle henkensä, Pyhän Henkensä:

Jes.42:1 Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden.

Matt.12:18 Katso, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt; minä panen Henkeni häneen, ja hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille.

Hengen antamisen jälkeenkään Pyhä Henki ei muutu miksikään toiseksi hengeksi, vaan eri nimitykset viittaavat siihen, missä ja kenessä se henki vaikuttaa. Esim. "Eliaan henki" (Luuk.1:17) ei ole erillinen Eliassa esiintyvä persoona, vaan Eliassa vaikuttava Jumalan voima joka antoi hänelle ne luonteenomaiset piirteet jotka teki hänestä kuuluisan.

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä