Miksi sana "Jumala" on kirjoitettu Raamatussa sekä isolla että pienellä j-kirjaimella lauseiden keskellä?

Sana "Jumala" esiintyy sekä isolla että pienellä j-kirjaimella (Jumala/jumala). Näin ei kuitenkaan ollut alkuteksteissä. VT:n hepreankieliset alkutekstit eivät erottele isoja ja pieniä kirjaimia, vaan kaikki kirjaimet oli aina kirjoitettu samalla tavalla. Niin ikään, UT:n kreikankieliset alkutekstit käyttivät ainoastaan ISOJA kirjaimia. Tästä syystä se, minkä kokoisilla kirjaimilla sana kirjoitetaan, on täysin kääntäjien valinta. Kirjoitusten konteksti määrää siis heidän tulkintansa, miten sana pitää kirjoittaa. Kääntäjät ovat kirjoittaneet Raamattuun Jumala-sanan aina isolla J-kirjaimella (Jumala), silloin kun he ovat tulkinneet kontekstin puhuvan meidän ainoasta Jumalasta. Niin ikään, jos he näkevät asiayhteydestä, ettei kyse ole meidän ainoasta Jumalasta, vaan ainoastaan "niin sanotusta jumalasta", he ovat kirjoittaneet "jumala", pienellä j-kirjaimella. Myös Saatanaa on kutsuttu jumalaksi Raamatussa (2.Kor.4:4). Mutta koska kääntäjät tietävät hänen olevan ainoastaan "niin sanottu jumala", on "jumala"-sana kirjoitettu pienellä j-kirjaimella.

Onko Raamatussa oikeasti monia Jumalia?

Jumala-sanaa (el, elohim ja theos) käytetään monissa yhteyksissä Raamatussa kuvaamaan muitakin jumalia. Ei siksi, että ne ovat oikeasti "Jumalia" (nykymäärityksien mukaan), vaan siksi koska etymologian tutkimustiedolla selviää, että nuo sanat tarkoitti alun perin kirjaimellisesti "mahtava" ja "voimallinen".

Esim. Jeesus sanoi jumaliksi niitä joille Jumalan sana tuli (Joh.10:34,35), ilman että hän tarkoitti meillä olevan useita Jumalia. Se mitä hän tarkoitti, oli se että nämä muut "jumalat" ovat "mahtavia" ja "voimallisia" koska heille tuli Jumalan sana. Sen sijaan kun hän puhui Isästään ja sanoi hänen olevan ainut Jumala (Joh.17:3, Joh.5:44), se oli osoitus siitä että Isä on se ainut todellinen Jumala jonka rinnalla muut jumalat kalpenevat, koska ne muut ovat ainoastaan "niin sanottuja jumalia".

Paavali valottaa asian hyvin seuraavalla kirjoituksellaan:

"Sillä vaikka olisikin NIIN SANOTTUJA JUMALIA, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja NIITÄ ON PALJON SEMMOISIA JUMALIA ja herroja, niin ON MEILLÄ KUITENKIN AINOASTAAN YKSI JUMALA, ISÄ, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa" (1.Kor.8:5,6).

Ero "Jumalan" ja pienen j-kirjaimien "jumalilla" on siis se, että "Jumala" on ainut Jumala, ja ne muut, eivät sittenkään ole Jumalia, vaan ainoastaan "niin sanotusti jumalia", koska he/ne ovat "mahtavia" ja "voimallisia". Välillä ne muut jumalat olivat oikeasti mahtavia. Mutta ei aina. Välillä ihmiset ainoastaan kuvittelivat niiden olevan mahtavia. Kiviset ja puiset jumalat ovat esimerkkejä sellaisista kuvitelmista. Siksi samoja sanoja on käytetty myös kuvaamaan epäjumalia. Asiayhteydet ovat paljastaneet kääntäjille milloin puhutaan siitä ainoastan oikeasta milloin niistä joita vain kutsutaan jumaliksi.

Miksi Jeesus sanoi että ne ihmiset joille Jumalan sana tuli, ovat jumalia, ikään kuin olisi olemassa miljoonia jumalia?

Viittauksesi on jakeisiin Joh.10:34,35 jotka Jeesus lainasi Aasafin virrestä (Ps.82:6,7):

"Jeesus vastasi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: 'Minä sanoin: te olette jumalia'? Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli - ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin..." (Joh.10:34,35).

"Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyyni Korkeimman poikia; kuitenkin te kuolette, niinkuin ihmiset kuolevat, ja kaadutte niinkuin kuka ruhtinas tahansa" (Ps.82:6,7).

Mitä Jeesus tarkoitti, kun sanoi heitä jumaliksi, vaikka ei sittenkään uskonut että he ovat se sama Jumala jota hän itse kutsui ainoaksi Jumalaksi? Hän tarkoitti sitä, että he joille Jumalan sanan tuli ovat "mahtavia" ja "voimallisia". Tähän päätelmään pääsee helposti etymologian avulla. Ja siksi Paavali kirjoitti että vain Isä on Jumala, ja että muut, vaikka niitä on monta, ainostaan kutsutaan jumaliksi (1.Kor.8:4-6).

Miksi Jeesus kutsuu jumaliksi niitä joille Jumalan sana tuli?

Niin hän tekee vain kerran. Saattanee vaikuttaa ristiriitaiselta että Jeesus puhuu useista jumalista (Joh.10:35) vaikka hän oli sanonut että Jumala on vain yksi eikä miljoonia (Mark.12:29). Asiasta tietämättömät saattavat ajatella että Jeesus pilkkasi Jumalaa (pilkkasi itseensä?) kun sittenkin oli sitä mieltä että jumalia on useita. Mutta ilokseni voin kertoa sinulle että Jeesus ei käyttänyt "theous"-sanaa substantiivina vaan adjektiivina. Hän ei siis kertonut, että ne joille Jumalan sana tuli ovat myös Jumala tai Jumalia, vaan hän tarkoitti että he ovat "mahtavia".

Tämän paljastaa etymologia. Etymologia on oma tieteen haara joka tutkii sanojen alkuperää ja niiden alkuperäistä merkitystä. Jossain vaiheessa ajan saattossa sanat "el", "elohim" ja "theos" saivat lisämerkityksiä, niin että ne tänä päivänä tarkoittavat "Jumala". Mutta näin ei ollut aikojen alussa. Hepreankielen sana "el" tarkoitti alunperin "mahtava" ja "voimallinen". Sana "elohim" on monikollinen ja se tulee sanasta "el". Se ei itse todista että Jumala on monikollinen kun sitä käytetään, koska siihen liitetyt verbit eivät ole koskaan olleet monikossa, silloin kun kyse on ollut meidän ainoasta Jumalasta. Niin ikään, tuon sanan käyttäytyminen on vastaavanlainen kuin suomalaiset sanat "housut", "silmälasit" ja "häät". Monikollinen sana, mutta silti kellään ei ole kahdet tai kolmet häät, silloin kun heillä on häät. 

Jos pastorisi on opettanut sinulle että sana "elohim" itsessään on todiste siitä että Jumala on monikollinen, niin hän on valehdellut sinulle ja puhunut omiaan. Voisin nimetä tällaisia pastoreita. Se ei kuitenkaan kuulu tapoihini, joten annan olla. Voin kuitenkin sanoa että heistä ainakin kolme ovat varsin tunnettuja julistajia helluntaiherätyksen piirissä.


Lainauksia sanasta "el":

"The name of ‘el’ was commonly used by the Israelites to denote supernatural provision or power. This was both normal and legitimate, since the covenant between “God” and Israel assured an obedient and holy people that the creative forces of the universe would sustain and protect at all times.  Equally, if they became disobedient and apostate, these same forces would punish them severely."

(Lähde: Vine's Expository Dictionary of Biblical Words, 1985, Thomas Nelson Publishers)


 

"This tradition of the Hebrew ‘el’ as a “God” who revealed Himself in power and entered into a covenant relationship with His people was prominent. The name of ‘el’ was commonly used by the Israelites to denote supernatural provision or power."

(Lähde: http://www.bibleanswerstand.org/God.htm)


 

"The Title "El" also forms part of the Names of two most important divine Messengers - Michael ('Who is like God') and Gabriel ('God is Mighty') in the Bible."

(Lähde: http://www.revelations.org.za/Elohim.htm)


 

"The word "God (or god)" is a title, translating the Hebrew Elohim (or elohim), El (or el), and Eloah, meaning strength, powerful one(s). However, it is often incorrectly used as a substitute for the Tetragrammaton (YHVH). YAHWEH, or the more accurate YAHUWEH pronounced YAH-OO-AY. Yahweh is the proper personal name of the Creator. Where Elohim is the Hebrew word with the English meaning of "Mighty One(s)" the Greek word with the English meaning of Mighty One is "Theos" ".

(Lähde: http://assemblyoftrueisrael.com/IsJesusGod/thewordgod.html)


 

"The word 'El', is a very ancient Semitic term, and one most often used for greatness, strength, or deity. In Hebrew religious usage, it is not a proper name, but is used as a title. It is used as the Creator's superiority over all others as a generic term. El, Eloah, Elohim is used to refer to the Creator, but is also applied to rulers, messengers, and persons."

(Lähde: http://assemblyoftrueisrael.com/Documents/WordsandtermsintheScriptures.html)


 

1) Strong's Concordance: 2316. theos

Short Definition: God, a god

2) NAS Exhaustive Concordance: 2316. theos

Definition: God, a god

(Kts. lisätietoja: http://biblehub.com/greek/2316.htm)


Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä