Mitä me tiedetään Jumalasta?

Tiedämme Jumalasta vain sen mitä Raamattu hänestä ilmoittaa. Se riitä meille. Enempää hänestä ei tällä erää tarvitse tietää. Jos jotain jäi tietämättä, me tiedämme sen, uskomukseni mukaan, taivaassa.

Onko Jumala vihainen meille?

Toisinaan hän on meille vihainen ja toisinaan ei, riippuen siitä miten me eletään. En usko kliseisiin kuten "Jumala ei ole meille vihainen". Rakkauden Jumala saattaa hyvinkin olla välillä äkäinen, ja syystäkin.

Raamatussa löytyy kymmeniä esimerkkejä sekä VT:sta että UT:sta miten Jumalan viha syttyy tiettyä kansaa, ihmisryhmää tai yksilöihmistä kohtaan.

Jos meillä on oikeus olla äkäisiä kun siihen on tarvetta, niin miksi ei Jumalalla? Luotu ei ole Luojaansa parempi.

Nykyajan väärennetyssä evankeliumissa ei ole tarve kertoa ihmisille, että Jumala voi joskus olla myös vihainen, sillä seurakunnat haluavat kalastella sieluja yhteisönsä opetuslapsiksi, enemmän kuin Jeesuksen opetuslapsiksi.

Jumalalla on tarve ilmaista mielipiteensä myös suuttumuksensa kautta ja hän voi jopa vihata ihmisiä, silloin kun siihen on tarvetta.

Jumala ilmoitti meille esimerkiksi seuraavat sanat, profeetta Jesajan kautta:

"Ja tiedä siis, että Herra, sinun Jumalasi, on Jumala, uskollinen Jumala, joka pitää liiton ja on laupias tuhansiin polviin asti niille, jotka häntä rakastavat ja pitävät hänen käskynsä, mutta kostaa sille, joka häntä vihaa, ja hukuttaa hänet. Hän ei vitkastele, vaan kostaa sille, joka häntä vihaa" (5.Moos.7:9,10).

Kuoliko Jumala ristillä?

Ei, se on täysin mahdotonta. Vilkaistaan asiaa tarkemmin:

1) Jumala on ainut kuolematon (1.Tim.6:16). Mutta Jeesus kuoli (Joh.19:30)

2) Jumala on muuttumaton (Mal.3:6). Mutta Jeesus muuttui (Fil.2:7).

3) Jumala ei ole ihminen (4.Moos.23:19, 1.Sam.15:29). Mutta Jeesus on edelleen ihminen (1.Tim.2:5).

4) Jumalaa ei kukaan nähnyt; silloisista maan päällä vaeltelevista ihmisistä (Joh.1:18, 1.Joh.4:12, 1.Tim.6:16). Mutta monet näkivät Jeesuksen, Jumalan kuvan (2.Piet.1:16, 1.Joh.1:1).

5) Jumala lähetti Jeesuksen (Joh.3:16). Mutta Jeesus ei lähettänyt itsensä, vaan sanoi Isän lähettäneen hänet (Joh.5:37).

6) Jumala ei koskaan rukoile, koska kukaan ei ole hänen yläpuolellaan. Mutta Jeesus rukoili ja yhä rukoilee Jumalaa (Room.8:34, Heb.7:25).

7) Jumala on hyvä. Mutta Jeesus ei pitänyt itseään hyvänä (maan päällä), vaan sanoi että AINOASTAAN Jumala on hyvä (Mark.10:18).

8) Jumala ei ole koskaan saanut tehtäviä keneltäkään. Mutta Jeesus sai tehtäviä Jumalalta (Joh.3:16, 8:28,29).

9) Jumala ei ole kenenkään palvelija. Mutta Jeesus oli Jumalan palvelija ennen kuin tuli maan päälle (Jes.42:1) ja myös jälkeenpäin (Jes.52:13).

10) Jumala sanoi ettei hänen rinnallaan ole muita jumalia (2.Moos.20:3). Mutta Jeesus on hänen rinnallaan Jumalan Poikana (Luuk.22:69).

11) Jumala elää omasta voimastaan ilman että olisi riippuvainen kenestäkään toisesta. Mutta Jeesus elää Jumalan voimasta (2.Kor.13:4).

12) Jumala sanoi olevansa yksi (5.Moos.6:4). Mutta niin sanoi myös Jeesus, että Jumala on vain yksi, siitäkin huolimatta että harhaiset luulevat hänen olevan sama Jumala, ja silti samanaikaisesti Jumalan toinen persoona (Mark.12:29).

 

Miksi monet pastorit opettavat että Jumala kuoli ristillä, vaikka Raamatun mukaan Jumala on ainoa jolla on kuolemattomuus?

Se johtuu perinteistä ja siitä etteivät he kunnioita Jumalan sanaa, vaan siivilöivät osan jakeista pois. Traditiot ja isien perinnäissäännöt ovat heille tärkeämpiä kuin Jumalan sanan totuus ja sen kokonaisilmoitus aihepiiristä. He ovat siis siltä osin eksyneet tulkinnoissaan.

Jumala on henki, mutta onko hänelläkin oma sielu?

Niin hän väittää, profeetta Jesajan kautta:

"MINUN SIELUNI vihaa teidän uusiakuitanne ja juhla-aikojanne; ne ovat käyneet minulle kuormaksi, jota kantamaan olen väsynyt" (Jes.1:14).

Tuossa jakeessa sana "sielu" tule heprean sanasta "nephesh" (H5315). Tuo sana esiintyy VT:ssa noin 750 kertaa ja se on käännetty viittaamaan sieluun, mieleen, sydämeen ja jopa elämään.

Perinteinen kristillinen näkemys on että sielu on sama kuin mieli. Toiset sanovat että se on viittaus elämään. Minä olen sitä mieltä että se on viittaus molempiin, koska ei ole olemassa mieltä ilman elämää, eikä elämää ilman mieltä.

Jumalalla on varmasti oma mieli, siinä missä Jeesuksellakin. Heillä on eri mieli, vaikka harhautetut luulevat että he ovat samaa olemusta, vaikka jokaisella persoonalla on aina ollut oma olemus. Olemukseen kuuluu sekä henki, sielu että ruumis. Tuo ruumis (tai keho) voi olla taivaallinen tai maallinen ruumis (1.Kor.15:40).

Tässä Jeesus todistaa meille että hänellä ja Isällä on eri mieli, ja siten heidän täytyy olla kaksi eri olemusta:

"Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja; älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun" (Luuk.22:42).

Heidän tahtonsa on heidän mielensä, heidän "sydämensä" (personoitu sydän). Luomistyössä ihmisestä tuli elävä sielu ("nephesh") vasta sen jälkeen kun Jumala oli puhaltanut häneen elämän hengen:

"Sitten Herra Jumala muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Näin ihmisestä tuli elävä sielu" (RK, 1.Moos.2:7).

Onko Jumala Jeesuksen pomo?

Ehdottomasti.

Raamattu sanoo:

1.Kor.11:3 Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.

1.Kor.3:23 Mutta te olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan.

1.Kor.15:27,28 Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu", niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.

Joh.14:28 Te kuulitte minun sanovan teille: 'Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne'. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi.

 

Lisää kommentti

Asialliset viestit saavat jäädä, mutta asiattomat poistetaan. Toivomus on että kaikki kommentit liittyvät jollakin tapaa kirjoitettuun artikkeliin.


Turvakoodi
Päivitä